شمايل مادر خدا با نام "ويلنا"

     

 

بزرگداشت: ١٤ آوريل ( ٢٧ آوريل)

شمايل مادر خدا، ويلنا، توسط انجیل نگار مقدس، لوقا، نقاشی شده است. و برای مدت طولانی زیارتگاه اجدادی امپراتوران یونان در كونستانتينوپل بود. در سال ١٤٧٢، این شمايل توسط سوفیا پالئولوگ، همسر دوک بزرگ مسکو، جان سوم (١٤٦٢-١٥٠٥) به مسکو منتقل شد. در سال ١٤٩٥، دوک اعظم زمانی که دخترش النا با پادشاه لیتوانی اسکندر ازدواج کرد، این شمايل را برکت داد. به افتخار انتقال این شمايل به پایتخت سابق لیتوانی، ویلنا، جشنی در ١٥ فوریه برپا شد. بعداً شمايل مقدس در کلیسای پرچیستنسکی قرار گرفت که در آن شاهزاده النا به خاک سپرده شد.

 ایوان مخوف، در تلاش برای بازگرداندن شمايل معجزه آسا به مسکو، ٥٠ اسیر نجیب لیتوانیایی را به پادشاه سیگیزموند پیشنهاد داد، اما پادشاه قاطعانه امتناع کرد، زیرا همه روحانیون، اعم از ارتدوكس، نمی خواستند این گنج را از دست بدهند.

 این شمايل تا اواسط قرن ١٨ در کلیسای جامع پرچیستنسکی باقی ماند و سپس همراه با متروپوليتن به صومعه تثلیث مقدس ویلنا منتقل شد که در آن زمان در اختیار باسیلیان بود. تنها در سال ١٨٣٩ صومعه تثلیث مقدس به همراه شمايل هودجتریا به ارتدوكس ها بازگردانده شد. از آن زمان، شمايل معجزه آسای تئوتوکوس مقدس در آنجا وجود داشته است و احترام همه ارتدوكس ها را به خود جلب می کند.

 در طول جنگ جهانی اول، بسیاری از زیارتگاه ها از منطقه خط مقدم لیتوانی و بلاروس تخلیه شدند، از جمله شمايل ويلنا. در سال ١٩١٥ ، این شمايل همراه با یادگارهای شهدای ویلنسکایا به صومعه دونسکوی مسکو آورده شد و پس از آن سرنوشت بعدی آن مشخص نیست.