قديس هروديون و ديگر قديسين از ٧٠ رسول مقدس (قرن ١ ) 

     

 

بزرگداشت: ٨ آوريل ( ٢١ آوريل)

قدیس ها هرودیون، اغابوس، اسنکریتوس، روفوس، فليكونت و هرماس از جمله 70 رسول هستند که توسط مسیح انتخاب شده و توسط او برای موعظه فرستاده شدند (یادبود گردهمايى 70 رسول در 4 ژانویه).

 رسول مقدس هرودیون از خویشاوندان پولس رسول و در سفرهای بسیاری همراه او بود. هنگامی که مسیحیت به شبه جزیره بالکان گسترش یافت، رسولان پطرس و پولس رسول هرودیون را اسقف شهر پاتارا منصوب کردند. هرودیون رسول با غیرت کلام خدا را موعظه کرد و بسیاری از یونانیان و یهودیان بت پرست را به مسیحیت آورد.

 بت پرستان و یهودیان که از موعظه رسول خشمگین شده بودند، به اتفاق، به قدیس هرودیون حمله کردند و شروع به ضرب و شتم با چوب و سنگ زدن  به او کردند. یکی از شکنجه گران به او چاقو زد و رسول به زمین افتاد. اما وقتی قاتلان فرار کردند، خداوند او را سالم گردانيد و زنده ماند.

 پس از این، قدیس هرودیون سالها پطرس رسول را همراهی کرد. هنگامی که پطرس رسول مقدس همزمان با او و همچنین همراه با المپاس مقدس مصلوب شد ( حدود 67)، هرودیون رسول با شمشیر سر بریده شد.

 رسول مقدس اغابوس دارای عطای نبوت بود. ( اعمال رسولان 11: 27-28 ) او قحطی در زمان امپراتور کلودیوس (41-52) و رنج پولس رسول را در اورشلیم پیش بینی کرد ( اعمال رسولان ٢١ :١١ ).  رسول اغابوس در کشورهای مختلف موعظه کرد و بسیاری از مشرکان را مسیحی کرد. روفوس رسول، که توسط پولس رسول مقدس در رساله به رومیان ( روميان ١٦ :١١ ) استقبال شد، اسقفی در شهر یونانی تبس بود. رسول آسینکریتوس ( روميان.١٦ :١٤ ) - اسقف در هیرکانی (آسیای صغیر)؛ رسول فليكونت - در شهر ماراتون (تراکیا)، رسول هرماس - در دالماتیا (رسول دیگری از 70 رسول به نام ارم نیز شناخته شده است که منبر را در شهر تراکیا فیلیپوپولیس اشغال کرد).

 همه رسولان به دلیل خدمت بی باکانه خود به مسیح، رنج سختی را متحمل شدند و شایسته شهادت شدند.