يكشنبه پنطيكاست مقدس 

مقدمه

جشن پنطیکاست مقدس هر ساله در پنجاهمین روز پس از جشن بزرگ و مقدس پاسكا (عید پاک) و ده روز پس از جشن صعود مسیح جشن گرفته می شود. این جشن همیشه یکشنبه برگزار می شود.

این جشن یادآور نزول روح القدس بر رسولان در روز پنطیکاست ، جشن سنتی یهود است. همچنین این جشن از طریق موعظه رسولان و تعمید هزاران نفر از کسانی که در آن روز به پیام نجات انجیل از طریق عیسی مسیح ایمان آوردند ، تأسیس کلیسا را ​​جشن می گیرد. این جشن همچنین به عنوان اوج ظهور تثلیث اقدس تلقی می شود.

 

ضمينه تاریخی

 

داستان پنطیکاست در کتاب اعمال رسولان یافت می شود. در فصل دو به ما گفته شده است که رسولان خداوند ما در یک مکان دور هم جمع شده بودند. ناگهان ، صدایی مانند باد تند از آسمان آمد و تمام خانه ای را كه آنها نشسته بودند پر كرد. سپس ، زبانه هايى از آتش ظاهر شد و یکی بر روی هر یک از رسولان قرار گرفت. همه آنها از روح القدس پر شده بودند و طبق دستورالعمل روح به زبانهای دیگر صحبت می کردند (اعمال 2: 1-4).

این واقعه معجزه آسا در جشن پنطیکاست يهودى اتفاق افتاد که توسط یهودیان در پنجاهمین روز پس از عید فصح به عنوان اوج جشن هفته ها جشن گرفته مى شد (خروج 34: 22 ؛ تثنیه 16: 10). جشن هفته ها در سومین روز پس از عید فصح با ارائه اولین برداشت محصول به خدا آغاز مى شد و در روز پنطیکاست با ارائه دو نان فطیر به پایان مى رسید که نشان دهنده اولین برداشت محصولات است (لاویان 23 :17 -20 ؛ تثنیه 16: 9-10).

از آنجا که جشن یهودیان پنطیکاست یک جشن بزرگ زیارتی بود ، در این روز افراد زیادی از سراسر امپراتوری روم در اورشلیم جمع شده بودند. وقتی مردم در اورشلیم صدا را شنیدند ، دور هم جمع شدند و شنیدند كه رسولان به زبانهای ايشان صحبت می كنند (اعمال 2: 5-6). مردم مبهوت و متعجب شدند ، زیرا می دانستند که برخی از کسانی که صحبت می کنند جليلى هستند و نه مردانی که به طور معمول به زبانهای مختلف صحبت می کنند. آنها تعجب کردند که این به چه معناست ، و حتی برخی فکر کردند که رسولان مست شده اند (اعمال 2: 7-13).

پطرس با شنیدن این سخنان ، برخاست و جمعیت را مخاطب قرار داد. وی در مورد پیشگویی های عهد عتیق در مورد ظهور روح القدس به مردم موعظه کرد. او در مورد عیسی مسیح و مرگ و رستاخيز با شکوه او صحبت کرد. اعتقاد زیادی به مردم وارد شد ، و آنها از رسولان پرسیدند ، "ما چه کنیم؟" پطرس به ايشان گفت: "توبه کنید ، و هر يك از شما به جهت آمرزش گناهان به اسم عیسی مسیح تعمید گيريد و عطاى روح القدس را دریافت خواهيد كرد" (اعمال 2: 38-39)

کتاب مقدس می نویسد که در آن روز حدود سه هزار نفر تعمید یافتند. در ادامه ، در کتاب اعمال آمده است که تازه تعمید یافته ها روزانه به شنیدن آموزه های رسولان ادامه می دادند ، زیرا مسیحیان اولیه برای مشارکت ، شکستن نان و دعا با یکدیگر ملاقات می کردند. بسیاری از نشانه ها و معجزات شگفت انگیز از طریق رسولان انجام می شد و خداوند روزانه کسانی را که نجات می یافتند به کلیسا اضافه می کرد (اعمال 2: 42-47).

 

شمايل جشن

 

شمایل جشن پنطیکاست به "نزول روح القدس" معروف است. این نمادی از رنگهای پررنگ قرمز و طلایی است که نشان می دهد این یک رویداد عالی است. حرکت شمايل از بالا به پایین است. در بالای شمايل یک نیم دایره قرار دارد که اشعه هایی از آن بیرون می آید. این اشعه ها به سمت رسولان نشانه می روند ، و زبانه های آتش دیده می شود که بر روی هر یک از آنها فرود می آید که نشانگر نزول روح القدس است.

بنایی که در پس زمینه این شمایل قرار دارد ، نمایانگر اتاق بالایی است که شاگردان مسیح پس از صعود در آنجا جمع شده اند. رسولان به صورت نیم دایره نشسته اند که وحدت کلیسا را ​​نشان می دهد. قديس پولس در گروه رسولان گنجانده شده است ، که اگرچه در روز پنطیکاست در کنار دیگران حضور نداشت ، به یک رسول کلیسا و بزرگترین مبلغ تبدیل شد. همچنین چهار انجیل نگار ، متی ، مرقس ، لوقا و یوحنا وجود دارند که کتابهای انجیل را در دست دارند ، در حالی که رسولان دیگر طومارهایی را در دست دارند که نشان دهنده اقتدار تعلیمی است که مسیح به آنها داده است.

در مرکز شمایل زیر تصاوير رسولان ، یک شخصیت سلطنتی در پس زمینه تیره دیده می شود. این یک شخصیت نمادین است ، Cosmos ، نماینده مردم جهان است که در تاریکی و گناه زندگی می کنند ، و در پرستش بت شرکت می كردند. با این حال ، این شخصيت پارچه ای را در دستان خود دارد که حاوی طومارهایی است که تعالیم رسولان را نشان می دهد. سنت کلیسا معتقد است که رسولان پیام انجیل را به تمام نقاط جهان رساندند.

در شمايل پنطیکاست ما شاهد تحقق وعده روح القدس هستیم که بر رسولانی که به امتها تعلیم خواهند داد و آنها را به نام تثلیث اقدس تعمید می دهند ، نازل شده است. در اینجا می بینیم که کلیسا با حضور و کار روح القدس متحد شده و در وحدت پایدار می ماند ، روح در امور مبلغى، کلیسا را ​​در سراسر جهان راهنمایی می کند و روح، بدن مسیح ، کلیسا را در راستى و محبت ​​پرورش می دهد.

 

مراسم مسیحیان ارتدوكس در جشن پنطیکاست

این جشن بزرگ کلیسا با مراسم ليتورگى الهى قديس يوحناى زرين دهان در یکشنبه که پنجاهمین روز پس از جشن پاسكا است برگزار می شود. مراسم عبادی در روز جشن برگزار می شود و در عصر روز قبل مراسم دعاى مغرب و در صبح روز جشن با سرويس دعاى صبح برگزار می شود. در روز جشن يك سرويس دعاى مغرب بلافاصله پس از مراسم ليتورگى الهى برگزار می شود که شامل دعاى بر روى زانوان است. این دعاها آغاز زانو زدن در هنگام مراسم ليتورگى الهى در زمانی است که هدایای مقدس نان و شراب به عنوان بدن و خون مسیح تقدیس می شوند. عمل زانو زدن در فصل پاسكا به حالت تعلیق درآمده بود. در روز دوشنبه بعد از جشن ، مراسم ليتورگى الهی در بزرگداشت روح تماما مقدس و حيات بخش و تماما قدرتمند ، که خداست و یکى از اشخاص تثلیث اقدس است ، و از یک پرستش ، یک ذات و یک جلال با پدر و پسر برخوردار است، برگزار مى شود (از سیناکساریون جشن).

قرائت کتاب مقدس برای این جشن به شرح زیر است: در مراسم دعاى غروب شنبه: اعداد 11: 16-17 ، 24-29؛ يوئيل 2: 23-32؛ حزقیال 36: 24-28. در دعاى صبح : انجيل یوحنا 20: 19-23. در مراسم ليتورگى الهی یکشنبه پنطیکاست: اعمال 2: 1-11؛ یوحنا 7: 37-52 ، 8: 12. در مراسم ليتورگى الهی در روز دوشنبه روح القدس: افسسیان 5: 8-19 ؛ متی 18: 10-20.

 

دعای روح القدس

پادشاه آسمانی ، تسلی دهنده ، روح راستى ، كه همه جا حاضرى و همه چیز را پر می سازى ، گنجينه نعمت ها و بخشنده حيات، بیا و در ما ساكن باش ، و ما را از هر لكه و عيبى پاک ساز و روح هايمان را نجات بده ، ای يگانه نيكو، خداوندگار فياض.

 

سرودهای جشن

آپوليتيكيون

ای مسیح خدای ما ، تو متبارك هستى، که ماهیگیران را با فرو فرستادن روح القدس بر ايشان تماما حكيم ساختى، و از طریق آنها ، تمام دنیا را به تور خود كشيدى. ای يگانه دوست داشتنی ، جلال بر تو باد.

كونتاكيون

هنگامی که آن متعال نازل شد و در بابل زبان مردم را بر هم زد ، او امتها را تقسیم کرد. هنگامی که او زبانه هاى آتش را توزیع کرد ، همه را به وحدت فراخواند ، و ما یک صدا مقدس ترین روح را تجليل می نماييم.