دعا در هنگام بیماری همه گیر

(از ویروس کرونای جدیدی که بر ما افتاده است)

 

خداوند متعال ، یاور و نجات جهان؛ رهاننده و نجات دهنده بیماران؛ طبیب و یاری دهنده بیمار؛ شفا دهنده غم و اندوه جسم و جان بشر، ای آنکه مرگ را شکست دادی: خدای ما. اکنون به تو استدعاء می کنیم که ما را از هر بیماری جسم و جان پاک سازی و برهانی. خداوندا از ما دور مباش. قدرت شفای آسمانی خود را بر ما بفرست. هر بیماری ای که در کمین ماست را از ما دور کن. در این زمان بیماری همه گیر، به ما کمک کن و ما را از هرگونه شر، حزن و اندوه، رهایی بخش. خداوندا به این مصیبت کنونی پایان ده و در حال حاضر به ما صبر عطا فرما. ما را بلند کن و برای همه ما طبیب باش. ما را از بستر درد و مصیبت مان برخیزان. دعای پزشکان و پرستاران و تمام تلاش و خدمت آنها برای بیماران را بپذیر. آنها مراقبت و آسایش ارائه می دهند. در عشق خود به بشر، به آنها كمك كن. با قدرت خود آنها را تقویت نما. به كسانی كه تسلیم این بیماری ملعون شده اند و اکنون از میان ما رفته اند، عطا فرما كه در مکانی با طراوت بیارامند. آنها خدمتگزاران تو و برادران و خواهران ما هستند. ما را اعاده فرما كه اميدمان در توست، به كليسای مقدس تو، شفابخش تا در سلامتی نام مقدس تو را جلال دهیم و پرستش نماییم.

زیرا، ای مسیح خدای ما، این از توست که رحمت و نجات خود را نشان می دهی، و ما جلال

 را به تو می دهیم: پدر ، پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین.