موعظه بر قرائت رسولی - چهاردهمین یکشنبۀ لوقا 2/12/2018

 

 

 

 

(افسسیان  6: 10-17)

در این قرائت رسولی از نامه قدیس پولس به افسسیان، ما یک توصیف الهام بخش از نوعی اسلحه مورد نیاز مسیحی برای جنگ را می بینیم. البته، نمونه ای که قدیس پولس ارائه می دهد، از نوع روحانی است، که هدف آن اثرگذاری در جنگ روحانی یک مسیحی است. این به این دلیل است که مسیحی دارای یک دشمن دائمی است، شیطان، که با ترفندهای خود تلاش می کند مردم را فریب دهد و آنها را از مسیح دور کند. بدین منظور برای کمک به درک ما در بزرگی این خطر، قدیس پطرس می افزاید: «... دشمن شما شیطان مانند شیر غران گردش می کند، و کسی را می طلبد تا ببلعد» (اول پطرس 5: 8). به همین دلیل است که قدیس پولس، مانند پافشاری یک ژنرال به سربازانش، از ما می خواهد که «اسلحه تمام خدا را بپوشیم». این به این معنی است که شما می توانید در هنگام حمله شیطان، مقاومت کنید. و هر گونه اقدام لازم ، به منظور استوار و پایدار باقی ماندن در موقعیت مبارزه را انجام دهید. (به آیه 13 نگاه کنید).

 

پس چه نوع اسلحه ای است که یک مسیحی باید بردارد؟ آیا همه آنها "دفاعی" هستند، همانطور که امروز آنها را می نامیم؟ قدیس پولس مشخص می کند:

 

- "کمر خود را با حقیقت بسته" (آیه 14). همه می دانند که تمام مهمات جنگی یک سرباز از کمربند پهن او آویزان است. به همین دلیل است که قدیس پولس اشاره می کند که اعتقاد به حقیقت برای مسیحی حیاتی است، بنابراین آنها می توانند خود را به درستی تجهیز کنند. اگر کسی هیچ آگاهی از حقیقت انجیل یا حقیقت تعالیم جزمی کلیسا نداشته باشد و ایمان معتبری نداشته باشد، چطور ممکن است بتواند خود را آماده کند؟ این غیر ممکن است! بنابراین حقیقت، یک چیز مطلقاً ضروری است.

 

- "جوشن عدالت را در بر کرده" (آیه 14). خدا عادل است و عادلان را دوست دارد. بنابراین شما همچنین باید از بی عدالتی اجتناب کنید و هرگز در سخن یا عمل نسبت به کسی ناپسند نباشید. آنچه را که راست است بگویید، آنچه را که راست است اعلام کنید و از آنچه راست است دفاع کنید. اگر چیز اشتباهی را می بینید، مطمئن شوید که هر چیز ممکن برای جلوگیری از آن را انجام بدهید. بگذارید عدالت حاکم بر زندگی شما باشد، حتی اگر آن در مقابل منافع شما قرار دارد. قدیس پطرس می گوید که ما باید "به عدالت زیست نماییم" (اول پطرس 2: 24 را ببینید). اگر ما در جوشن عدالت محافظت شویم، شریر نمی تواند به ما آسیب برساند.

 

- "بر روی این همه سپر ایمان را نگاه دارید" (آیه 16). سپری که جنگجویان قدیمی برای محافظت تمام بدن خود در برابر نیزه های دشمن استفاده می کردند. به همین ترتیب، ایمان به مسیح مان، ما را حتی از نیزه های بسیار سوزان شیطان نیز محافظت می کند. به همین دلیل است که عیسی مسیح اغلب بر نیاز به ایمان قوی تأکید کرده است.

 

- "کلاهخود نجات را بردارید" (آیه 17) به طوری که شما می توانید ذهن خود را از هر گونه شک و تردید محافظت کند. کلاهخود مبارزان باستانی، مانند کلاه نظامیان امروز، برای محافظت از سر در برابر هر حمله مرگبار بود. به همین شیوه، وعده نجات برای مسیحیانی که پیرو مسیح هستند، قطعی است و آنها را از افکاری که ممکن است زندگی روحانی را مغشوش سازد، محافظت می کند.

 

- "همچنین کلام خدا را به عنوان یک شمشیر، که روح القدس برای شما فراهم می کند، بردارید" (نگاه کنید به آیه 17). قدیس پولس اهمیت بسیار زیادی در شناخت کلام خدا قائل شده است: «بگذارید کلام خدا در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن شود» (نگاه کنید به کولسیان 3 :16). ما از انجیل مقدس می دانیم که عیسی خودش به عنوان یک انسان، پس از تعمید در کوه وسوسه شد و با استفاده از کلمات کتب مقدس، در برابر شیطان پیروز شد. به همین شیوه، مبارز مسیحی، با شناخت خوب از کلام خدا، به پیروزی در برابر همه وسوسه ها نائل می شود.

 

در اینجا ما باید یکی دیگر از تدارکاتی را که قدیس پولس نیز به مسیحیان توصیه می کند اضافه کنیم. همانطور که جنگجویان کفشهای مستحکم خود را می پوشیدند تا بتوانند بدون خطر و به راحتی راه بیافتند، بنابراین شما نیز باید "کفش خود را برای آمادگی اعلام خبر خوش صلح، به پا کنید" (آیه 15 را ببینید)، چیزی که مسیح آورده است . به این ترتیب، ما نه تنها از خودمان محافظت می کنیم، بلکه هر کس دیگری را از فردی که شرور است و به دنبال ایجاد اغتشاش است، محافظت می نماییم.

 

برادران و خواهران من! دشمن ما شیطان، واقعی است، و هیچ فرصتی را برای حمله به ما در روش های موذیانه خود از دست نمی دهد که ما را از مسیح برباید و اسیر خود سازد. بنابراین، خودمان را بدون سلاح و بی دفاع  تنها نگذاریم. بیایید ما مشتاقانه، اسلحه خدا که جنگجوی بزرگ، پولس به ما توصیه می کند را برداریم. به این ترتیب، ما باید مطمئن باشیم که در مبارزه روحانی و با قدرت مسیح، پیروز خواهیم بود! آمین.

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، ساتیریوس