تسبيح مادر خدا

 

ینک متن تسبیح به مادر خدا

خداوندا بر من گنهكار رحم فرما

جلال بر تو باد، خدای ما، جلال بر تو.

ای پادشاه آسمانی، تسلی‌دهنده، روحِ راستی که همه جا حاضری و همه چیز را پر می‌سازی، گنجینۀ چیزهای نیکو و بخشندۀ حیات، بیا و در ما ساکن شو. ما را از هر لکه و عیبی پاک ساز و جانهایمان را نجات بده، ای خداوندگار فیاض. 

ای خدای قدوس، قدوسِ قادر مطلق، قدوس فناناپذیر، بر ما رحم فرما (۳ مرتبه).

جلال بر پدر و پسر و روح‌القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین.

ای تثلیث اقدس، بر ما رحم فرما. خداوندا، گناهانمان را ببخشای. ای ارباب، خطایای ما را عفو فرما. ای قدوس به خاطر نامت ضعف‌های ما را ببین و آنها را درمان کن. 

خداوندا، رحم فرما. (٣ مرتبه)

جلال بر پدر و پسر و روح‌القدس اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو، چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود. نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما. و خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران به خود را می‌بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی‌مان ده. 

زیرا ملکوت و قدرت و جلال از آنِ توست، پدر و پسر و روح‌القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

خداوندا، رحم فرما. (٣ مرتبه)

جلال بر پدر و پسر و روح‌القدس اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین.

بيایید پرستش و تعظیم کنیم در برابر پادشاه و خدای ما.

بیایید پرستش و تعظیم کنیم در برابر مسیح، پادشاه و خدای ما.

بیایید پرستش و تعظیم کنیم در برابر خودِ مسیح، پادشاه و خدای ما. 

 

 

نماد ايمان (اعتقادنامه)

من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، و هر آنچه پیدا و ناپیداست.

من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانۀ خدا، مولود ازلی پدر. او نور از نور است، خدای راستین از خدای راستین که زاده شده و آفریده نشده است. هم ذات با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت.

که برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد. به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید. 

در زمان پنطیوس پیلاتس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مُرد و مدفون گشت.

و بر حسب کتب مقدس، روز سوم رستاخیز نمود.

او به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است.

و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایان نخواهد بود.

من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و آفریدگار حیات است که از پدر صادر می گردد. و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است.

من ایمان دارم به یک کلیسای واحد، مقدس، جامع و رسولی. 

من به یک تعمید برای آمرزش گناهان اعتراف می کنم.

من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین. 

 

مزمور ٥١

ای خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما. به حسب کثرت رافت خویش گناهانم را محو ساز. مرا از عصیانم به کلی شست و شو ده و از گناهم مرا طاهر کن. زیرا که من به معصیت خود اعتراف میکنم وگناهم همیشه در نظر من است. به تو و به تو تنها گناه ورزیده، و در نظر تو این بدی را کرده ام. تا درکلام خود مصدق گردی و در داوری خویش مزکی شوی. اینک در معصیت سرشته شدم و مادرم درگناه به من آبستن گردید. اینک براستی در قلب راغب هستی. پس حکمت را در باطن من به من بیاموز. مرا با زوفا پاک کن تا طاهر شوم. مرا شست و شو کن تا از برف سفیدتر گردم. شادی و خرمی را به من بشنوان تا استخوانهایی که کوبیده ای به وجد آید. روی خود را از گناهانم بپوشان و همه خطایای مرا محو کن. ای خدا دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز. مرا از حضور خود مینداز، و روح قدوس خود را از من مگیر. شادی نجات خودرا به من باز ده و به روح آزاد مرا تایید فرما. آنگاه طریق تو را به خطاکاران تعلیم خواهم داد، و گناه کاران بسوی تو بازگشت خواهند نمود. مرا از خونها نجات ده! ای خدایی که خدای نجات من هستی! تا زبانم به عدالت تو ترنم نماید. خداوندا لبهایم را بگشا تا زبانم تسبیح تو را اخبار نماید. زیرا قربانی را دوست نداشتی والا میدادم. قربانی سوختنی را پسند نکردی. قربانی های خدا روح شکسته است. خدایا دل شکسته و کوبیده را خوار نخواهی شمرد. به رضامندی خود بر صهیون احسان فرما و حصارهای اورشلیم را بنا نما. آنگاه از قربانی های عدالت و قربانی های سوختنی تمام راضی خواهی شد و گوساله ها بر مذبح تو خواهند گذرانید.

 

 

اولین ده تايى

تولد تئوتوكوس

بیایید تولد مادر خدا را به یاد بیاوریم. بياييد برای مادران ، پدران و فرزندان دعا کنیم.

سلام بر تو مریم ، سرشار از فيض ، خداوند با توست.

متبارك هستى تو در میان زنان ، و متبارك است ثمره رحم تو ، عیسی. 

مریم مقدس ، مادر خدا، دعا كن براى ما گنهكاران اکنون و در ساعت مرگ ما. (10 مرتبه)

یا

شاد باش اى تئوتوكوس باكره ، مریم سرشار از فيض، خداوند با توست. 

متبارك هستى تو در میان زنان، و متبارك است ثمره رحم تو ، زیرا تو منجى ما را بدنيا آوردى. (10 مرتبه)

بانوی ما ، مادر متبارك خدا، خادمين خود (نام والدین ، ​​بستگان ، دوستان) را نجات بده و حفظ كن.

ایمان و توبه ايشان را افزون كن ، و هنگام وفات آنان در شكوه جاودانى خود در كنار قديسين به ايشان آرامى بخش.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو، چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود. نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما. و خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران به خود را می‌بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی‌مان ده. 

خداوندا، عیسی مسیح ، خدای ما ، از طريق دعای پدران مقدس ما و همه قديسين ، بر ما رحم فرما و ما را نجات بده. آمین

ای متبارك ترين مادر خدا، درب لطف و عنايت خود را به روی ما بگشا. همانطور که امید خود را به تو بسته ایم ، مگذار كه مضطرب شویم ، بلکه باشد كه به وسیله تو بتوانیم از همه ناملایمات نجات پیدا کنیم. زیرا تو نجات نژاد مسیحی هستی.

 

 دومين ده تايى

تقديم تئوتوكوس به معبد

بیایید جشن تقديم باکره مقدس و مادر خدا را به یاد آوريم.

بياييد براى کسانی که راه خود را گم کرده و از كليسا دور شده اند دعا كنيم.

سلام بر تو مریم ، سرشار از فيض ، خداوند با توست.

متبارك هستى تو در میان زنان ، و متبارك است ثمره رحم تو ، عیسی. 

مریم مقدس ، مادر خدا، دعا كن براى ما گنهكاران اکنون و در ساعت مرگ ما. (10 مرتبه)

یا

شاد باش اى تئوتوكوس باكره ، مریم سرشار از فيض، خداوند با توست. 

متبارك هستى تو در میان زنان، و متبارك است ثمره رحم تو ، زیرا تو منجى ما را بدنيا آوردى. (10 مرتبه)

بانوی ما ، مادر متبارك خدا، خادمين تو كه راه خود را گم كرده اند و دور شده اند (ذكر نام)، را نجات بده و محافظت كن و دوباره با كليساى مقدس متحد گردان.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو، چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود. نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما. و خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران به خود را می‌بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی‌مان ده. 

خداوندا، عیسی مسیح ، خدای ما ، از طريق دعای پدران مقدس ما و همه قديسين ، بر ما رحم فرما و ما را نجات بده. آمین

ای متبارك ترين مادر خدا، درب لطف و عنايت خود را به روی ما بگشا. همانطور که امید خود را به تو بسته ایم ، مگذار كه مضطرب شویم ، بلکه باشد كه به وسیله تو بتوانیم از همه ناملایمات نجات پیدا کنیم. زیرا تو نجات نژاد مسیحی هستی.

 

سومين ده تايى

بشارت تولد خداوند

بیایید بشارت مادر خدا را به یاد آوريم. بیایید برای تسکین غمها و تسلى کسانی که محزون هستند دعا کنیم.

سلام بر تو مریم ، سرشار از فيض ، خداوند با توست.

متبارك هستى تو در میان زنان ، و متبارك است ثمره رحم تو ، عیسی. 

مریم مقدس ، مادر خدا، دعا كن براى ما گنهكاران اکنون و در ساعت مرگ ما. (10 مرتبه)

یا

شاد باش اى تئوتوكوس باكره ، مریم سرشار از فيض، خداوند با توست. 

متبارك هستى تو در میان زنان، و متبارك است ثمره رحم تو ، زیرا تو منجى ما را بدنيا آوردى. (10 مرتبه)

بانوی ما ، مادر متبارك خدا، غمهای ما را تسکین ده و برای خادمين خود که محزون و بیمار هستند (ذكر نام) تسلى بفرست.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو، چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود. نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما. و خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران به خود را می‌بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی‌مان ده. 

خداوندا، عیسی مسیح ، خدای ما ، از طريق دعای پدران مقدس ما و همه قديسين ، بر ما رحم فرما و ما را نجات بده. آمین

ای متبارك ترين مادر خدا، درب لطف و عنايت خود را به روی ما بگشا. همانطور که امید خود را به تو بسته ایم ، مگذار كه مضطرب شویم ، بلکه باشد كه به وسیله تو بتوانیم از همه ناملایمات نجات پیدا کنیم. زیرا تو نجات نژاد مسیحی هستی.

 

چهارمین ده تايى

ديدار تئوتوكوس و قديس الیزابت

بیایید دیدار باكره متبارك با الیزابت صالح را به یاد آوريم. بياييد برای دیدار مجدد افراد جدا شده ، برای کسانی که عزیزان یا فرزندانشان دور از آنها زندگی می کنند یا مفقود شده اند دعا کنیم.

سلام بر تو مریم ، سرشار از فيض ، خداوند با توست.

متبارك هستى تو در میان زنان ، و متبارك است ثمره رحم تو ، عیسی. 

مریم مقدس ، مادر خدا، دعا كن براى ما گنهكاران اکنون و در ساعت مرگ ما. (10 مرتبه)

یا

شاد باش اى تئوتوكوس باكره ، مریم سرشار از فيض، خداوند با توست. 

متبارك هستى تو در میان زنان، و متبارك است ثمره رحم تو ، زیرا تو منجى ما را بدنيا آوردى. (10 مرتبه)

بانوی ما، مادر متبارك خدا، خادمين خود را كه از همديگر جدا شده اند متحد گردان.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو، چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود. نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما. و خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران به خود را می‌بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی‌مان ده. 

خداوندا، عیسی مسیح ، خدای ما ، از طريق دعای پدران مقدس ما و همه قديسين ، بر ما رحم فرما و ما را نجات بده. آمین

ای متبارك ترين مادر خدا، درب لطف و عنايت خود را به روی ما بگشا. همانطور که امید خود را به تو بسته ایم ، مگذار كه مضطرب شویم ، بلکه باشد كه به وسیله تو بتوانیم از همه ناملایمات نجات پیدا کنیم. زیرا تو نجات نژاد مسیحی هستی.

 

 پنجمين ده تايى

تولد خداوند

بیایید تولد مسیح را به یاد آوريم. بياييد براى تولد دوباره روح ها ، برای زندگی جدید در مسیح دعا كنيم.

سلام بر تو مریم ، سرشار از فيض ، خداوند با توست.

متبارك هستى تو در میان زنان ، و متبارك است ثمره رحم تو ، عیسی. 

مریم مقدس ، مادر خدا، دعا كن براى ما گنهكاران اکنون و در ساعت مرگ ما. (10 مرتبه)

یا

شاد باش اى تئوتوكوس باكره ، مریم سرشار از فيض، خداوند با توست. 

متبارك هستى تو در میان زنان، و متبارك است ثمره رحم تو ، زیرا تو منجى ما را بدنيا آوردى. (10 مرتبه)

بانوی ما ، مادر متبارك خدا ، به من که در مسیح تعمید یافته ام عطا کن تا مسیح را بپوشم.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو، چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود. نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما. و خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران به خود را می‌بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی‌مان ده. 

خداوندا، عیسی مسیح ، خدای ما ، از طريق دعای پدران مقدس ما و همه قديسين ، بر ما رحم فرما و ما را نجات بده. آمین

ای متبارك ترين مادر خدا، درب لطف و عنايت خود را به روی ما بگشا. همانطور که امید خود را به تو بسته ایم ، مگذار كه مضطرب شویم ، بلکه باشد كه به وسیله تو بتوانیم از همه ناملایمات نجات پیدا کنیم. زیرا تو نجات نژاد مسیحی هستی.

 

ششمين ده تايى

پیشگویی شمعون قديس

بیایید جشن تطهیر عيسى نوزاد و کلماتی را که توسط قديس شمعون بر زبان آمده است به یاد آوريم: "بله، شمشیرى نیز در قلب تو  فرو خواهد رفت." بیایید دعا کنیم مادر خدا در ساعت مرگ ما روح ما را ملاقات کند و مهيا سازد که با آخرین نفس خود، راز مقدس را دریافت کنیم و روح ما را از ميان عذاب های وحشتناک هدایت کند.

سلام بر تو مریم ، سرشار از فيض ، خداوند با توست.

متبارك هستى تو در میان زنان ، و متبارك است ثمره رحم تو ، عیسی. 

مریم مقدس ، مادر خدا، دعا كن براى ما گنهكاران اکنون و در ساعت مرگ ما. (10 مرتبه)

یا

شاد باش اى تئوتوكوس باكره ، مریم سرشار از فيض، خداوند با توست. 

متبارك هستى تو در میان زنان، و متبارك است ثمره رحم تو ، زیرا تو منجى ما را بدنيا آوردى. (10 مرتبه)

بانوی ما ، مادر متبارك خدا ، اجازه بفرما تا با آخرین نفس خود راز مقدس را دریافت کنم ، و روح مرا از ميان عذاب های وحشتناک هدایت نما.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو، چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود. نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما. و خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران به خود را می‌بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی‌مان ده. 

خداوندا، عیسی مسیح ، خدای ما ، از طريق دعای پدران مقدس ما و همه قديسين ، بر ما رحم فرما و ما را نجات بده. آمین

ای متبارك ترين مادر خدا، درب لطف و عنايت خود را به روی ما بگشا. همانطور که امید خود را به تو بسته ایم ، مگذار كه مضطرب شویم ، بلکه باشد كه به وسیله تو بتوانیم از همه ناملایمات نجات پیدا کنیم. زیرا تو نجات نژاد مسیحی هستی.

 

هفتمین ده تايى

مهاجرت به مصر

بياييد مهاجرت مادر خدا با فرزند الهى به مصر را به یاد آوريم. بياييد به مادر خدا دعا کنیم تا در این زندگی از وسوسه دوری کنیم و ما را از حوادث ناگوار رهايى دهد.

سلام بر تو مریم ، سرشار از فيض ، خداوند با توست.

متبارك هستى تو در میان زنان ، و متبارك است ثمره رحم تو ، عیسی. 

مریم مقدس ، مادر خدا، دعا كن براى ما گنهكاران اکنون و در ساعت مرگ ما. (10 مرتبه)

یا

شاد باش اى تئوتوكوس باكره ، مریم سرشار از فيض، خداوند با توست. 

متبارك هستى تو در میان زنان، و متبارك است ثمره رحم تو ، زیرا تو منجى ما را بدنيا آوردى. (10 مرتبه)

بانوی ما ، مادر متبارك خدا ، به من کمک کن تا در این زندگی از وسوسه دوری کنم و مرا از بدبختی ها رهايى ده.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو، چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود. نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما. و خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران به خود را می‌بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی‌مان ده. 

خداوندا، عیسی مسیح ، خدای ما ، از طريق دعای پدران مقدس ما و همه قديسين ، بر ما رحم فرما و ما را نجات بده. آمین

ای متبارك ترين مادر خدا، درب لطف و عنايت خود را به روی ما بگشا. همانطور که امید خود را به تو بسته ایم ، مگذار كه مضطرب شویم ، بلکه باشد كه به وسیله تو بتوانیم از همه ناملایمات نجات پیدا کنیم. زیرا تو نجات نژاد مسیحی هستی.

 

هشتمین ده تايى

مسیح كودك در میان عالمان

بیایید ناپدید شدن پسر دوازده ساله ، عیسی ، در اورشلیم و اندوه مادر خدا را از این بابت به یاد آوريم. بیایید دعا کنیم ، از مادر خدا برای تکرار مداوم دعای عیسی، التماس کنیم.

سلام بر تو مریم ، سرشار از فيض ، خداوند با توست.

متبارك هستى تو در میان زنان ، و متبارك است ثمره رحم تو ، عیسی. 

مریم مقدس ، مادر خدا، دعا كن براى ما گنهكاران اکنون و در ساعت مرگ ما. (10 مرتبه)

یا

شاد باش اى تئوتوكوس باكره ، مریم سرشار از فيض، خداوند با توست. 

متبارك هستى تو در میان زنان، و متبارك است ثمره رحم تو ، زیرا تو منجى ما را بدنيا آوردى. (10 مرتبه)

بانوی ما ، مادر متبارك خدا، ذكر دعاى عيسى را بى وقفه به من عطا فرما.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو، چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود. نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما. و خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران به خود را می‌بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی‌مان ده. 

خداوندا، عیسی مسیح ، خدای ما ، از طريق دعای پدران مقدس ما و همه قديسين ، بر ما رحم فرما و ما را نجات بده. آمین

ای متبارك ترين مادر خدا، درب لطف و عنايت خود را به روی ما بگشا. همانطور که امید خود را به تو بسته ایم ، مگذار كه مضطرب شویم ، بلکه باشد كه به وسیله تو بتوانیم از همه ناملایمات نجات پیدا کنیم. زیرا تو نجات نژاد مسیحی هستی.

 

نهمين ده تايى

عروسی در قانا

بیایید معجزه ای که در قاناى جلیل انجام شد را به ياد آوريم، زمانی که خداوند آب را به سخن مادر خدا: "آنها شرابی ندارند" تبديل به شراب كرد. بیایید از مادر خدا در امور خود و رهایی از نیاز کمک بخواهيم.

سلام بر تو مریم ، سرشار از فيض ، خداوند با توست.

متبارك هستى تو در میان زنان ، و متبارك است ثمره رحم تو ، عیسی. 

مریم مقدس ، مادر خدا، دعا كن براى ما گنهكاران اکنون و در ساعت مرگ ما. (10 مرتبه)

یا

شاد باش اى تئوتوكوس باكره ، مریم سرشار از فيض، خداوند با توست. 

متبارك هستى تو در میان زنان، و متبارك است ثمره رحم تو ، زیرا تو منجى ما را بدنيا آوردى. (10 مرتبه)

بانوی ما ، مادر متبارك خدا ،مرا در همه امورم یاری کن و مرا از هر نیاز و اندوه رهايى ده. 

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو، چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود. نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما. و خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران به خود را می‌بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی‌مان ده. 

خداوندا، عیسی مسیح ، خدای ما ، از طريق دعای پدران مقدس ما و همه قديسين ، بر ما رحم فرما و ما را نجات بده. آمین

ای متبارك ترين مادر خدا، درب لطف و عنايت خود را به روی ما بگشا. همانطور که امید خود را به تو بسته ایم ، مگذار كه مضطرب شویم ، بلکه باشد كه به وسیله تو بتوانیم از همه ناملایمات نجات پیدا کنیم. زیرا تو نجات نژاد مسیحی هستی.

 

دهمین ده تايى

مصلوب شدن خداوند

بیایید مادر خدا را که در پاى صلیب خداوند ایستاده بود به ياد آوريم، هنگامی که غم و اندوه مانند یک شمشیر از قلب او عبور کرد. بیایید برای تقویت روح مان و خروج اندوه به مادر خدا دعا کنیم.

سلام بر تو مریم ، سرشار از فيض ، خداوند با توست.

متبارك هستى تو در میان زنان ، و متبارك است ثمره رحم تو ، عیسی. 

مریم مقدس ، مادر خدا، دعا كن براى ما گنهكاران اکنون و در ساعت مرگ ما. (10 مرتبه)

یا

شاد باش اى تئوتوكوس باكره ، مریم سرشار از فيض، خداوند با توست. 

متبارك هستى تو در میان زنان، و متبارك است ثمره رحم تو ، زیرا تو منجى ما را بدنيا آوردى. (10 مرتبه)

بانوی ما ، مادر متبارك خدا، روحم را تقویت کن و ناامیدی ام را دور کن.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو، چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود. نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما. و خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران به خود را می‌بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی‌مان ده. 

خداوندا، عیسی مسیح ، خدای ما ، از طريق دعای پدران مقدس ما و همه قديسين ، بر ما رحم فرما و ما را نجات بده. آمین

ای متبارك ترين مادر خدا، درب لطف و عنايت خود را به روی ما بگشا. همانطور که امید خود را به تو بسته ایم ، مگذار كه مضطرب شویم ، بلکه باشد كه به وسیله تو بتوانیم از همه ناملایمات نجات پیدا کنیم. زیرا تو نجات نژاد مسیحی هستی.

 

یازدهمین ده تايى

رستاخیز خداوند

بیایید قیام مسیح را به یاد آوريم و از مادر خدا در دعا بخواهیم که روح ما را احيا كند و برای كارهاى روحانى شهامت تازه اى به ما بدهد.

سلام بر تو مریم ، سرشار از فيض ، خداوند با توست.

متبارك هستى تو در میان زنان ، و متبارك است ثمره رحم تو ، عیسی. 

مریم مقدس ، مادر خدا، دعا كن براى ما گنهكاران اکنون و در ساعت مرگ ما. (10 مرتبه)

یا

شاد باش اى تئوتوكوس باكره ، مریم سرشار از فيض، خداوند با توست. 

متبارك هستى تو در میان زنان، و متبارك است ثمره رحم تو ، زیرا تو منجى ما را بدنيا آوردى. (10 مرتبه)

بانوی ما ، مادر متبارك خدا ، روحم را احيا نما و برای کارهای روحانى تمهيدات دائمى به من عطا فرما.

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو، چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود. نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما. و خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران به خود را می‌بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی‌مان ده. 

خداوندا، عیسی مسیح ، خدای ما ، از طريق دعای پدران مقدس ما و همه قديسين ، بر ما رحم فرما و ما را نجات بده. آمین

ای متبارك ترين مادر خدا، درب لطف و عنايت خود را به روی ما بگشا. همانطور که امید خود را به تو بسته ایم ، مگذار كه مضطرب شویم ، بلکه باشد كه به وسیله تو بتوانیم از همه ناملایمات نجات پیدا کنیم. زیرا تو نجات نژاد مسیحی هستی.

 

دوازدهمين ده تايى

صعود خداوند به آسمان

بیایید صعود مسیح را که مادر خدا در آن حضور داشت به یاد آوريم. بیایید دعا کنیم و از ملکه آسمان بخواهیم که روح ما را از سرگرمی های زمینی و دنیوى بلند کند و آنها را به تلاش برای چیزهای والاتر هدایت کند.

سلام بر تو مریم ، سرشار از فيض ، خداوند با توست.

متبارك هستى تو در میان زنان ، و متبارك است ثمره رحم تو ، عیسی. 

مریم مقدس ، مادر خدا، دعا كن براى ما گنهكاران اکنون و در ساعت مرگ ما. (10 مرتبه)

یا

شاد باش اى تئوتوكوس باكره ، مریم سرشار از فيض، خداوند با توست. 

متبارك هستى تو در میان زنان، و متبارك است ثمره رحم تو ، زیرا تو منجى ما را بدنيا آوردى. (10 مرتبه)

بانوى ما، مادر متبارك خدا، مرا از افکار دنیوی رهايى ده و به من ذهن و قلبى عطا فرما که برای نجات روحم تلاش کند.

 

 

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو، چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود. نان روزانۀ ما را امروز به ما عطا فرما. و خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران به خود را می‌بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر رهایی‌مان ده. 

خداوندا، عیسی مسیح ، خدای ما ، از طريق دعای پدران مقدس ما و همه قديسين ، بر ما رحم فرما و ما را نجات بده. آمین

ای متبارك ترين مادر خدا، درب لطف و عنايت خود را به روی ما بگشا. همانطور که امید خود را به تو بسته ایم ، مگذار كه مضطرب شویم ، بلکه باشد كه به وسیله تو بتوانیم از همه ناملایمات نجات پیدا کنیم. زیرا تو نجات نژاد مسیحی هستی