موعظه در دومین یکشنبه از لوقا  

 

 

 

 

                                                         

       (لوقا 6: 31-36)

خداوند ما عیسی مسیح، بسیاری از حقایق شگفت انگیزی را که تا آن زمان ناشناخته بودند، را آشکار ساخت. بسیاری از آنها به روابط ما با افراد دیگر در داخل خانه های مان و یا در خارج از آن، در جامعه مرتبط هستند. شاید به یاد آوردن همه چیزهایی که باید در برخورد با دیگران مراعات کرد، دشوار است. به همین دلیل، عیسی، به عنوان یک معلم حکیم، امروز به ما یک قانون زندگی داد، که به خاطر ارزش فوق العادۀ آن، قانون طلایی نامگذاری شده است. این قانون چه می گوید؟

 

"و همانطور که می خواهید مردم با شما عمل کنند، شما نیز به همانطور با ایشان عمل نمایید" (لوقا 6: 31). سخنی ساده، آسان، قابل درک و کوتاه است و چیزیست که همه می توانند به یاد داشته باشند.

 

در عهد عتیق، ما می خوانیم: آنچه را که خودت از آن نفرت داری، به هیچکس انجام نده (Tobit 4:15). فیلسوفانی در باستان وجود داشته اند که همین موضوع را تدریس کرده اند: چیزی را که نمی خواهی به تو انجام دهند، به دیگران انجام نده. این نمایۀ منفی موضوع است. عیسی از چیزی فراتر و ارزشمندتر سخن می گوید؛ چیزی که می خواهی دیگران به تو انجام دهند، تو به دیگران انجام بده. به عنوان مثال، اگر فقیری را دیدید که غذا ندارد و بچه هایش گرسنه هستند، فکر کنید: اگر شما جای آنان بودید، می خواستید کسی به شما کمک کند. پس کاری برای کمک به آنها انجام دهید تا آنها از گرسنگی نمیرند! آیا نمی توانید به آنها مقداری غذا بدهید؟ حرکت کنید، در میان کسانی که می شناسید عمل کنید و یک تلاش تیمی برای پیدا کردن راهی برای کمک به این وضعیت ایجاد کنید.

 

هرچند آنچه که اغلب اتفاق می افتد این است: اگر این فرد نیازمند یکی از بستگان یا دوستان ما باشد، یکی که ما دوستش داریم، آنگاه مایل هستیم به هر طریقی او را کمک کنیم. با این حال، برای دیگران، بی تفاوت هستیم، چون ما نسبت به آنها احساسی نداریم یا عشق نمی ورزیم. آنها به نظر ما غریبه می آیند . این همان چیزی است که خداوند وقتی که به ما می گوید، تصریح می کند: "زیرا اگر محبان خود را محبت نمایید، شما را چه فضیلت است؟ زیرا گناهکاران هم محبان خود را محبت می نمایند "(آیه 32). و آنچه بیشتر، نیز می شنویم "دشمنان خود را محبت نمایید" (آیه 35). خداوند می خواهد که ما نه تنها کسانی که خارج از دایره شخصی خانواده و دوستانمان هستند را محبت نماییم، بلکه دشمنانمان را نیز محبت نماییم. این تفاوت اساسی بین مسیحی و غیر مسیحی است. غیر مسیحی دشمن خود را محبت نمی نماید، او "چشم در برابر چشم" را اعمال می کند، اگر او چیزی بدتر انجام ندهد و "از دشمن خود متنفر می شود" (متی 5:  38 و 43). اما مسیحیان فراخوانده شده اند تا فرمان جدید عشقِ مسیح، که هیچ کس هرگز آنرا تصور نمی کرد، را اعمال نمایند: برای دوست داشتن تمام جهان بدون تمایز اینکه آیا او دوست یا دشمن است، خواه ما را دوست بدارد یا از ما متنفر باشد. و نه فقط با نمایشی احساسی از کلمات، بلکه با کارهای واقعی: "نیکی کردن"، حتی به دشمنان!

 

البته، بودن در این راه نسبت به کسانی که مشکل دارند، برای همه آسان نیست. عیسی چنین مدل خدایی را به ما نشان می دهد: "او با ناسپاسان و بدکاران مهربان است." اگر خدا را در عشق تقلید کنیم، عیسی گفت: "پاداش شما عظیم خواهد بود و پسران حضرت اعلی خواهید بود "(آیه 35).

 

برادران و خواهران من، کاش ما می توانستیم تصور کنیم که چگونه عشق عملی به همه مردم، ما را به چنین موقعیت رفیعی بلند می کند. اگر ما این کار را بکنیم، قطعاً ما بهترین مان را انجام خواهیم داد تا سزاوار این بزرگترین افتخار باشیم که پسران خدای متعال شویم! آیا چیزی والاتر وجود دارد؟ این شایسته هر تلاشی است و روشی که ما از آن استفاده می کنیم ساده است: اِعمال قانون طلایی. اگر مسئله ای با فرد دیگری و اعمال آنها بوجود آید، بگذارید از وجدان خود بپرسیم: اگر من در موقعیت ایشان بودم، چه می خواستم که شخص دیگری برای من انجام دهد؟ پاسخ به زودی می آید، و ما باید دقیقاً همان کاری را که وجدان مان به ما می گوید انجام دهیم. البته این بستگی به وجدان ما دارد که سالم، نیک و روشن با روح القدس باشد.

 

برادران و خواهران عزیزم، بیایید زندگی خود را هر روز بر اساس قانون طلایی خداوندمان بنا کنیم، تا شایستۀ آن باشیم که توسط خدای پدر به عنوان فرزندانش شناخته شویم.

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، ساتیریوس

 

                                                                                 ترجمه از: خادم خدا