یکشنبه پدران اولین شورای كليسايى جهانى 

مقدمه

هفتمین یکشنبه پس از جشن مقدس پاسكا توسط کلیسای ارتدوكس به عنوان یکشنبه پدران اولین شورای كليسايى جهانى برگزار می شود. این روز به یاد 318 پدر خداپسند است که به درخواست امپراطور ، قديس کنستانتین كبير ، در نيقيه در سال 325 گردهم آمدند تا بدعت آریانیسم را همراه با سایر مواردی که مربوط به وحدت کلیسا بود ، بیان کنند.

زمينه تاريخى

آریوس از اعضاى اصلى کلیسای اسکندریه بود و در سال 315 ، او شروع به کفر علیه پسر خدا کرد و گفت که او خدای واقعی نبوده ، كه با پدر هم ذات باشد ، بلکه یک کار یا خلقت خدا و متفاوت از ذات و جلال پدر است. و جلال پدر. او همچنین تعلیم داد که پسر خدا آغازى دارد. این تعالیم مومنان را در اسکندریه لرزاند. اسقف اسکندریه ، الكساندر ، سعی کرد آریوس را از طریق پندها اصلاح کند ، او را از دريافت عشاء مقدس منع کرد و سرانجام در سال 321 از طریق یک شورای محلی وی را برکنار کرد. آریوس با ادامه آموزه های بدعت آمیز خود ، اختلافات و تفرقه هایی را در کلیساهای شهرهای دیگر ایجاد کرد که منجر به بحران الاهياتى و کلیسایی در کل کلیسای مسیحی شد.

امپراطور کنستانتین كبير، برابر با رسولان ، با غیرت الهی و نگرانی برای وحدت ، اولین شوراى جهانى كليسايى را در نيقيه ، شهرى از بیت عنيا فراخواند. در این مکان بود که اسقف های کلیسا در سال 325 جمع شدند. همه آنها ، یک دهان و یک صدا ، اظهار داشتند که پسر و كلمه خدا در ذات با پدر يكى است ، خدای راستين از خدای راستين است. پدران نماد مقدس ایمان ، اعتقادنامه نیقيه را ايجاد كردند:

"ما ایمان داريم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، و هر آنچه پیدا و ناپیداست. و به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانۀ خدا، مولود ازلی پدر. او نور از نور است، خدای راستین از خدای راستین که زاده شده و آفریده نشده است. هم ذات با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت. كه برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد. به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید. در زمان پنطیوس پیلاتس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مُرد و مدفون گشت. و بر حسب کتب مقدس، روز سوم رستاخیز نمود.

او به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است. و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایان نخواهد بود."

پدران همچنین آریوس را بخاطر اعتقادات و آموزه های بدعت آمیز او مورد لعنت قرار دادند و او را از کلیسا جدا کردند.

كلیسای مسیح پس از رسولان الهی ، پدران الهی نخستین شورای كليسايى جهانى را به عنوان منادیان ایمان به رسمیت می شناسد ، و این یكشنبه را به مناسبت بزرگداشت سالانه آنها ، در شكرگزارى و جلال خدا ، برای ستایش و افتخار آنها ، و تقویت ایمان واقعی، مقرر داشته اند.

 

شمايل یکشنبه پدران اولین شوراى كليسايى جهانى

 

شمايل یکشنبه پدران اولین شوراى كليسايى جهانى ، قديس کنستانتین را به همراه پدران خداپسند و قديسين کلیسا به تصویر می کشد که در این شورا شرکت کرده و وحدت ایمان را از طریق اعتقادنامه نيقيه تأیید کرده اند. پدران نشان داده شده اند که اعتقادنامه را نگاه داشته اند، که به آن نماد ایمان نیز گفته می شود.

 

مراسم مسیحیان ارتدوكس براى یکشنبه پدران اولین شوراى كليسايى جهانى

روز یکشنبه پدران اولین شوراى كليسايى جهانى با آیین ليتورگى الهی قديس يوحناى زرين دهان برگزار می شود. این اولین یکشنبه پس از مرخص شدن از پاسكا، و مراسم جشن صعود است. خدمات دعاى مغرب و مراسم ليتورگى الهى شامل سرودهای صعود و بزرگداشت پدران است.

قرائت کتاب مقدس برای این جشن به شرح زیر است: در مراسم ليتورگى الهی: اعمال 20: 16-18 ، 28-36 و یوحنا 17: 1-13.

 

سرودهای جشن

آپوليتيكيون

ای مسیح ، خدای ما ، که پدران ما را به عنوان مفاخر روی زمین تأسیس کردى و همه ما را به سوی ایمان واقعی هدایت نمودى ، بسیار عظيم تمجيد شده ای. ای مهربان ترین ، جلال بر تو باد.

كونتاكيون

کلیسا از طریق موعظه رسولان و آموزه هاى پدران به یک ایمان تقویت شده است. کلیسا در حقیقت بافته شده از کلام خدا از بالا جامه دربر كرده است. این حقیقت را می آموزد ، و راز بزرگ ایمان را جلال می بخشد.