قديس يعقوب، اسقف كاتانيا

     

     


 

 

 

راهب يعقوب ، اسقف و معترف ، از کودکی برای یک زندگی زاهدانه تلاش مى كرد. قديس يعقوب دنیا را ترک کرد و به صومعه استودیت منزوى شد و در آنجا رهبانیت را پذیرفت. او زندگی سختی را با زحمت ، روزه و دعا گذرانيد. راهب يعقوب ، یک راهب وارسته و یک متخصص برجسته کتاب مقدس ، به مقام اسقفى در کلیسای کاتانیا (سیسیل) ارتقا یافت. در دوران سلطنت امپراطور شمایل شكنان کنستانتین پنجم کپرونیموس (741775) ، قديس يعقوب بارها مجبور شد که از ادای احترام شمایل های مقدس دست بکشد. او را در زندان شکنجه کردند ، گرسنه گذاردند، اما با شجاعت رنج ها را تحمل کرد. اسقف مقدس یعقوب در تبعید درگذشت