قدیس الفتریوس پارسی

   

 

بزرگداشت: ١٣ آوريل ( ٢٦ آوريل)

قدیس الفتریوس ، همانطور که اسمش اعلام می کند ، از ایران آمده است ، و آموزگار کاخ سلطنتی شاه شاپور بود. علاوه بر این ، او یک مسیحی شد. ایمان او زندگی اش را که به موعظه اختصاص یافته بود ، تعریف می کرد. موعظه های او افراد زیادی را به ایمان مسیحی تبديل کرد. با این وجود ، الفتریوس احساس میکرد آنچه  که انجام می داد کافی نبود. بنابراین او  به طور مرتب از اسقف و بعد ها شهید سیمون بازدید می كرد که وی به او کمک کرد تا از ایمان مسیحی بیشتر آگاهى يابد. از طریق کمک های اسقف ، الفتریوس توانست آتش پرستان پارسی بسیاری را به حقیقت ایمان مسیحی راهنمایی کند. در نتیجه ایرانیان بسیاری تعمید گرفتند و عضو کلیسای ارتدوكس شدند.

مجوسین سلطنتی در مورد کارهای الفتریوس شنیدند و اصلاً از او خوشنود نشدند. آنها  با حسادت به نزد شاه رفتند و گزارش او را دادند. به دستور شاه شاپور ، الفتریوس دستگیر شد. او به حضور شاه برده شد تا از خودش دفاع کند. شاپور دید که هیچ شانسی وجود ندارد که الفتریوس ایمانش را تغییر بدهد. او الفتریوس را به دست مجوسین انداخت تا آنها بتوانند او را به انکار مسیح وادار کنند. او با صبر و دعا شکنجه های وحشتناک بسیاری را تحمل کرد. گاه برخی از مردم او را برای شجاعت خدا دادی اش ستایش مى كردند ، اما انها بلافاصله به قتل رسیدند. خود الفتریوس از اعتراف ایمانش بر اینکه مسیح خدای یگانه حقیقی است دست نکشید.

مجوسین با عصبانیت از اینکه نمی توانند او را تغییر دهند ، تصمیم گرفتند که گردن الفتریوس را بزنند. انها همچنین فکر کردند که این راهی برای جلوگیری از موعظه کردن اوست. سپس ، الفتریوس ، مرگ یک شهید را داشت که او مکانی نزدیک مسیح را كسب نمود.