يكشنبه بخشش (حذف لبنيات)

 

 

 

 

مقدمه

یکشنبه بخشش آخرین یکشنبه قبل از شروع روزه بزرگ است. در طول دوره پیش از روزه بزرگ، خدمات کلیسا شامل سرودهایی از تريوديون ، یک کتاب نيايشى که شامل خدمات از یکشنبه باجگير و فریسی ، دهمین يكشنبه قبل از پاسكا (عید قيام) ، تا شنبه بزرگ و مقدس است. در روز یکشنبه بخشش ، تبعید آدم و حوا از باغ عدن قرار گرفته است ، رویدادی که به ما نشان می دهد چقدر در گناه افتاده ایم و خود را از خدا جدا کرده ایم. با شروع روزه بزرگ و یک دوره روزه داری سخت ، این یکشنبه نیاز ما به بخشش خدا را یادآوری می کند و قلب ، ذهن و تلاش روحانى ما را برای بازگشت به او در توبه هدایت می کند.

 

داستان كتاب مقدسى

یکشنبه بخشش ، آخرین يكشنبه از یکشنبه های آماده سازى قبل از روزه بزرگ ، حاوى دو موضوع است: این مراسم به یاد اخراج آدم از بهشت ​​است و نیاز ما به بخشش را تأکید می کند. دلایل واضحی وجود دارد که چرا این دو موضوع در آستانه روزه بزرگ بايد مورد توجه ما قرار بگیرند. یکی از تصاویر اصلی در تريوديون ، بازگشت به بهشت ​​است. روزه بزرگ زمانی است که ما با آدم و حوا در مقابل دروازه بسته عدن گریه می کنیم ، و با آنها برای گناهانی که ما را از ارتباط آزادانه ما با خدا محروم کرده است ، توبه می کنیم. اما روزه بزرگ نیز زمانی است که ما در حال آماده شدن هستیم تا واقعه نجات دهنده مرگ و قیام مسیح، که یک بار دیگر بهشت ​​را به روی ما گشوده است، جشن بگيريم (لوقا 23: 43). بنابراین غم غربت ما در گناه با امید بازگشت دوباره ما به بهشت ​​کاهش می یابد.

موضوع دوم ، بخشش است كه در قرائت انجیل برای این یکشنبه (متی 6: 14-21) و در مراسم ویژه بخشش متقابل در پایان مراسم دعاى مغرب یکشنبه تأکید شده است. قبل از اینکه وارد روزه بزرگ شویم ، یادآوری می کنیم که هیچ روزه واقعی ، توبه واقعی و سازش با خدا وجود ندارد ، مگر اینکه در همان زمان با یکدیگر آشتی کنیم. روزه بدون محبت متقابل روزه شیاطین است. ما نه به عنوان افراد منزوی بلکه به عنوان اعضای یک خانواده در جاده روزه سفر مى کنیم. زهد و روزه ما نباید ما را از دیگران جدا کند ، بلکه باید ما را با پیوندهای همیشه قوی تر به آنها وصل کند.

یکشنبه بخشش همچنین ما را راهنمایی می کند تا ببینیم که روزه بزرگ سفر رهایی از بردگی ما در برابر گناه است. درس انجیل شرایط این آزادی را تعیین می کند. اولین كار روزه گرفتن است - امتناع از پذیرش طبیعی خواسته ها و اصرارهای طبیعت سقوط کرده ، تلاش برای رهایی از دیکتاتوری جسم و ماده بر روح است. با این حال ، برای تأثیرگذاری ، روزۀ ما نباید ریاکارانه، يعنى براى"خودنمایی" باشد. ما نباید "در نظر مردم برای روزه گرفتن ظاهر شويم بلکه در حضور پدر خود که در نهان است"(آيات 16-18).

شرط دوم ، بخشش است - "هرگاه تقصيرات مردم را به ايشان ببخشید ، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد آمرزید" (آيات 14-15). پیروزی گناه ، نشانه اصلی حکومت آن بر جهان ، تفرقه ، مخالفت ، جدایی و نفرت است. بنابراین ، اولین طريق شکست این قلعه گناه ، بخشش - بازگشت به وحدت ، همبستگی ، محبت است. بخشش این است که بین من و "دشمن" من، بخشش درخشان خود خدا قرار گیرد. بخشش این است که "بن بست" ناامید کننده روابط انسانی را رد کرده و آنها را به مسیح ارجاع دهیم. بخشش براستى "پیشرفت" ملكوت در این جهان گناه آلود و سقوط کرده است.

شمايل جشن

این شمايل آدم و حوا را نشان می دهد که در برابر عیسی مسیح ایستاده اند. قبل از هبوط به گناه از طریق نافرمانی ، آدم و حوا با یک رابطه زیبا در ارتباط و معاشرت با خدا برکت يافته بودند. با این حال ، آنها توسط شیطان که به شکل مار ظاهر شد وسوسه شدند تا از خدا سرپیچی کنند و از درخت شناخت نيك و بد بخورند (پیدایش 2: 15-17).

وقتی آنها میوه را گرفتند و گناه کردند ، فهمیدند که برهنه هستند. بعلاوه ، وقتی "آنها صدای خداوند خدا را که در باغ قدم می زد شنیدند" "خود را از حضور خداوند" پنهان کردند (3: 8). این شمايل آدم و حوا را نشان می دهد که تلاش می کنند خود را با برگ انجیر بپوشانند که سعی دارند خود را پنهان کنند ، اما با این وجود آنها در برابر خداوند شرمنده اند.

خداوند به دلیل نافرمانی آنها ، آنان را از باغ بیرون کرد. این شمايل نشان می دهد که فرشته مقرب خداوند آنها را به بیرون از بهشت ​​هدایت می کند ، از دروازه عدن جایی که خدا "کروبیان و شمشیری را که شعله ور بود و به هر سو گردش مى كرد تا از درخت حيات محافظت کند" قرار داد(3: 23-24). آدم و حوا در لباس پوستی که خدا برای آنها ساخت، پوشیده شده اند (3: 20).

مراسم مسيحيان ارتدوكس براى يكشنبه بخشش

یکشنبه بخشش با مراسم ليتورگى الهی قديس يوحناى زرين دهان كه قبل از آن مراسم دعاى صبح برگزار می شود ، گرامی داشته می شود. یک دعاى مغرب بزرگ در غروب شنبه برگزار می شود. سرودهای تريوديون برای این روز به دعاها و سرودهای معمول گرامیداشت هفتگی رستاخیز مسیح اضافه می شود. نامگذاری یکشنبه از بزرگداشت تبعید آدم و حوا از بهشت ​​و از قرائت انجیل مراسم ليتورگى الهی گرفته شده است.

قرائت کتاب مقدس برای روز یکشنبه بخشش عبارتند از: در دعاى صبح: قرائت هفتگی انجیل که تعيين شده است. در مراسم ليتورگى الهی: رومیان 13: 11-14: 4 ، متی 6: 14-21.

یکشنبه بخشش به یکشنبه حذف لبنيات نیز معروف است. این آخرین روزی است که می توان محصولات لبنی را قبل از روزه بزرگ خورد. روزه کامل روز بعد، در روز دوشنبه پاک ، اولین روز از روزه بزرگ آغاز می شود. عصر روز یکشنبه بخشش ، کلیسا اولین سرویس روزه بزرگ ، دعاى مغرب بخشش را انجام می دهد ، خدمتی که ما را بیشتر در مسیر توبه سوق می دهد و به ما کمک می کند تا نیاز خود را برای طلب بخشش از خدا اذعان کنیم و از خواهران و برادران ما در مسیح طلب بخشش کنیم. این اولین بار است که دعاى روزه قديس افرایم همراه با سجده خوانده می شود. در پایان سرويس ، همه مومنان به كاهن و یکدیگر نزدیک می شوند و تقاضای بخشش متقابل مى كنند.

مسیحیان ارتدوكس تشویق می شوند که با شرکت در این خدمات ، آمدن به مراسم آيين مقدس اعتراف ، در توبه و اعتراف وارد روزه بزرگ شوند، و خود را وقف عبادت ، نيايش و روزه دارى در طول دوره روزه كنند. روز اول  دوره روزه بزرگ ، دوشنبه پاک ، به معنای آغاز دوره پاکسازی و تطهیر گناهان از طریق توبه است.

شنبه قبل از این یکشنبه ، دومین شنبه از سه تا شنبه روح ها برگزار می شود. این يك مراسم بزرگداشت ويژه است هنگامی که کلیسا مراسم ليتورگى الهى و مراسم یادبودی برای مومنان عزيمت كرده ارائه می دهد. این یک بزرگداشت جهانی از مردگان در نظر گرفته شده است. از طریق مراسم یادبود ، کلیسا همه کسانی را که عزيمت کرده اند و اکنون منتظر داورى نهايى هستند ، براى تمجيد خداوند به ياد می آورد. این شنبه خاص ، بزرگداشت عمومى  قديسين زاهد کلیسا، اعم از زن و مرد است. همانطور که دوره روزه را در پیش می گیریم به ما یادآوری می شود که این سفر را به عنوان اعضای یک خانواده و با پشتیبانی از شفاعت قديسين انجام خواهیم داد.

سرودها و دعاهاى مراسم يكشنبه بخشش

اكساپوستلاريون دعاى صبح

اى خداوندم، من بدبخت هستم ، از فرمان نيك تو سرپیچی کرده ام. و افسوس از جلال تو محروم شدم، من از شرم پر شده ام. و من از خوشى هاى ناب بهشت ​​ من بیرون رانده شده ام. ای رحيم و مهربان ، بر من رحم فرما که به حق از نیکويى تو محروم شده ام.

خداوندا ، ما را از باغ عدن قديمى به دلیل خطاى خوردن از درخت اخراج كردى. اما ای خدای من و ناجی من ، تو بار دیگر ما را از طریق صلیب و مصائب خود احیا نمودى. از این رو ، ای استاد ، ما را کاملاً استوار و توانا ساز تا بتوانیم روزه را به پایان برسانیم و با دعاهاى مادر خود ، قیام مقدس تو ، پاسكا، عيد فصح نجات دهنده مان را تمجيد و پرستش نماييم.

پروكيمنون از دعاى مغرب

ایدیوملا: روى خود را از فرزندت برنگردان زیرا من گرفتارم. به سرعت مرا بشنو به روح من نزدیک شو و مرا نجات بخش.

استيكوس:  خدايا، نجات تو، مرا برپا کرده است. فقرا می بینند و خوشحال می شوند.

 

كونتاكيون

ای استاد ، راهنمای خرد ، مشاورى حكيم، مربی نادانان و قهرمان فقرا ، قلب من را استوار ساز و به آن فهم عطا فرما. ای كلمه پدر، کلمات را به من عطا كن ، زیرا ببین ، جلوی لبهايم را براى فریاد به تو نمی گیرم: من افتاده ام ، در رحمت خود بر من رحم فرما.