موعظه در قرائت رسولی برای دومین یکشنبه از لوقا

 

   (دوم قرنتیان 4: 6-15)

 

در عبارت امروز از رساله دوم پولس قدیس به قرنتیان ، رسول مقدس به روش نمونه ای (از جمله زندگی خودش) به ما نشان می دهد که قدرت خداوند متعال چقدر سودمند است. "زیرا خدایی که گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان است که در دلهای ما درخشید تا نور معرفت جلال خدا در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشد" (آیه 6). در اینجاست که رسول بزرگ دو واقعه را به هم ارتباط می دهد:

 

اول ، خلقت جهان توسط خدای پدر از طریق پسر و کلام خدا. همانطور که در پیدایش شرح داده شده است ، همه آفرینش در تاریکی غلیظ آغاز شد. و "خدا گفت نور بشود و نور شد" (پیدایش 1: 3). همانطور که کلام خدا جهان را از طریق نور طبیعی روشن کرد، با نور روحانی نیز در قلب ما می درخشد و ما را روشن می کند تا جلال الهی را از طریق چهرۀ مسیح بشناسیم. این دقیقاً همان چیزی است که قدیس یوحنای انجیل نگار در ابتدای انجیل خود از آن سخن می گوید: کلمه - عیسی مسیح - آن نور حقیقی بود ، که هر انسانی که وارد جهان می شود را منور می گرداند (نگاه کنید به یوحنا 1: 9).

 

پولس قدیس نیز تجربه شخصی از این نور داشت، هنگامی که عیسی مسیح پس از صعود خود قبل از دمشق بر او ظاهر شد. او با نوری قدرتمند درخشید كه به عمیق ترین بخش روح پولس قدیس نفوذ كرد و او را از یک مرتد متعصب آزار دهندۀ مسیح به یک رسول عالی تغییر داد! نور مسیح نه تنها پولس قدیس را روشن کرد ، بلکه به هرکسی که چشم خود را به سوی نور الهی او باز می کند ، اجازه می دهد تا راه را پیش ببرد. برای هر یک از ما که مایل باشد به عنوان فرزندان نور رفتار نماید، احساس شادی و برکتی که بتواند این نور مسیح را در قلب و ذهن خود احساس کند، وجود دارد (نگاه کنید به افسسیان 5: 8). رسول مقدس ، سرشار از این افتخار عظیمی است که خداوند با این نور به انسان عطا کرده است ، او با روحی بزرگ در فروتنی می نویسد: لیکن ما این گنج را در ظروفی خاکی داریم ، تا برتری قوت از آن خدا باشد نه از ما. (آیه 7). به عبارت دیگر ، ما ظروفی شکننده و ناقص با هدیه ای عالی هستیم. این هدیه توسط خدا داده شده است ، و ما نمی توانیم اعتباری بخاطر آن کسب کنیم.

 

برای تشویق قرنتیان ، پولس قدیس نمونه هایی از زندگی خود ، و همچنین همراهان خود در نشان دادن این قدرت خدا ذکر می کند. آنها در هر کجا که می روند ، مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. آنها به آنان اجازه نمی دهند که ایشان را غمگین یا ناراحت کنند ، بلکه در عوض فراتر از سختی ها می نگرند. آنها می دانند که مهم نیست چه وضعیتی وجود دارد ، خداوند آنها را رها نخواهد کرد. آنها دائما رنج می کشند و با خطر مرگ روبرو می شوند ، دقیقاً مانند عیسی قبل از اینکه مصلوب شود. رهایی آنها از این خطرات ، گواه این است که عیسی هنوز با ما است و در قدرت خود از ما محافظت می کند. به نظر می رسد که ما مورد ضرب و شتم قرار گرفته ایم و شکست خورده ایم اما مانند کشتی گیر ، از خاک بلند می شویم و به مبارزه ادامه می دهیم. پیروزی در چنگ ماست ، زیرا همیشه آنچه را که برای نجات خود لازم داریم ، خواهیم داشت. شهادات و دشواری هایی را که رسول مسیح در جاهای مختلف همانطور که انجیل را موعظه می کرد، متحمل آن شد را به یاد آورید (نگاه کنید به دوم قرنتیان 11: 23-28). اگر خدای متعال از او محافظت نکرده بود ، چگونه می توانست از ضرب شلاق های شدیدی که پنج بار دریافت کرد (هر بار 39 ضربه شلاق) زنده بماند؟ یا چگونه می توانست پس از سنگسار در لیستره ، تا جایی که او عین مرده مانده بود ، برخیزد؟ و پولس قدیس می افزاید: با وجود این خطرات فراوان، ما همیشه آماده هستیم که برای مسیح بمیریم، تا این مسئله را روشن سازیم که قدرت عیسی مانع از مرگ ما می شود (نگاه کنید به آیه 11).

 

برادران و خواهران من ، ما بسیار خوشبختیم که امروز چنین تشویقی را از رسول مقدس دریافت کردیم! ممکن است ما به همان شیوه که او انجام داده است دچار نشده باشیم ، اما غم و اندوه ، تهمت ، بی عدالتی ، تحقیر ، خطر و خیلی موارد دیگر هر روز ما را در زندگی مان دنبال می کنند. باشد که ما با ایمان بی بدیل پولس قدیس تقویت شویم ، که مسیح هرگز ما را در مبارزات روزمره ما رها نخواهد کرد. او به عنوان قادر متعال ، قدرت دارد تا بارهای ما را بردارد ، هر چقدر هم که سنگین باشند. به عنوان یک خدای عادل ، او در هر بی عدالتی که باید تحمل کنیم با ما خواهد بود. وضعیت ما مهم نیست، او بهترین راه برای محافظت از ما را پیدا می کند. باشد که ما با صبر و شکیبایی هرگز دل یا امید خود را به پروردگار و خدای مان از دست ندهیم. بیایید ما هم از نمونه درخشان پولس قدیس تقلید کنیم. به این ترتیب ، ما نیز می توانیم معجزات را در زندگی خود ببینیم. آمین.

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، سوتیریوس