پیام عید پاک 2019

توسط  متروپولیتن پیسیدیه، سوتیریوس 

 

 

 

 

عید پاک! "جشن جشن ها و فصل فصل ها"! ما امشب عید قیام را جشن می گیریم! قیام خداوند ما عیسی مسیح! به همین دلیل قلبهای ما با چنین شادی استثنایی پر شده است! چهره ها تابان اند! چشمها می درخشند! و لبها بی وقفه سرود پیروزمندی را تکرار می کنند: "مسیح برخاسته است"!

ممکن است تعجب کنید که چرا امشب روح های ما با چنین شادی فراوانی لبریز شده است؟ این چیست که به جمع ایمانداران، مردان و زنان، جوان و پیر به طور یکسان، انگیزه می دهد که به منظور روشن کردن شمع قیام خودشان و اعلام "مسیح برخاسته است" به کلیساهای ارتدوکس بیایند؟ حتی افرادی که زیاد به کلیسا نمی آیند، احساس نیاز به شرکت با همۀ مؤمنان برای شادی قیام می کنند!

ذهن انسان نمی تواند این پدیده فوق العاده را توضیح دهد، اما روح انسانی فواید غنی را که قیام مسیح برای جهان به ارمغان آورده است، احساس می کند.

            روح انسان با بیماری های سخت، غیر قابل علاج و کشنده مواجه شد و مسیح از طریق قیام مقدسش، آن را از تمام این بیماری های دردناک که در یک کلمه "گناهان" نامیده می شود، شفا داده است.

         روح ما در بی رحمترین دشمن خود، شیطان به بردگی گرفته شد، اما مسیح برخاسته، آن را از اسارت این ستمکار آزاد کرد و به همه ما فرزندان خدا آزادی ارائه کرده است.

         روح انسان توسط مار شریر، یعنی شیطان، مسموم شده بود و با قطع شدن از منبع زندگی، که خداست، به مرگ روحانی افتاد. با این حال، مسیح برخاسته، با ارائه حیات ابدی، زندگی تازه ای در آن دمید.

           بنابراین، روح هر مسیحی ارتدوکس از تمام برکاتی که رستاخیز مسیح برای ما به ارمغان آورده است شادی می کند، درست همانطور که یک فرد بیمار شادی می کند وقتی که از حالت رو به مرگ در بیمارستان، در سلامت کامل بیرون می آید.

           روح انسان شادمان است مانند فردی که ربوده شد و پس از پرداخت جریمه ای که توسط یک خیرخواه برایش داده شده، به خانه آزاد بر می گردد.

            این مانند دختر یاروس، شبیه به پسر بیوه نائینی، مانند ایلعازر که مرده بودند و توسط مسیح زنده شدند، می باشد. واقعا، آیا می توانیم شادی که بستگان ایشان احساس کردند، زمانی که شاهد برخاستن آنها بودند را تصور کنیم؟

            عزیزان من، این شادی که از طریق صلیب و قیام مسیح به تمام دنیا آمده است، قادر به از بین بردن تمام غم و اندوه از روح های ما، همه ناراحتی و پشیمانی و همچنین هر گونه تاسف از وقایع سخت است که ما اغلب در زندگی روزمره مان با آنها روبرو می شویم. همانطور که وقتی که خورشید بالا می آید، تاریکی منحل می شود، بنابراین شرایط تاریک که در آن زندگی می کنیم، توسط نور قیام خدوند ما روشن می شود.

              از آنجا که روز شکوهمند قیام، جهان را تغییر داده است؛ هر کسی که واقعا به مسیح برخاسته، اعتقاد دارد با تعمید مقدس با او متحد شده است و تلاش می کند از او پیروی کند. البته ایمانداران ارتدوکس هنوز در دنیا زندگی می کنند، اما هرچیزی که برای او اتفاق می افتد، آن را تحت نور قیام می بیند؛ او آن را با چشمی دیگر، با چشم اندازی روشن می بیند، او آن را از طریق "ذهن مسیح" می بیند. بنابراین، شادی که مسیح با رستاخیز خود ارائه می دهد، همانطور که او خود گفت: هیچ کس نمی تواند آن را از ما بگیرد؛ نه فقر، نه بیماری و نه جدایی و نه تنهایی، و نه بی عدالتی، حتی مرگ، که توسط مسیح شکست خورد، زیرا او "مرگ را با مرگش پایمال کرده است و به کسانی که در قبر هستند، زندگی بخشیده است." به همین دلیل است که امشب از قدیس یوحنای زرین دهان شنیدیم که در وعظ رستاخیز خود گفت: "دیگر کسی برای فقر خود اندوهگین نباشد، زیرا ملکوت جهانی آشکار شده است. دیگر کسی برای گناهان خود زاری نکند، زیرا عفو از قبر درخشیده است. دیگر کسی از مرگ نترسد، زیرا مرگ نجات دهنده مان، ما را آزاد کرده است."

عزیزان من، از صمیم قلب برای همۀ شما آرزو می کنم که شادی رستاخیز بر روح های شما تسلط یابد و شما را از هر وضعیت ناخوشایندی خلاصی دهد.

 

مسیح برخاسته است!