شهيد يوپسيكيوس از كايسرى در كاپادوكيه (٣٦٢ م ) 

     

 

بزرگداشت: ٩ آوريل ( ٢٢ آوريل)

شهید یوپسیکیوس مقدس در شهر قیصریه در کاپادوکیه به دنیا آمد و از پدر و مادر بزرگوار خود تربیت مسیحی را آموخت.

 در زمان سلطنت جولیان مرتد (361-363)، قدیس یوپسیکیوس ازدواج مسیحی کرد.

 در آن زمان در قیصریه معبد بت پرستی الهه فورتونا وجود داشت که جولیان مرتد آنرا بسیار مورد احترام قرار می داد. در حالی که جشن عروسی اوپیسیچا در جریان بود، مشرکان برای الهه فورتونا قربانی ترتیب دادند.

 قدیس یوپسیکیوس با غیرت برای خداوند برانگيخت، مردم را جمع کرد و معبد بت پرستی را ویران کرد. او می دانست که این امر ناگزیر مستلزم مجازات است. قدیس یوپسیکیوس تمام دارایی خود را بین فقرا تقسیم کرد و برای شاهکار شهادت آماده شد.

 امپراطور خشمگین جولیان خشم خود را نه تنها بر قدیس یوپسیکیوس، بلکه بر کل جمعیت این شهر فرو نشاند.  برخی از شهروندان را اعدام کرد، یا به تبعید فرستاد؛ روحانیون مسیحی به خدمت سربازی برده شدند و اموال از کلیساها گرفته شد. این شهر از نام قیصریه (یعنی سلطنتی) محروم شد و به دهکده ای ساده با نام سابق مازا تبدیل شد و اهالی مشمول خراج سنگین شدند. امپراتور تهدید کرد که اگر ساکنان معبد بت پرستی جدیدی به جای معبد ویران شده نسازند، شهر را به طور کامل ویران خواهد کرد.

 جوليان براى قدیس یوپسیکیوس دستور داد که او را مجبور به قربانی کردن برای بت ها با هر وسیله ای برای عذاب کنند. روزهای زیادی قديس بر روی چوبه دار و همچنین با چنگال های آهنین شکنجه شد. اما ایمانش راسخ بود و قاضی دستور داد که شهید را با شمشیر سر ببرند ( 362).  در آن زمان، جولیان، با شروع لشکرکشی به ایرانیان، از کاپادوکیه گذشت و به قیصریه نزدیک شد. شهر در خطر بود، زیرا امپراتور قصد داشت آن را با خاک یکسان کند. سپس اسقف اعظم شهر، قدیس باسیل کبیر (+ 379؛ یادبود 1 ژانویه)، با احترام به جولیان به عنوان یک حاکم، به استقبال او رفت و سه نان جو تقدیم کرد که خود نیز خورد. امپراطور دستور داد که صاحبان نان را بردارند و مشتی یونجه به باسیل مقدس بدهند که روی آن نوشته شده بود: "شما به ما جو، غذای گاو دادید، از ما یونجه بگیرید."  قدیس پاسخ داد: پادشاه، ما آنچه را که خود می خوریم برای شما آوردیم، اما شما به ما غذای حیوانی دادید، ما را مسخره می کنید، زیرا نمی توانید با قدرت خود یونجه را به نان تبدیل کنید - غذای طبیعی انسان. جولیان با عصبانیت پاسخ داد: "بدان که وقتی از ایران به اینجا برگردم با این یونجه به تو غذا می دهم. این شهر را با خاک یکسان می کنم و جایش را با گاوآهن شخم می زنم و مزرعه می سازم. زیرا می دانم که به توصیه تو بود که مردم جرات کردند تصویر و معبد فورتونا را ویران کنند."

 پس از آن، امپراتور به راه خود ادامه داد، اما به زودی در جریان لشکرکشی به ایرانیان درگذشت. 

 پس از مرگ او، مسیحیان شهر قیصریه کلیسای زیبایی را بر فراز مقبره قدیس يوپسيكيوس بنا کردند و از آثار مقدس او کمک و شفا گرفتند.