یادبود ظهور ​​علامت صلیب خداوند بر فراز آسمان اورشلیم (351 م)

             

 

گراميداشت ٧ مى/ ٢٠ مى

 

پس از درگذشت اولین پادشاه مسیحی، وفادار و پارسا کنستانتین کبیر، تاج و تخت سلطنتی توسط پسرش کنستانتیوس، اشغال شد که به بدعت شریرانه آریوس منحرف شد که به پسر خدا کفر گفت. سپس، برای شرمساری بدعت گذاران شریر، برای رد كردن کافران و تأیید ارتدوكس، علامت شگفت انگیزی در شهر مقدس اورشلیم ظاهر شد: در روزهای پنطیکاست مقدس، 7 مى، در ساعت سوم، تصویری از صلیب صادق خداوند در آسمان ظاهر شد و با نوری غیرقابل توصيف ، قوی تر از خورشید می درخشید. پرتوهایی که همه مردم دیدند، با افتخار و شگفتی فراوان برخورد کردند. این علامت صلیب که از بالای کوه مقدس جلجتا آغاز می‌شد، که خداوند ما بر آن مصلوب شد، به کوه زیتون می‌رسید که به اندازه پانزده استادیوم از جلجتا فاصله داشت، و عرض علامت صليب با طول آن مطابقت داشت؛ زیبایی آن که شبیه یک رنگین کمان رنگارنگ بود آنقدر زیاد بود که نگاه همه را به خود جلب می کرد. و هر کس، هر کاری در دست داشت، چه در خانه بود، تمام امور خود را رها کرد و خانه ها را ترک کرد و با توجه و ترس به علامت معجزه آسا اندیشید. سپس تمام جمعیت بی شمار اورشلیم، پر از این رؤیای الهی از ترس و شادی، با لطافت عمیق و گرمای قلبی به سوی کلیسای مقدس شتافتند - همه پیرمردان و جوانان، مردان و زنان، علاوه بر این، با نوزادان، همچنین دوشیزگان مجرد. همه محصور در سکوت، و به طور کلی، ساکنان اورشلیم در هر سن و شرایط، زائران و غریبه ها، مسیحیان ارتدوكس و غیر ایمانداران به آنجا شتافتند. و همه آنها به اتفاق با صدای بلند عیسی مسیح، خداوند ما، پسر یگانه خدا، خدای راستين از خدای راستين، ارائه دهنده معجزات بزرگ را تجلیل کردند.

 

آنگاه بدعت گذاران کافر، دشمنان و کفر گویان به الوهیت مسیح، با دیدن چنین جلال و قدرت الهی عظیم مسیح خداوند در ظهور صلیب، در آن زمان خود یقین حاصل کردند که ايمان مسيحى ایمان درست، راست و پرهیزگار است و سخنان آموخته شده را از خرد بيرونى انسان به مومنان مسيحى ارائه نمی کند، بلکه با مكاشفه روح القدس و فیض تثبيت می شود و نشانه ها و شگفتی های آسمانی بر آن مشهود است. هرمیاس سوزومن شهادت می دهد که از طریق این ظهور ​​صلیب مقدس در آسمان، تعداد بسیار زیادی از یهودیان و یونانیان به ایمان واقعی رسیدند و با توبه به سوی مسیح خدای ما، تعمید مقدس را دریافت کردند. و همه با تقوا خدای ما عيسى مسیح را که با پدر و روح القدس هم ذات و تفكيك ناپذير است تجلیل کردند. اما ما با اعتراف به قدرت غیرقابل درک او که توسط صلیب آشکار شده است، با ستایش های سپاسگزارانه خود از خداوند، خدای ما، صليب مقدس او را تجليل و ستايش می كنيم و از رحمت خداوند استدعا می کنیم تا در بازگشت ثانوى هولناك خود، مسیح به ما ضمانت دهد که نشانه پسر انسان را كه ظاهر خواهد شد ببینیم (متی 24: 30).

 صلیب مقدس، در شادی و امید به نجات، و توسط آن، گویی با يك کلید، درهای ملكوت آسمان را به روى ما بگشا، همانطور که زمانى بهشت براى یک دزد عاقل بود (لوقا 23 :40-43)، و ما را با گوسفندان متبارك خود برای همیشه در سمت راست خود قرار ده (متی 25 :33-34). آمین