موعظه بر قرائت رسولی ​​برای شانزدهمین یکشنبه از لوقا

 

 

 

 

(دوم قرنتیان 6: 1-10)

 در عبارت امروز، قدیس پولس رسول از دومین رساله خود به قرنتیان، به مردم قرنتس فیض فراوانی که آنها از خدا دریافت کرده اند را یادآوری می کند. چنان برکات عظیمی که از زمان دریافت غسل تعمید به آنها عطا شده بود، شامل: پاک شدن از تمام گناهانی که آنها مرتکب شده بودند و از خود گناه اصلی؛ متحد شدن با مسیح و دریافت روح القدس درون آنان؛ که آنها دوباره به لحاظ روحانی متولد شدند! علاوه بر این، او از مسیحیان قرنتس می خواهد که این فیض سودمند را که از مسیح دریافت کرده اند، صادقانه حفظ کنند، که آنها به عنوان اعضای کلیسا بینهایت لذت می برند. رسول الهام یافته از خدا، می داند که وسوسه های گوناگون، چه درونی و چه بیرونی، می توانند ایمانداران را گمراه کنند. به همین دلیل، پولس به عنوان یک پدر مهربان، مشتاق است که مسیحیان را به دلبستگی پایدار به خدا دعوت کند. او می ترسید که برخی از آنها ناشایستگی خود را در افتخار داده شده به ایشان بروز دهند، و فیض نجات بخش خدا را از دست بدهند. (نگاه کنید به آیه 1).

متأسفانه حتی در ایام خودمان، این رخدادی نادر نیست. ممکن است برخی از افرادی که ابتدا با شور و شوق در کلیسا حاضر می شوند، به دنبال یادگیری در مورد ارتدوکس و دریافت تعمید باشند. با این وجود، بعدها، بی علاقه به نظر برسند و یا بخاطر برخی دلایل ناچیز دیگر، آنها سقوط کنند. آنها دیگر نمی توانند به کلیسا بیایند و زندگی آنها در جهت مخالف با اراده خداوند پیش می رود. خداوند ما عیسی مسیح چنین پدیده غم انگیزی را پیش بینی کرده بود. او گفت که تنفر در میان انسانها برخواهد خواست. بسیاری از مردم لغزش خواهند خورد و خیانت می کنند، انبیای کذبه خواهند آمد، که منجر به گمراهی بسیاری از مردمان می شوند و به جهت افزونی گناه، محبت بسیاری از مردم سرد می شود (متی 24: 10-12). به طور عمده، اینها همه در روزهای آخر، زمانی که دنیا به پایان خود می رسد، رخ خواهد داد. با این حال، در سطح دیگری، این چیزها در همه زمان ها اتفاق می افتند. به همین دلیل است که رسول در مورد مسیحیان قرنتس که عزیزان او هستند، نگران بود که مبادا آنها فیض مسیح را به نوعی نفی کنند.

آن طورکه ممکن است او به آنها کمک می کند تا به پایان وفادار باقی بمانند و نبوت اشعیا را به آنها یادآوری می کند ("در وقت مقبول تو را اجابت نمودم و در روز نجات تو را اعانت کردم" -اشعیا 49: 8) او به آنها می گوید: "اینک الحال زمان مقبول است؛ اینک الان روز نجات است "(آیه 2). پدران مقدس تفسیری از سخن اشعیای نبی ارائه داده اند: فکر نکنید که چون شما را نزد خود دعوت کرده ام و به شما فیض رستگاری ام را ارائه دادم، این برای همیشه خواهد بود. تا زمانی که شما در این زندگی و قبل از بازگشت ثانوی مسیح هستید، زمان تصمیم گیری در مورد اینکه آیا می خواهید در فیض من باقی بمانید، وجود دارد. بعد از آن، دوره فیض به پایان می رسد و قضاوت نهایی می آید.

برخی افراد هستند که به طور سطحی فکر می کنند، با این نگرش که: حالا من جوان هستم و می خواهم یک زندگی آزاد داشته باشم! من خودم را سرگرم خواهم کرد و آنچه را دوست دارم انجام می دهم، و هنگامی که پیر شوم، توبه خواهم کرد و در کلیسا پناه خواهم یافت. این نوعی تفکر فریبنده است که شریر در ذهن می کارد تا بتواند فردی را از گله مسیح دور کند و سپس مانند گرگ آنها را به عنوان «گوسفند گمشده» ببلعد. چه کسی می تواند مطمئن باشد که تا به سن پیری زندگی خواهد کرد؟ و حتی اگر کسی زندگی طولانی داشته باشد، تا زمانی که گناه طبیعت دوم او شده است، و دور از خدا زندگی می کند، چگونه می تواند مطمئن باشد که قادر خواهد بود خود را از عادت گناهانش پاک کند و در روزهای آخر صادقانه توبه کند؟ قدیس پولس رسول در این مورد بی قید و شرط باقی می ماند و پاسخ قطعی در این باره می دهد: "آنانی که یک بار منور گشتند و لذت عطای سماوی را چشیدند و شریک روح القدس گردیدند ... و علی رغم همه این ها اگر به ایمان خود خیانت کرده، اگر آنها بیفتند، محال است که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازند "(عبرانیان 6: 4-6).

خواهران و برادران من، ما نمیتوانیم با توجه به نجات جان خودمان تجربیاتمان را بررسی کنیم، زیرا مسیح، پسر جلال یافته خدا، بر روی صلیب به عنوان یک جنایتکار مرد.

همچنین قدیس پولس رسول، که به خاطر حمل کردن ایمان مسیح از طریق همه نوع رنجی به امت ها رفت، همانطور که در قرائت امروز آنها را به یاد می آورد. او می گوید: "در هیچ چیز لغزش نمی دهیم، که مبادا خدمت ما ملامت کرده شود: در صبر بسیار، در زحمات، در حاجات، در تنگی ها، در تازیانه ها، در زندان ها، در فتنه ها، در محنت ها، در بی خوابی ها، در گرسنگی ها ... "و بسیاری از مشقت های دیگر.

پس از همه اینها، قرنتیان چطور می توانند حرکت نکنند و آن را نقطۀ افتخاری برای پیوستن به مسیح نسازند!

خواهران و برادران عزیز! با شنیدن آنچه پولس رسول الهام یافته از خدا، امروز به ما می گوید، بیایید مهمترین تصمیم زندگی مان را بگیریم: برای همیشه با مسیح و کلیسای واحد مقدس او متحد بمانیم، تا هنگامی که ما از این دنیا می رویم، شایسته زندگی با او در شادى ابدی پادشاهی اش باشیم. آمین

~ متروپولیتن پیسیدیه، ساتیریوس