جوآد نبى (در كتاب اول پادشاهان)

  

 

بزرگداشت: ٣٠ مارس ( ١٢ آوريل)

جوآد نبی مقدس از سامره آمد و در قرن دهم قبل از میلاد نبوت مى کرد. در فصل 13 از اول پادشاهان در مورد او صحبت شده است.  نبی توسط خداوند از یهودیه به بیت‌ئیل فرستاده شد تا یربعام پادشاه اسرائیل را به خاطر فریفتن قوم خود به بت پرستی سرزنش کند. خداوند به پیامبر دستور داد: در آنجا نان نخور و آب ننوش و به راهی که آمده اى برنگرد (اول پادشاهان 13 :9).  جوآد نبی بر یربعام ظاهر شد و مرگ او را از جانب خداوند پیشگویی کرد. وقتی پادشاه خواست با دستش علامت دهد که پیامبر را بگیرند، ناگهان دستش خشک شد. پادشاه از نبى خواست که برای شفای دستش به درگاه خداوند دعا کند و با دعای او شفا یافت. جوآد نبی در بازگشت از فرمانی که خداوند به او داده بود سرپیچی کرد و از غذایی که اموه پیامبر دروغین به او تقدیم کرده بود خورد. به همین دلیل جوآد نبی توسط شیری کشته شد، اما جسد او سالم ماند و در نزدیکی خانه پیامبر دروغین که او را اغوا کرد، دفن شد.