شهيد كاليوپوس از سيليسيا (٣٠٤ م ) 

 

 

بزرگداشت: ٧ آوريل ( ٢٠ آوريل)

شهید کالیوپوس در پرگا پامفیلیا از زنی وارسته تئوکلیا، همسر یک سناتور نجیب به دنیا آمد. تئوکلیا برای مدت طولانی فرزندی نداشت. او مشتاقانه برای هدیه فرزندی به خدا دعا کرد و قول داد که آن را به او تقدیم کند.

 اندکی پس از تولد پسرش، تئوکلیا بیوه شد. او پسرش را با ایمان مسیحی بزرگ کرد. هنگامی که قدیس کالیوپوس به سن جوانی رسید، آزار و اذیت شدید مسیحیان آغاز شد. تئوکلیا که متوجه شد علیه پسرش نکوهش مى شود، او را به کیلیکیه فرستاد. هنگامی که قدیس به پمپئوپولیس کیلیکیه رسید، جشن هایی در شهر به افتخار خدایان بت پرست برگزار می شد. از مرد جوان دعوت شد تا در این جشن ها شرکت کند. او نپذیرفت و خود را مسیحی اعلام کرد. این موضوع به حاکم شهر ماکسیم گزارش شد. او قدیس کالیوپوس را به دربار خود فراخواند و در ابتدا سعی کرد او را به پرستش خدایان متقاعد کند و قول داد دخترش با او ازدواج کند. پس از امتناع قاطع مرد جوان، ماکسیم او را تحت عذاب های بی رحمانه قرار داد. دستور داد با میله های حلبی به پشت و با سینوس گاو به شکم شهید بکوبند. سرانجام حاکم دستور داد مرد جوان را به چرخ آهنی ببندند و با حرارت ملایم بریان کنند. پس از شکنجه ها، شهید کالیوپوس که هنوز زنده بود به زندان انداخته شد.

 هنگامی که تئوکلیا خبر رنج پسرش را دریافت کرد، وصیت نامه ای نوشت، بردگان را آزاد کرد، ثروت خود را بین فقرا تقسیم کرد و به سوی قدیس کالیوپوس شتافت. مادر شجاع به نگهبانان پول داد و برای پسرش وارد سیاهچال شد. در آنجا به او بسیار قوت بخشید تا رنج برای مسیح را تحمل کند.

 هنگامی که روز بعد قدیس از انکار مسیح در محاکمه امتناع کرد، ماکسیم دستور داد که شهید بر روی صلیب مصلوب شود. روز اعدام مصادف با پنج شنبه بزرگ بود، زمانی که آخرین شام منجی با شاگردان یاد می شود.

 تئوکلیا متوجه این موضوع شد و از نگهبانان التماس کرد که پسرش را وارونه به صلیب بکشند، زیرا او را شایسته مصلوب شدن مانند خداوند نمی دانست. آرزویش برآورده شد، شهید مقدس تا جمعه بر صلیب آویزان بود و در سال 304 در روز یادبود رحلت منجی بر صلیب درگذشت.

 پس از برداشتن شهید از صلیب، تئوکلیا منجی را جلال داد، جسد بی جان پسرش را در آغوش گرفت و بلافاصله روح خود را به خدا تسلیم کرد. مسیحیان جسد او را در یک قبر دفن کردند.