شهيد راهب زكريا (قرن ٤)

 

بزرگداشت: ٢٤ مارس ( ٦ آوريل)

راهب زکریا، به دلیل مراقبت ویژه ای که از فقرا و آوارگان داشت، به عنوان فرد گشوده ملقب شد. یاد او به عنوان "پدر ارجمند ما زکریا" تعیین شده است .