گفتگو بين پدر مكاريوس و فرشته خداوند

 

 

 

 

یک روز که پدر مکاریوس در صحرا راه می رفت، پشت سر او فرشته ی خداوند راه می رفت، که به او گفت: '' پدر مقدس ، ای برکت یافته ''

 پدر مکاریوس او را به عنوان یک زاهد صحرا قلمداد کرد و گفت: '' خداوند تو را ببخشد فرزندم. ''

  همانطور که آنها در کنار هم راه می رفتند، پدر مکاریوس به شکل و ظاهر راهب توجه کرد و به او گفت: '' فرزندم، تو را می بینم و شگفت زده ام! این ظاهر فوق العاده و زیبای شما چیست؟ من هرگز چنین زیبایی را در چهره انسانی ندیده ام. شاید تو یک انسان نیستی؟ در نام خدای آسمان حقیقت را به من بگو. ''

  سپس فرشته به پیر تعظیم کرد و گفت: "پدر مرا را برکت دهید، همانطور که می بینید من یک فرشته هستم و آمده ام که به شما اسرار ناشناخته ای را که شما می خواهید بدانید تعلیم دهم."

 پیر تعظیم کرد و گفت: " خداوندا سپاسگزارم، چرا كه برای آموختن چيزهای ناشناخته، و اسراری كه می خواهم بياموزم، يك راهنما برايم فرستاده اي."

 فرشته دوباره جواب داد: "آنچه را كه شما مايل به دانستن آن هستيد، به من بگوييد."

 پیر به او گفت: "فرشته مقدس به من بگو، آیا مردم در زندگی آینده یکدیگر را تشخیص می دهند؟ "

  و فرشته جواب داد: '' همانطور که در این زندگی زمانی که مردم به خواب می روند، در بیدار شدن از خواب، آنها هنوز هم مردمی را که قبل از خواب می شناختند تشخیص می دهند، در زندگی آینده درست همینطور است. مردم یکدیگر را تشخیص می دهند و ارتباط برقرار می کنند و با هم خوشحال می شوند. و این در مورد صالحان است اما گناهکاران حتی از این محروم هستند. ''

 سپس پدر گفت: '' به من بگو، پس از اینکه روح از بدن جدا می شود چه اتفاقی می افتد، و چرا مراسم یادبود برای مردگان برگزار می شود؟ ''

 سپس فرشته پاسخ داد: '' در روز سوم پس از جدا شدن روح از بدن، فرشتگان مقدس، روح عزیمت کرده را می گیرند و این طور صعود به بهشت آغاز می شود تا روح بتواند خداوند ما عیسی مسیح را پرستش کند.

 بین زمین و بهشت، یک نردبان بزرگ وجود دارد، و در هر مرحله یک دسته از شیاطین پیدا می شود که به شیوه ای شبیه به باجگیران و یا نگهبانان مرزی عمل می کنند. شیاطین لیستی از اعمال بد شخص را نگه می دارند و چنین می گویند: "در یک روز خاص تو دزدی کردی، زنا کردی، و یا مرتکب چنین و چنان گناه شده ای ..." سپس فرشتگان اعمال خوبی مانند نماز، خیریه، لیتورجی، روزه و هرگونه اعمال دیگری را که انجام شده است، آشکار می سازند. سپس فرشتگان و شیاطین اعمال شخص را وزن می کنند. اگر اعمال خوب انجام شده مازاد باشد، فرشتگان روح را می گیرند و به مرحله بعد صعود می کنند.

این از یک مرحله به مرحله دیگری به عنوان صعود روح به آسمان اتفاق می افتد. در هر منزلی مسئولی برای یک نوع خاص از گناه یا جُرم وجود دارد. در هر مرحله، شیاطین بیشتر و بیشتر از مرحله قبلی درنده هستند. در نهایت، نبرد شدید و مبارزه غیر قابل توصیفی برای مالکیت روح تیره بخت، رخ می دهد.

شیاطین روح را سرزنش و تهدید می کنند و می گویند: "کجا می روی؟ آیا این تو نیستی که زنا کرده ای و تعمید مقدس را کثیف کردی؟ آیا این تو نبودی که نقشه فرشته گونه رهبانی را لکه دار کردی؟ حالا کجا داری می روی؟ برگرد. به جهنم برو، که تاریکی بیرونی است، به آتش جهنم برو. به جایی که کرم ها نمی میرند و آتش آن فرو نمی نشیند، وارد شو." پس اگر آن روح محکوم شود، شیاطین آن را در زیر زمین می گیرند، جایی که تاریکی، غم و اندوه و عذاب در انتظار او هستند. وای بر آن روزی که این شخص متولد شد.

چه کسی ميتواند به تو پدر، گزارش دهد، که چه روح های محکومی در آن جا رنج می برند. اما اگر روح پاک باشد، با شادی بسیار به آسمان صعود میکند و فرشتگان با شمع و بخور از او استقبال می کنند. سپس آنها روح را به تخت داوری همراهی می کنند و خداوند ما عیسی مسیح را پرستش می کنند. سپس، شاگردان مقدس، شهيدان مقدس، صفوف پدران مقدس و نُه سلسله مراتب فرشتگان مقدس آشکار می شود.

پدر مکاریوس سپس درباره مراسم یادبود پرسید، چرا و چگونه آنها جشن گرفته می شوند.

 سپس فرشته جواب داد: "خوب گوش کن، پدر مقدس. اولین مراسم یادبود در روز سوم پس از مرگ برگزار می شود. همانطور که گفتیم، روح تا روز سوم به پرستش خداوند برنمی خیزد. این مراسم یادبود به عنوان یک ارائه به خداوند به جهت روحی که عزیمت کرده است، برگزار می شود. پس از پرستش خداوند، آنگاه روح عزیمت کرده با فرشتگان همراه خود به این قلمرو زمینی باز می گردد. آنجا مکان های مختلفی که در طی این زندگی زمینی مکرراً رفت و آمد کرده است، نشان داده می شود. پس اعمال زمینی آن، هم خوب و هم بد، یادآوری می شود.

سپس فرشتگان می گویند: "اینجا تو دزدی کردی، زنا کردی، استمناء کردی، سرزنش کردی، قتل کردی، شهادت دروغ دادی، وام با نرخ بهره زیاد دادی، مست کردی، نزاع و رسوایی به راه انداختی".

پس از آن اعمال خوب نشان داده می شود. "در اینجا به خیریه کمک کرده ای، آنجا روزه گرفته ای، توبه کردی، در لیتورجی الهی شرکت کردی، دعا کردی، احیا گرفتی، تضرع و نیایش کردی، در فروتنی زانو زدی، در طول سرویس های کلیسا ایستادی، خویشتن داری نشان دادی." پس آن تا روز نهم ادامه دارد.

در روز نهم، آنها به مانند روز سوم به آسمان بالا می روند تا پرستش کنند. سرویس های یادبود برگزار شده در روز نهم برای کمک حفاظت خداوند نسبت به این روح است. به همین دلیل است که نوشته شده است که این شفاعت ها اهمیت فوق العاده ای دارند.

از این رو  دعا، خیریه، لیتورجی ها، و سرویس های یادبود، روح عزيمت كرده را كمك و حمايت می کنند.  

پس از آنکه روح برای بار دوم خداوند را پرستش کرد، فرشتگان دوباره روح را به قلمرو زمینی باز می گردانند. سپس فرشتگان رحمت خدا، بهشت، بقیه ی صالحین، خیمۀ خدا و آغوش ابراهیم را به روح نشان می دهند. هنگامی که این سعادت غیر قابل درک  را می بیند، از آن تسلی می یابد و لذت می برد و به فرشتگان التماس می کند، به طوری که ممکن است در آن مکان کنار صالحان باقی بماند.

سپس جهنم شریران نشان داده می شود. فرشتگان می گویند: "این رودخانه آتش جهنم است، که کرم ها نمی میرند، این تاریکی بیرونی و درونی است که در آن یکی دندان های خود را می ساید". سپس عذاب گناهکاران را نشان داده می شود. پدر مقدس، در آنجا هیچ چیز بدتر یا ترسناک تر از عذاب کسانی که زنا و یا دزدی کردند، وجود ندارد. به خصوص زنای راهب، راهبه، کشیش، یا همسرش.

هنگامی که این همه به روح نشان داده شد، دوباره در روز چهلم به پرستش خداوند همراهی می شود. به همین دلیل سرویس های یادبود برای مرده ها در روز چهلم برگزار می شود. خدای پر رحمت در آن روز تصمیم می گیرد که روح کجا بماند. این نتیجه به اعمال و رفتار یکی، در مدتی که بر روی زمین بوده است، بستگی دارد. بدین ترتیب، روح عازم می شود و تا زمانی که رستاخیز عمومی برپا شود، در آنجا خواهد بود، به طوری که بدن نیز می تواند احیا شود و پاداش درست خود را دریافت کند. ''

سپس پیر آهی کشید تلخ گریست و گفت: "وای بر روزی که این فرد متولد شد!" 

سپس فرشته گفت: '' بله پدر بزرگوار، این برای گناهکار اعمال می شود. برای صالحین، باید گفت: خوشابحال روز و ساعتی که او متولد شد. ''

سپس پیر پرسید: '' آیا می توانید لطفا این را نیز به من بگویید. آیا هیچ توقف یا پایانی برای عذاب گنهکار وجود دارد؟"

 فرشته پاسخ داد: "نه پدر مقدس.هیچکدام  نه پادشاهی صالح و نه عذاب گناهكار پایانی ندارد. اگر کسی هر هزار سال شن و ماسه از دریا بیرون بریزد، و امیدوار باشد تا روزی پایان یابد. جهنم شریران هیچ پایانی ندارد. ''

 سپس پیر گفت: '' لطفا به من نیز این پاسخ را بدهید. کدامیک از قدیسین بیشتر رحمت را نسبت به انسان دارند، بطوریکه شخص بتواند برای بیچارگی خود به آنها التماس کند! ''

 فرشته پاسخ می دهد: '' همۀ قدیسین نسبت به انسان مهربان هستند و از سرشت نیکی برخوردارند. انسان ناسپاس و قدرنشناس باعث می شود آنها را نسبت به خود عصبانی کند. فرشتگان مقدس نیز رحمت عالی نسبت به انسان دارند، زیرا آنها اقدامات فوق العاده ای که خدا برای نجات انسان ها انجام داده است را دیده اند. به غیر از مقدسین و فرشتگان، بانوی تماماً مقدس و پر برکت ما، مریم باکره است که از نژاد بشر بالاتر از همه کسان دیگر مراقبت می کند. پدر مقدس، هر کسی باید نام او را به طور مرتب بر روی لب های خود داشته باشد و بنابراين نام او را تمجید نماید. این به خاطر شفاعت ها و دعاهای او است که انسان هنوز هم وجود دارد. اما شیطان انسان را فریب داده و او را ناسپاس ساخته است. انسان را نزد خدا و قدیسین تحقیر کرده است، و بنابراین خدا و قدیسین را به ماهیت سقوط کردۀ انسان حقیر می نمایاند . ''

 سپس پیر می پرسد: "فرشته مقدس به من بگویید، که از همه شرارت ها بدترین گناه کدام است؟ "

 و فرشته پاسخ داد: "پير گرامی، هر گناهی انسان را از خدا جدا می کند. اما کینه توزی و کفر گویی بدتر از همه گناهان دیگر هستند. این به این دلیل است که این دو قادرند انسان را به عمق جهنم، به اعماق درون زمین و دریا بیافکنند. ''

 سپس پیر پرسید: '' کدام گناه خدا را بیش از همه گناهان دیگر منزجر می کند؟ "

 فرشته جواب میدهد: '' خودستایی و خودبینی که غرور می آفریند، بیش از همۀ گناهان دیگر خدا را منزجر می کند. این به تنهایی تمام بشریت را نابود کرده است. آدم انسان اول، به خاطر این از بهشت تبعید شد. با این، فریسی ثمرۀ تمام زحماتش را از دست داد. وقتی انسان به این گناه می افتد، برای او بسیار سخت است که حواس خود را بهبود ببخشد. ''

 پير مي گويد: '' کدام انسان بیش از دیگران عذاب می کشد؟ "

  و فرشته گفت: '' من به شما گفتم شخص کینه توز و کفرگو. اما من این را نیز به شما می گویم، زیر تمام اعماق جهنم، یک سطحی آنجا وجود دارد که خوفناک، بی رحم و بی دادگر است و به عنوان فراموشی شناخته شده است. در آنجا کشیشان و راهبانی که مرتکب زنا شده اند مجازات می شوند. این اشخاص منحرف و فاسد با مجازات و رسوایی عظیمی عذاب خواهند برد. پیر محترم، به همین دلیل فرشتگانی که سقوط می کنند، توسط کشیش ها و راهبان خوب جایگزین خواهند شد و آنها را به جایگاه افتخاری عالی بالا خواهند برد.

 این نیز در مورد کشیشانی که قوانین خدا را نقض می کنند، اعمال می شود. چنین کشیش هایی که رشوه  دریافت می کنند یا کسانی که فاسد هستند، موجب انحراف از قانون خدا می شوند، کسانی که سرویس های مقدس و تعهدات مذهبی خود را برای مراقبت های سکولار و دنیوی حتی اگر فقط برای یک لیتورجی باشد، نادیده می گیرند. آنها موظف به ارائه گزارش از عملکرد خود در برابر خدا هستند. پس از آن چه چیزی می توانم در مورد آن دسته از کشیش هایی بگویم که به خودشان اجازه می دهند مست کنند. وای بر آنها، زیرا مجازات خوفناکی در انتظار آنهاست! "

 سپس پیر گفت: '' لطفاً نیز می توانید به من بگویید کسانی که روز یکشنبه را حقیر شمارند، و به روز خداوند اهانت کنند، آیا آنها در زندگی آینده آرامی دارند؟ '

  فرشته جواب میدهد: "وای بر آنها پدر مقدس، زیرا مجازات هولناکی در انتظار آنهاست. هر کس روز یکشنبه را حقیر شمارد، روز مقدس خداوند ما را تحقیر کند، خداوند را تحقیر می کند و خداوند او را تحقیر خواهد کرد. یکشنبه روزی که خداوند ما قیام کرد جشن گرفته می شود، و هر کسی که به این روز احترام بگذارد، به خداوند ما احترام می گذارد.

  هر کسی که روزهای قدیسین را جشن می گیرد و احترام می گذارد، متوجه خواهد شد که قدیسین به آنها کمک خواهند کرد. قدیسین نزد خداوند حرمت بسیار زیادی دارند، و اگر آنها از او چیزی بخواهند، او آنها را رد نخواهد کرد.

 انسان خود را از ترس خدا و از انجام این کار جدا کرده است، و نه خدا را به عنوان دوست خود دارد و نه هیچ قدیسی را. آنها با مسائل دنیوی و سکولار که فانی و فساد پذیر هستند، گرفتار هستند. وای بر آنها. پیر بزرگوار آگاه باشید، هر کس، خواه یک کشیش، یا یک راهب یا یک فرد غیر روحانی باشد، اگر روز خداوند ما، روز یکشنبه را حرمت نگذارد، او روی خداوند را نخواهد دید، و امیدی به رستگاری ندارد.

 حال پدر مقدس اگر شما هر چیز دیگری از من می خواهید لطفاً بپرسید. زیرا اکنون زمان رفتن من به آسمان است، به عنوان اینکه من خود را در برابر خداوند و پرستش او حاضر نمایم. ''

 پیر آه عمیقی کشید و همانطور که تلخ می گریست، گفت: '' وای به ما! خادم نیک خداوند را ببین. اگر چه او یک فرشته است، بی گناه و روحانی است، با اینحال او نمیتواند بماند، بلکه باید بالا رود تا خداوند را پرستش کند. اما ما که گناهکار و مادی هستیم به نجات خود نمی پردازیم، بلکه به آن بی اعتنایی نشان می دهیم. ''

 سپس او از فرشته پرسید: '' من به شما التماس می کنم به من بگویید، کدام نماز برای یک راهب مناسب ترین است؟ ''

  فرشته پاسخ داد: "مزامیر داود، اگر او آنرا تحصیل کرده است، اگر نه، نماز "خداوند عیسی مسیح، پسر خدا، بر من گناهکار رحم فرما" را انجام دهد! این دعا ساده ترین و موثرترین است. بسیاری از افراد آموزش دیده، دانش خود را رها کرده اند و با نگهداشتن این دعا نجات یافته اند. آن می تواند توسط همه مورد استفاده قرار گیرد. توسط کسانی که در نماز پیشرفت کرده اند و همچنین توسط کسانی که تازه شروع کرده اند و بی تجربه هستند. هر کسی که بخواهد نجات یابد، باید روز و شب اين دعا را نگهدارد، چه او در حجرۀ خود باشد یا بیرون در حال راه رفتن، این دعایی است که باید با میل و رغبت برگزار شود، چرا که این دعا قادر است به هر کسی که آرزو دارد نجات یابد، کمک کند. ''

 سپس پیر گفت: '' بعنوان اینکه شما به تعلیم من گناهکار آمدید، خواهش می کنم لطفاً این را نیز به من بگویید: اگر انسانی که هنوز گناهکار است، دیگری را تعلیم دهد و در انجام این کار او را از گناه آزاد کند و مسیر واقعی را به او نشان دهد، آیا او هیچ پاداش دارد؟''

 و فرشته می گوید: '' هر کس، دیگری را تعلیم دهد و با نشان دادن مسیر درست به او، او را از گناهان بیرون آورد، خود را نجات می دهد و روح دیگری را از جهنم بیرون می کشد. به همین شیوه، هر کس یکی را به سمت شرارت هدایت کند، نه تنها شخص دیگری را نابود می کند، بلکه روح خود را به دست شیطان می دهد. هیچ گناهی بدتر از این نیست که شخص دیگری را به سوی اعمال شر هدایت کند. به طور مشابه عملی بهتر از هدايت یک فرد به سمت اعمال نیک وجود ندارد. ''

 هنگامی که فرشته این سخنان را به پایان رسانید، سر خود را به سمت پیر خم کرد و گفت: '' پدر مقدس مرا برکت بده، و لطفاً مرا ببخش. ''

  سپس پیر بر روی زانوی خود افتاد و فرشته را تکریم کرد و گفت: '' در صلح و آرامش برو، و در برابر تثلیث مقدس ظاهر شو و برای من شفاعت کن. ''

هنگامی که فرشته به سمت آسمان صعود کرد و رفت، پدر مکاریوس به خدا شکرگزاری کرد و به حجره اش رفت و در آنجا این وقایع را به برادر نیک ایمان و هم زهد خود عنوان کرد، و به این ترتیب خداوند را به تمام عمر تجلیل و پرستش کرد. آمین

 

ترجمه از: خادم خدا