موعظه در قرائت رسولی برای ششمین یکشنبه از لوقا

 

 

 

(غلاطیان 2: 16- 20)

 "دیگر من نیستم که زندگی می کنم، بلکه مسیح است که در من زندگی می کند" (آیه 20)

 

   آنچه که امروز در قرائت رسولی می شنویم، خطابه ای توسط پولس رسول به مسیحیان غلاطه است.

 غلاطه استانی از امپراتوری روم واقع در مرکز آسیای صغیر، با آنکارا به عنوان پایتخت آن بود. پولس رسول، در دوران سفر رسولی خود، انجیل را در آنجا موعظه نمود و کلیساهای مسیحی را تأسیس کرد. مدت کوتاهی پس از آن، معلمان دروغین در منطقه شروع به کار کردند. آنها یهودیانی متعصب بودند و مسیحیان را آموزش می دادند که به منظور نجات، آنها باید ختنه شوند و از مقررات قانون یهودی اطاعت کنند. آنها همچنین اعلام کردند که مردم نباید آنچه را که پولس تعلیم می دهد، قبول کنند، زیرا او یکی از 12 رسول مسیح نبوده و آنچه را که او به آنها تدریس می کند اشتباه است! بدیهی است که این در میان مسیحیان غلاطه ایجاد آشفتگی کرد.

 

متأسفانه، برادران و خواهرانم، نه تنها در آن زمان، بلکه در زمان های دیگر، حتی تا امروز نیز این اتفاق رخ داده است. افرادی وجود دارند که به نظر می رسد "برای خدا غیرت دارند، لکن نه از روی معرفت" (رومیان 10: 2). این افراد بدون داشتن معرفت صحیح، همانطور که پولس رسول آنها را توصیف می کند، کلیسا را ​​با تعصب خود آشفته می کنند. به طرق مختلف، آنها خود را به عنوان متخصصین در ایمان ارتدوکس اعلام می دارند. آنها همه، حتی کشیش ها، اسقف ها و پاتریارخ ها را قضاوت و محکوم می کنند. آنها بدون تامل ایشان را خائنین ارتدوکسی و بدعت گذار می نامند، و فقط کسانی را که با آنها به عنوان ستونهای ارتدوکس موافق هستند، را قبول دارند! خودبینی و تکبر آنها موجب می شود تا خود را بالا قرار دهند و شوراهای مقدس عظیم اسقفان ارتدوکس در سراسر جهان را پایین ببینند و آموزه های ایشان را رد کنند. بعضی از آنها به کلیسای مقدس ارتدوکس می رسند و در خودخواهی و تعصب شان، خود را به عنوان تنها ارتدوکس واقعی می بینند! همانطور که در آن زمان در غلاطه بود، بنابراین در روزگار ما شاهد نمونه هایی غم انگیز از بنیادگرایی مذهبی هستیم. به همین دلیل ما باید مراقب باشیم که با تعصب منحرف نشویم، که ما را از روح انجیل مسیح دور می کند، و ما را از کلیسای مقدس مان جدا می سازد.

 

زمانی که پولس رسول در مورد مشکل ناشی از این معلمان دروغین مطلع شد، مجبور شد برای اطمینان بخشیدن به غلاطیان نامه ای به آنها بنویسد. در میان موارد دیگر، او تأکید می کند که اگر انجام قوانین یهود بتواند انسان را نجات دهد، نیازی نبود که پسر خدا،انسان شود، تحقیر، آزار و اذیت شود و در نهایت بر روی صلیب به عنوان یک جنایتکار بمیرد! بدین منظور پولس در تحقق برای کمک به مسیحیان، این کلمات شگفت انگیز را می نویسد: "من با مسیح مصلوب شده ام؛ دیگر من نیستم که زندگی می کنم، بلکه مسیح در من زندگی می کند "(2: 20).

 

با این سخن، پولس رسول به غلاطیان اعلام می دارد: آنچه را که من تعلیم می دهم، از من نیست. من آن را از مسیح دریافت کردم و صرفاً به شما می گویم. ارادۀ من مرده است و ارادۀ خدا به زندگی من حکم می کند. من قلبم را به روی عیسی مسیح، خداوندم و خدای من باز کرده ام، و او در من ساکن است. هر آنچه که مسیح می خواهد، انجام می دهم؛ آنچه را که به من نشان می دهد، تعلیم می دهم. بنابراین در آنچه که من به شما تعلیم می دهم، اعتماد کامل داشته باشید. آنچه شما را نجات خواهد داد رعایت قوانین و مقررات نیست، بلکه ایمان، سرسپردگی، عشق و اطاعت از عیسی مسیح، خدای واقعی است. رسول می افزاید: "زندگی که الحال در جسم می کنم، با ایمان بر پسر خدا می کنم، که مرا محبت نمود و خود را برای من داد" (آیه 20).

 

خواهران و برادران من، بیایید ما نیز پولس رسول پرشور را در سرسپردگی خود به مسیح تقلید کنیم. بیایید ما نیز قلبهایمان را مانند او باز کنیم تا که مسیح به ما بیاید. بیایید به مسیح اجازه دهیم که زندگی ما و تمرکز ما را برای متابعت ارادۀ خود به اراده مسیح ، هدایت کند. بیایید آنچه را که او می خواهد، بخواهیم. و مطمئن باشیم که مسیح، به عنوان خداوند متعال که بر روی صلیب از عشق برای ما مُرد، همیشه ما را در راه صحیح برای منافع خود ما هدایت خواهد کرد. آمین.

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، ساتیریوس
         
                                             ترجمه از: خادم خدا