موعظۀ قرائت رسولی برای یازدهمین یکشنبه از لوقا 2018/12/16

 

 

 

   (کولسیان 3، 4-11)    

      کریسمس نزدیک است! آمدن خداوند ما عیسی مسیح؛ پسر خدا در زمین. برای همه مؤمنان ضروری است، برای رسیدن به این واقعه عظیم که ارتباط تنگاتنگ با نجات ما دارد، به لحاظ روحانی آماده شوند. آیا این چیزی نیست که فرشته به یوسف اعلام کرد؟ " نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خویش را از گناهانشان خواهد رهانید" (متی 1: 21). اما به همان اندازه مهم است که هر یک از ما شخصاً سعی کنیم که به مسیح به عنوان نجات دهنده خود نزدیک شویم و با فیض او از گناهان خود رها شویم. پولس رسول، با گزیده امروز از رساله خود به کولسیان، می آید که به ما کمک کند تا بزرگترین گناهان را شناسایی کرده و آنها را از بین ببریم. رسول مسیح تردید نمی کند که گناهان را با نامشان مشخص کند. اما آنها از چه نوعی هستند؟

      اولا او گناهانی را که هر دو بدن و روح را آلوده می کنند، ذکر می کند، از قبیل زنا و گناهان مرتبط با ناپاکی جسم. خداوند خودش به وضوح اظهار داشت که «زنا، بی عفتی ... انسان را نجس می سازد» (متی 15: 19-20). علاوه بر این، ما می بینیم که بسیاری از بیماری های خطرناک و بسیاری از درام های خانواده ها و اجتماع مربوط به این روابط غیر قانونی است. مسیحیان باید بسیار مراقب باشند که فریفتۀ روح مدرن زمان ما نشوند، که ارزش های اخلاقی را واژگون می کند و بی اخلاقی را به عنوان پیشرفت و اخلاق به عنوان یک عقب مانده گی ترویج می دهد!

   پولس رسول می گوید که برای محافظت در برابر این اشتیاق های ناپسند، ما نیز باید از امیال بد اجتناب کنیم، زیرا شر از آنجا شروع می شود. و بعلاوه یعقوب رسول توضیح می دهد: "لکن هر کس در تجربه می افتد وقتی که شهوت وی او را می کشد و فریفته می سازد. پس شهوت آبستن شده، گناه را می زاید؛ و گناه به انجام رسیده، موت را تولید می کند "(یعقوب 1: 14-15) به همین دلیل است که خداوند از ما می خواهد تا بر احساسات مان تسلط داشته باشیم تا محرک هایی که امیال گناه آلود را به وجود می آورند، دریافت نکنیم. حتی او تا آنجا پیش می رود که می گوید:" هرکس به زنی نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است "(متی 5: 27).

      علاوه بر این نیز گناهان بسیاری در روح وجود دارد. برخی از آنها که توسط پولس رسول ذکر شده عبارتند از: طمع، که آن را به عنوان بت پرستی توصیف می کند. و همانطور که پدران کلیسای ما بیشتر توضیح می دهند، عیسی به ممونا به عنوان ارباب اشاره می کند. او که صرفاً برای ممونا کار می کند و او را به عنوان خداوند می پرستد، خدا را رها می کند "(متی 6، 24) و به همین دلیل است که پولس رسول اصرار می ورزد:" اگر کسی که به برادر نامیده می شود، زانی یا طماع، یا بت پرست یا فحاش یا میگسار یا ستمگر باشد، با چنین شخص معاشرت مکنید ... "(اول قرنتیان 5: 11).

     پولس رسول همچنین خشم و غیظ، بدخویی، کفرگویی و فحش (کولسیان 3: 8) را به عنوان احساسات روح که ما باید از آن جلوگیری کنیم، شناسایی می کند. ما می توانیم مشاهده کنیم که چگونه روابط مردم، حتی در یک خانواده، با خشم و فحاشی، مختل می شوند! حتی اعمال خشونت آمیز و قتل هم در زمان عصبانیت رخ می دهند. اما برخی از مردم این را درک نمی کنند. آنها فریاد می زنند، تهدید می کنند، تحقیر می کنند، دیگران را محکوم می کنند، و سپس اگر کسی آنها را سرزنش کند، با بی تفاوتی جواب می دهند: "هیچ چیز جدی رخ نداده است. ما فقط کلمات را رد و بدل کردیم! " کلمات، بله اما یکی به عنوان همسری صدمه دیده پاسخ داد: "کلماتی که سلاخی می کنند".

     در نهایت با محدود کردن خودمان فقط به آنچه که در بالا ذکر شد، پولس رسول می افزاید: "به یکدیگر دروغ نگویید" هر کس که دروغ می گوید، شیطان که "پدر دروغگویان است" را تقلید می کند (یوحنا 8: 44). مسیح اعلام کرده است: "من راستی هستم "(یوحنا 14: 6). پس هر که دروغ می گوید خود را از مسیح جدا می کند، و به صفوف شیطان می پیوندد. توسط شریر آن که معتقد است دروغگوی بیگناه است، فریب نخورید. "از آنجا که شما انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده اید، و تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خویش تا به معرفت کامل، تازه می شود." (آیه 9-10).

 

   برادران و خواهران من، یک قدیس کلیسای ما، قدیس جِروم، تجربه تکان دهنده ای داشت، در حالی که در یک شب کریسمس در غار ولادت در بیت لحم زانو زده بود. او از عیسی پرسید: "خداوندا، امشب من چه می توانم به تو ارائه دهم؟"

و او صدای مسیح را شنید که به وی پاسخ داد:

- جروم، من گناهان تو را می خواهم. به سادگی گناهانت را به من بده!

- گناهان من؟ خداوندا، با گناهان من چه کار خواهی کرد؟

- من گناهانت را می خواهم، تا بتوانم آنها را ببخشم، زیرا به همین دلیل من به این جهان آمدم؛

این پاسخ عیسی بود.

   

     در اینجا بهترین هدیه ای است که عیسی از ما برای تولدش درخواست می کند. به او گناهان مان را بدهیم تا او بتواند آنها را ببخشد. همه ما "چگونگی" آنرا می دانیم. پس بگذارید هیچ کس بدون رفتن به پدر روحانی خود، کشیش خدا، و اعتراف در برابر خداوند به همه چیزهایی که روح او را پایین می کشد، نباشد، تا اینکه او بتواند نجات و تسکین یابد. و به این ترتیب روحهای پاک شده ما قادر خواهند بود حضور "مسیح، خدای واقعی و نجات دهنده ما را که در غار متولد شد و برای نجات ما در آخور گذاشته شد" را احساس کنند و به راستی کریسمس را جشن بگیرند. آمین.

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، ساتیریوس