موعظه در روز جشن فرشتگان مقدس    ( روز جشن 8 نوامبر )

 

 

 

 

 

 در اعتقادنامه نیقیه (اعتقادنامه ایمان) ما ایمان خود را به خدا به عنوان "آفرینندۀ آسمان ​​و زمین و همه چیزهای مرئی و نامرئی" اعتراف می کنیم." فرشتگان مقدس در میان موجودات نامرئی خداوند هستند. همانطور که کتاب مقدس به ما می گوید ، خدا فرشتگان را قبل از خلق زمین ، خورشید ، ستاره ها و بقیه جهان مادی آفرید. در كتاب ایوب می خوانیم كه: "هنگامی كه ستاره گان خلق شدند ، تمام فرشتگانم با صدای بلند مرا ستایش كردند" (ایوب 38: 7). فرشتگان بدن جسمانی همانطور که ما داریم، ندارند بلکه بدنی روحانی دارند. به همین دلیل است که ما نمی توانیم آنها را با چشمان خود ببینیم. با این حال ، بارها اتفاق افتاده است كه فرشتگان برای انجام مأموریتی كه خدا به آنها داده بود ، شکل انسانی را به خود گرفتند.

 

یكی از مأموریت های فرشتگان ، محافظت از انسان در برابر حمله ارواح شیطانی است، قدرت بخشیدن به آنها زیرا ایشان را در مسیر خدا راهنمایی می كنند. این امر به گونه ای است که در نهایت بتوانند وارد ملکوت خدا شوند (به عبرانیان 1 :14 مراجعه کنید). در هنگام تعمید ، کشیش دعای زیر را قرائت می کند: خداوندا ، "زندگی او را با یک فرشته روشن متحد گردان، تا از او در برابر هرگونه حمله موذی دشمن، از هرگونه برخورد با آن شرير ، از هر شیطانى از سمت چپ ...محافظت كند " هر فرد از زمان تعمید، یک فرشته نگهبان همیشه با خود دارد، ما هرگز نباید این را فراموش کنیم. وقتی ما خواب هستیم فرشتۀ ما بیدار است. هر کجا که برویم ، او با ما در آنجاست. هنگامی که ما در معرض خطر هستیم ، او از ما محافظت می کند. وقتی شیطان ما را وسوسه می کند ، او در آنجا است که به ما قدرت دهد و به محافظت ما می پردازد. وقتی با مشکلی روبرو هستیم ، او به ما الهام می دهد تا راه حل مناسب را پیدا کنیم.

 

آیا ما می دانیم که این چه نعمت بزرگی است از جانب خداوند که فرشته نگهبان خود را برای کمک و محافظت مان داشته باشیم؟ آیا تا به حال فکر کرده ایم که اگر هر لحظه فرشتگان نگهبان مان را در کنار خود احساس کنیم، زندگی ما چقدر زیبا تر خواهد بود؟ آیا ممکن است شرارت کرد؟ اعمال مجرمانه مانند سرقت معمولاً به صورت مخفی ، پنهان و در تاریکی انجام می شود. اگر می دانستیم فرشته مقدس مان می تواند ما را ببیند ، آیا جرات انجام چنین کارهایی را خواهیم داشت؟ اگر من به نفسِ شیطانی خود تسلیم شوم و نسبت به دیگران دروغ بگویم ، سخنان پلید بگویم یا تهمت بزنم و دیگران را متهم کنم ، آیا از گفتن این امور در برابر فرشته خود شرم نخواهم داشت؟ در واقع ، فرشتگان ما نه تنها ما را می بینند و می شنوند ، بلکه به عنوان یک روح خدا می دانند که ما درباره چه چیزی فکر می کنیم. ما از تجربه می دانیم که انسانهای مقدس و کاریزماتیک خدا مانند قدیس پایسیوس و قدیس پورفیریوس می توانستند آنچه را در ذهن ماست تشخیص دهند. فرشتگان مقدس حتی بیشتر از این می توانند. با این حساب ، بهتر است اجازه ندهیم با افکار کثیف یا شیطانی آن را آلوده کنیم ، روح خود را پاک نگه داریم.

  

علاوه بر چنین محافظتی از خودمان، فرشتگان مقدس نیز ما را از خطرات جسمانی و روحانی محافظت می کنند. ما می دانیم شیطان ، که توسط کتاب مقدس به عنوان "قاتل انسان ها" معرفی شده است و "مانند شیری غران ، به دنبال کسی است که او را  بدرد" (اول پطرس 5: 8) ، مدام در حال جنگ با ماست. ایوب پرهیزگار را به یاد آورید ، که بسیار به دست شیطان صدمه دیده بود. از این نوع حمله ها است که فرشته نگهبان مان از ما محافظت می کند. اگر چشمان روحانی داشتیم ، می توانستیم ببینیم که فرشته ما چقدر کار می کند تا از تله ها و خطراتی که شیطان برایمان می گذارد ما را محافظت کند. به همین دلایل است که ما ایمانداران باید از فرشتگان نگهبان و همه فرشتگان مقدس بخاطر عشق و تلاش خود برای نجات مان سپاسگزار باشیم. به همین دلیل است که در پایان سرویس دعای بعد از شام، دعای مخصوص به فرشتگان نگهبان خود را داریم. با این کار، از او برای محافظتش تشکر می کنیم و از همه غمهایی که برای او به دلیل گناهان مان ایجاد می کنیم ، طلب بخشش می کنیم. ما از او تقاضا می کنیم که هرگز ما را ترک نکند و بدون محافظت نگذارد. در تمامی سرویس های مقدس کلیسای مان ، از خدا می خواهیم که "یک فرشته صلح ، یک راهنمای وفادار ، نگهبان روح و بدن مان" را به ما اعطا کند.

 

برادران و خواهران من ، بیایید مطمئن شویم که به گونه ای زندگی می کنیم که برای فرشتگان نگهبان ما خوشایند باشد ، و نه دلیلی برای غم و اندوه آنان. با این کار ممکن است حمایت قدرتمند آنها تا پایان عمر با ما باشد ، وقتی فرشته مان، ما را به ملکوت آسمانی خدا هدایت می کند. آمین

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، سوتیریوس