شمایل مادر خدا، به نام سلطان

 

 

 

روز گراميداشت

٣ مارس (١٦ مارس/ ت قديم)

 درباره شمايل مادر خدا به نام "سلطان"

 شمایل مادر خدا ، كه "سلطان " نامیده می شود ، در تاریخ 2/15 مارس 1917 - در روز کناره گیری امپراتور نیکلاس دوم ، - حامل آینده پر شور سلطنت - خود را به مردم ارتدوكس روسیه در دهكده كولومنسكوف نزدیک مسکو نشان داد.

یک زن دهقان خاص اودوكيا  آدريانوف ، ساکن روستای پرروا ، سه بار در خواب بر او فاش شد كه یک تصویر فراموش شده از مادر خدا وجود دارد ، که از طریق آن حمایت آسمانى ملکه آسمان اکنون به مردم روسيه نشان داده می شود. او به وضوح این کلمات را شنید: "یک شمايل سیاه بزرگ در روستای كولومنسكوف وجود دارد ، شما باید آن را بگیرید ، آن را قرمز کنید ، و بگذاريد آنها دعا کنند."

 

دعا به مقدس ترين تئوتوكوس در برابر شمايل "سلطنت" او

 اوه ، اى سلطان مقدس، مقدس ترین مادر خدا ، كه تمام عالم ملكوت آسمانی را با فيض مقدس در آغوش خود نگاه مى دارى! ما از تو به خاطر رحمت وصف ناپذیرت تشکر می کنیم ، زیرا من شادم که این شمايل مقدس و معجزه آسای خود را در این روزها به ما گناهکاران نشان داده اى. ما براى شفاعت تو سپاسگزاريم، زیرا از ارتفاعات مقدس او به فرزندان ارتدوكس خود خیره شده اى، و به مانند یک خورشید روشن ، ما را از غم و اندوه با شادى گرم می سازى. آه ، مادر متبارك خدا، دستیار پادشاه ، اى شفیع قوی ، با تشکر از تو، ما به نرمى، با اندوه قلب ، با اشک قلب ، غم و اندوه قلبی براى درمان مقدس به خاك مى افتيم: برای کشورمان صلح ، رفاه ، آرامش ، محبت به یکدیگر دور از ریاست عطا فرما! با ماندن خود در قادر متعال ، از ما پشتیبانی کن ، در ضعف ،  ضعيف النفسى ، ناراحتى ، از ما حمایت کن ، ما را برخيزان! اى سلطان شفیع نژاد مسیحی تا زمانی که تحت فرمان تو هستیم ، شكوه و جلال تو را مى سراييم، برای همیشه و تا ابد. آمین