قديس لوقاى انجيل نگار و شمايل نگار ، از ٧٠ رسول 

 

 

 

روزهاى بزرگداشت

 

٢٢ آوريل (٥ مى/ ت. ق. ؛ ٣١ اكتبر ، ١٧ ژانويه، بزرگداشت ٧٠ رسول)

 

 

 

قديس لوقا، رسول و انجيل نگار مقدس، اهل انطاکیه سوریه ، يكى از 70 رسول ، همكار رسول مقدس پولس (فیليپيان 1 ، 24 ؛ دوم تیموتائوس 4 ، 10) ، پزشکی از یک محیط روشن یونان بود. لوقا با شنیدن درباره مسیح ، وارد فلسطین شد و در آنجا او به گرمی تعالیم نجات بخش را از خود خداوند دریافت کرد. در میان 70 شاگرد ، قديس لوقا توسط خداوند براى اولین موعظه درباره ملكوت آسمان در زمان زندگی منجی بر روى زمین فرستاده شد (لوقا 10: 1-3). پس از رستاخیز ، خداوند عیسی مسیح در راه قديسين لوقا و کلئوپاس به عموآس به ايشان ظاهر شد.

 

 

لوقاى رسول در سفر دوم بشارتى پولس رسول شرکت کرد و از آن زمان آنها جدایی ناپذیر بودند. وقتی همه همكاران قديس پولس را ترك كردند ، لوقاى رسول همچنان در تمام مشكلات كار برجسته بشارت دادن با او همراه بود (2 تیموتائوس 4: 10). پس از شهادت رسولان ارشد ، قديس لوقا رم را ترك كرد و در آخایا ، لیبی ، مصر و تباى به كار بشارت پرداخت. وی در شهر تبس سفر زمینی خود را به عنوان يك شهید به پایان رساند.


سنت او را در ترسيم اولین شمایل هاى مادر خدا ثبت کرده است. خالص ترین باکره با دیدن شمایل ها گفت: "بگذار فيض او که از من به دنیا آمده و رحمت من با این شمایل ها باشد." قديس لوقا همچنین شمایل رسولان برجسته مقدس پطرس و پولس را نقاشی کرد. انجیل توسط وی در سالهای 62-63 در رم ، تحت رهبری پولس رسول نوشته شده است. قديس لوقا مقدس در آیات اول (لوقا 1: 3) هدف از کار خود را به روشنی بیان کرد: او به طور کامل و به ترتیب زمانی هر آنچه مسیحیان درباره عیسی مسیح و تعالیم او می دانند را شرح داد ، و بدین ترتیب بنیان تاریخی محکمی برای اميد مسیحی ایجاد کرد (لوقا .4.1). او با دقت در مورد حقایق تحقیق کرد ، از سنت شفاهی کلیسا و داستانهای پاکترین مریم باكره استفاده کرد (لوقا 2: 19 ، 51).

 

از نظر محتوای الهياتى ، انجیل لوقا اساساً در آموزه جهانی بودن نجات که توسط خداوند عیسی مسیح انجام شده است ، از معنای جهانی بشارت انجيل متفاوت است. رسول مقدس همچنین کتاب اعمال رسولان مقدس را در سالهای 62 تا 63 در رم نوشت. کتاب اعمال ، در ادامه چهار انجیل ، درباره زحمات و اعمال رسولان مقدس پس از صعود منجی است. در مرکز روایت ، شورای رسولى (51 سال پس از میلاد مسیح) به عنوان یک واقعه اساسی کلیسایی ، که به عنوان یک اساس جزمی برای جدا کردن مسیحیت از یهودیت و انتشار مستقل آن در جهان عمل می کند (اعمال 15: 6-29 ) موضوع الهیاتی کتاب اعمال عمدتاً نجات بخشى روح القدس است که در کلیسایی که از صعود و پنطیکاست تا زمان بازگشت ثانوى مسیح توسط خداوند عیسی مسیح بنیان نهاده شده است ، انجام می شود.

  

تروپاريون به رسول و انجیل نگار قديس لوقا

 

راوى اعمال رسولان و كاتب انجيل مسیح ، لوقا ، رسول ستودنی ، مقدس ، با شکوه در کلیسای مسیح ، ما با سرودهای مقدس ، به عنوان یک پزشک واقعی براى بیماری های انسانی ، طبیعت بیمار و زخم هاى روح، تو را ستایش می کنیم ، مدام برای شفاى روح ما دعا كن.

  

كونتاكيون به رسول و انجیل نگار قديس لوقا

 

ما ستاره كلیسا ، تقوای واقعی واعظ ، و اسرار راوى توصيف ناپذير ، لوقای الهی را ستایش می كنیم: زیرا كلمه او را برگزید تا در كنار پولس حكيم ، معلم امتها باشد - او كه می داند چه در قلبهاست.