باكره شهيد پارسى فربوتا و خواهر و خدمتكارش  (٣٤٣ م )

 

بزرگداشت: ٤ آوريل ( ١٧ آوريل)

شهید فربوتا مقدس به همراه خواهر و خدمتكارش بین سالهای 341 تا 343 برای مسیح به شهادت رسیدند. قدیس فربوتا و خواهرش که نامش مشخص نیست، خواهران اسقف شمعون سلوکیه بودند که در حدود سالهای 341-341 در زمان پادشاه ایران شاپور، برای مسیح رنج بردند. هر دو خواهر و خدمتکارشان توسط ملکه برای خدمت به قصر برده شدند. قدیس فربوتا به دلیل زیبایی خارق‌العاده‌اش قابل توجه بود و ملکه به او پیشنهاد داد که ازدواج کند و در نتیجه به مقامی بلند دست یابد. قدیس امتناع کرد، زیرا او برای خدمت کامل خدا عهد باکرگی گرفته بسته بود. به زودی ملکه بیمار شد. مجوسیانى که برای معالجه ملکه آمده بودند، قدیس فربوتا را دیدند و تحت تأثیر زیبایی خارق العاده او قرار گرفتند. یکی از آنها با خواستگاری به او نزدیک شد که همسرش شود. قدیس به او پاسخ داد که او مسیحی است و نذر کرده که عروس مسیح بماند.

 مجوسى به شاه گزارش داد که علت بیماری ملکه سمی است که خدمتکاران به او داده اند. به دستور پادشاه، قدیس فربوتا، خواهر و غلامش محاکمه شدند.

 در محاکمه، شهدای مقدس بدون ترس اعلام کردند که مسیحی هستند و قساوتی را که به آن متهم شده بودند مرتکب نشده اند، اما آماده پذیرش مرگ برای مسیح هستند.

 رئیس محكمه مجذوب زیبایی باکره مقدس فربوتا شد و مخفیانه خدمتکار خود را با پیشنهاد آزاد کردن او و همکارانش نزد او فرستاد، در صورتی که دختر با ازدواجش موافقت کند. همین پیشنهاد به باکره مقدس و دو قدیس دیگر، مخفیانه یکی پس از دیگری ارائه شد.

 قديس فربوتا با قاطعیت تمام این پیشنهادات را رد کرد و گفت که او عروس مسیح است و هرگز با ازدواج زمینی موافقت نخواهد کرد.

 پس از آن، شهدا به عنوان مسیحی و جادوگر به جرم مسموم کردن ملکه مجرم شناخته شدند و به اعدام دردناکی محکوم شدند. هر کدام از آنها را به دو میله بستند و به دو قسمت اره کردند. اجساد مطهر شهدا را در گودالی انداختند و مسیحیان مخفیانه از آنجا برده و دفن کردند.