قديس زوسيماس اسقف سيراكوز (٦٦٢ م )

  

 

بزرگداشت: ٣٠ مارس ( ١٢ آوريل)

قديس زوسیماس، اسقف سیراکوز، از طریق دعای پرشور والدین پارسا که برای مدت طولانی فرزندی نداشتند، به دنیا آمد. هنگامی که پسری هفت ساله بود، والدینش او را فرستادند تا در صومعه ای پرورش یابد، جایی که آن زاهد مقدس با افزایش سن، تراشيدن موى سر را دريافت كرد و به مدت چهل سال راهب صومعه بود. او توسط پاپ تئودور (641-649) به عنوان اسقف سیراکوز منصوب شد.

 قدیس زوسیماس با رحمت و عدم اکتساب دارايى خود متمایز بود و گله خود را محکم با کلام و مثال ها هدایت می کرد. قدیس زوسیماس در پایان عمر خود به شدت بیمار شد، اما با سخاوت و فروتنی رنجها را تحمل کرد. در حدود 662 او پس از 13 سال رهبری گله درگذشت. پس از آن، بسیاری از بیماران با یک لمس آرامگاه او شفا دریافت کردند.