موعظه در قرائت رسولی برای دهمین یکشنبه از متی 25/8/2019

          

 

(اول قرنتیان 4: 9-16)

در عبارت امروز از اولین نامه پولس قدیس به قرنتیان ، رسول مقدس از روابط نزدیک خود با مسیحیان قرنتس صحبت می کند. "زیرا هرچند هزاران استاد در مسیح داشته باشید، لکن پدران بسیار ندارید. زیرا که من شما را در مسیح عیسی به انجیل تولید نموده ام. پس از شما تقاضا می کنم که به من اقتدا کنید "(آیات 15-16). او از طریق نجات دهندگی "οἰκονομία " عیسی مسیح اعلام می کند که آنها فرزندان روحانی او هستند و باید به نمونه او نگاه کنند.

 

پولس قدیس عمیقاً مراقب نه فقط مسیحیان قورنتس ، بلكه همه كسانی بود كه انجیل را به آنان موعظه كرده بود. او با عشق و محبت به آنها نگاه کرد و پیشرفت آنها را در ایمان مشاهده کرد. هر وقت مشکلی پیش می آمد، با اصلاح، تشویق و تقویت آنها ، به یاریشان می شتافت. پولس رسول بسیار مراقب بود که در هر کاری که انجام می دهد، از مسیح تقلید کند. با انجام این کار او تبدیل به یک "رساله زنده مسیح شد.... نوشته شده نه به مرکب بلکه با روح خدای زنده "(دوم قرنتیان 3: 3). او با این مثال واضح ، همه آنچه را كه در سخنان و نامه هایش گفته بود قوت بخشید. پولس قدیس تعلیم داد كه همه واعظان انجیل و روحانیون باید به این روش زندگی كنند تا الگویی به جهت تقلید برای مسیحیان ارائه دهند. برای اینکه ایمانداران را ابتدا با روش زندگی خود هدایت كنند ، در جاده منتهی به آسمان ​​پیشروی كنند و فقط در مورد آن صحبت نكنند.

 

این چراغ درخشان فقط برای روحانیون نیست بلکه برای همه ایمانداران است. پولس قدیس از کلیه مسیحیان می خواهد كه "از من تقلید كنید." چگونه ایمانداران می توانند از این قدیس بزرگ تقلید کنند كه به آسمان سوم صعود كرد، از سختی های جسمانی رنج برد ، تبعید و شکنجه شد، و با حبس و سنگسار مواجه شد؟ که معجزه فقط با یک دستمالی که او لمس کرده بود انجام می شد. چگونه این حتی ممکن است؟ پاسخ این است که ما نباید زندگی پولس قدیس را بکنیم بلکه مانند او باشیم ، همانطور که خود پولس قدیس در هنگام محاکمه در قیصریه به اغریپاس پادشاه گفت: "از خدا خواهش می داشتم که نه تنها تو ، بلکه جمیع این اشخاص که امروز سخن مرا می شنوند ، مثل من گردند ، به جز این زنجیرها "(اعمال 26 :29).

          

دقیقا چگونه می توان این کار را انجام داد؟ بیایید دو چیز کاملاً ضروری را بررسی کنیم:

 

-فروتنی او. پولس قدیس کلمات سیراخ را به كار برد: "هرچه بزرگتر باشید ، باید فروتن تر باشید و به پیشگاه خداوند فیض خواهید یافت" (سیراخ 3: 18). در حالی که او شخصاً توسط عیسی مسیح پس از صعودش به عنوان یک رسول منتخب برگزیده شد، پولس قدیس اعلام کرد که حتی لایق آن نیستم به عنوان یک رسول خوانده شوم (نگاه کنید به اول قرنتیان 15: 9). با گذشت زمان و موفقیت رسالت او در جلالی عظیم ، فقط فروتنی او افزایش یافت. او به فرزند روحانی خود قدیس تیموتائوس نوشت: "من بزرگترین در بین همه گناهکاران هستم" (نگاه کنید به اول تیموتائوس 1 :15).

 

اگر واقعاً بخواهیم به فیض خداوند مان خود را فروتن سازیم ، با تقلید از پولس قدیس ، می توانیم این کار را انجام دهیم. چه چیزی مانع ماست؟

 

- محبت او. رسول مقدس در روح خود احساس کرد که چگونه عشق مسیح به او با گذشت زمان تعمیق می یابد. به عنوان شائول ، او دشمن مسیح بود و شاگردان او را تحت تعقیب قرار می داد. مسیح او را دوست داشت ، او را بخشید ، او را بازخرید کرد و با ساختن او بعنوان رسول خود او را گرامی داشت. این حقیقت او را لرزاند و زندگی وی کاملاً تغییر یافت. از آن زمان ، او سعی کرد با تمام قدرت از خداوند تقلید کند. او به قربانی خداوند برای خودش و برای همه نگاه کرد. او به عنوان یک رسول نیز به دنبال قربانی کردن خود برای خداوند و دوستانش بلکه برای دشمنانش نیز بود! نه تنها زندگی خود بلکه جان خود را نیز از دست می داد اگر این امر موجب نجات قوم یهود می شد ، که بارها سعی در صدمه زدن و کشتن او داشتند (به رومیان 9: 3 مراجعه کنید).

            

برادران و خواهران من ، بیایید با تقلید از پولس قدیس، تلاش کنیم تا با فروتنی فضایل بزرگ لازم برای رشد در زندگی روحانی را بدست آوریم. ثمره نهایی این مبارزه عشق است.

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، سوتیریوس