یکشنبه فرد مفلوج

             

مقدمه

چهارمين یکشنبه از پاسكاى مقدس توسط کلیسای ارتدوكس به عنوان یکشنبه فرد مفلوج برگزار می شود. این روز به یاد معجزه مسیح است که مردی را شفا داد که به مدت سی و هشت سال فلج بود. داستان کتاب مقدس این واقعه در انجیل یوحنا 5: 1-15 یافت می شود.

داستان كتاب مقدسى

نزدیک دروازه گوسفندان در اورشلیم حوضی بود که به آن حوض گوسفند(همان حوض بيت سيدا) می گفتند. آن دارای پنج ایوان بود یعنی پنج مجموعه ستون که سقفی گنبدی شکل را نگه می داشتند. در زیر این سقف افراد بيمار بسیار زیادی با بیماری های مختلف در انتظار حرکت آب بودند. اولین کسی که بعد از حركت آب وارد آن مى شد، از هر بیماری که داشت بلافاصله شفا مى یافت.

آنجا بود که فلج قرائت انجیل امروز دراز کشیده بود و از ناتوانی سی و هشت ساله خود در عذاب بود. وقتی مسیح او را دید، از او پرسید: "آیا مى خواهى شفا يابى؟" و او با صدایی آرام و ملایم پاسخ داد: "اى آقا، من كسى را ندارم که وقتی آب به حركت درمى آيد مرا در حوض بگذارد." خداوند به او گفت: "برخیز، بستر خود را بردار و روانه شو." و مرد فوراً شفا یافت و بستر خود را برداشت. او در حضور همگان راه رفت و شادمان به خانه خود رفت. به گفته تبيين كننده اناجیل، عیسی خداوند این فلج را در روزهای عید فصح، زمانی که برای عید به اورشلیم رفته بود، شفا داد و در آنجا ساکن شد و به تعلیم و انجام معجزات پرداخت. به گفته قديس يوحناى جان انجیل نگار، این معجزه در روز سبت اتفاق افتاد.

شمايل یکشنبه فرد مفلوج

/private/var/mobile/Containers/Data/Application/F5416D6E-FD7F-4303-8A78-1F26D26BF686/tmp/WebArchiveCopyPasteTempFiles/43aa10a4-5125-40a2-a185-1dbe377be64d?t=1492789915484

شمايل یکشنبه فرد مفلوج، داستان کتاب مقدسى مسیح در حال شفای فرد فلج را به تصویر می کشد. خداوند ما با همراهی شاگردانش در حال برکت دادن به فلج نشان داده می شود. مرد برخاسته و طبق دستور مسیح بستر خود را برداشته است. مفلوج به احترام و سپاسگزاری از معجزه بزرگی که انجام شده است در برابر خداوند تعظیم كرده است. در پس‌زمینه شمايل، حوضی است که بیماران برای شفا به آنجا آمده بودند.

 

مراسم مسیحیان ارتدوكس براى جشن یکشنبه فرد مفلوج

یکشنبه فرد مفلوج با ليتورگى الهی قديس یوحنای زرين دهان جشن گرفته می شود. در این یکشنبه و در سرتاسر دوره جشن پاسكا تا روز آپادوسيس یا مرخصی ازعید پاسكا، یک روز قبل از جشن صعود، مراسم با سر دادن تروپاریون پاسكا مسیح از مردگان برخاسته است... آغاز می‌شود.

قرائت کتاب مقدس برای جشن به شرح زیر است: در مراسم ليتورگى الهی: اعمال رسولان 9: 32-42 و انجيل یوحنا 5: 1-15.

 

سرود جشن

کونتاکیون :

 من در انبوهی از گناهان و اعمال نادرست به شدت فلج شده ام. همانطور که فلج قدیم را بلند کردی، روح مرا نیز با هدایت الهی خود برخيزان تا فریاد بزنم: "جلال بر قدرتت ای مسیح مهربان."