موعظه در قرائت رسولی برای هشتمين یکشنبه از متی

 

 

 (اول قرنتیان 1: 10-17)

 

خداوند ما عیسی مسیح کلیسا را ​​تأسیس کرد تا همه مردم را شامل شود و همه را با خدای تثلیث متحد کند تا از عطایای غنی او لذت ببرند. ما همچنین می دانیم که در زمان رسولان ، مسیحیان اولیه متحد بودند و "از یک قلب و یک روح" برخوردار بودند (اعمال 4 :32). کلیسا یک سازمان الهی است ، اما عنصر انسانی نیز وجود دارد. کلیسا از مردم پر است ، و با افراد مختلف امکان تقسیم پتانسیل وجود دارد. متأسفانه ، عده ای هستند که هدیه تعمید را دریافت کرده اند ، اما هیچ چیز را از انجیل درک نمی کنند. آنها تفکر خود رای خودشان را می آورند ، و بذرهای شقاق را درون کلیسا می پاشند. این حتی در زمان پولس قدیس نیز قابل مشاهده است كه وی در اولین نامه خود به كلیسای قرنتیان خطاب كرد: "درباره شما خبر به من رسیده است ... كه نزاع ها در میان شما پیدا شده است. غرض اینکه هر یکی از شما می گوید که "من از پولس هستم" ، یا "من از اپلس هستم" ، یا "من از کیفا هستم" (یعنی پطرس) یا "من از مسیح هستم" (آیات 11-12) .

 

متأسفانه ، این جناح گرایی را می توان در طول تاریخ کلیسا ، حتی تا روزگار ما مشاهده کرد. آنچه حتی غم انگیزتر است ، این است که روحانیونی هستند که به نام حفظ ارتدوکس باعث ایجاد چنین تفرقه هایی می شوند. ارتدوکس سایر ارتدوکسها را به خیانت در ایمان متهم می کند ، ​​با اینها "ارتدوکس اصیل" دیگران را به بدعت و ایجاد شقاق در این روند متهم می کند. وقتی این تقسیمات به سطح کل ملل برسد ، حتی جدی تر می شود. به عنوان مثال ، سلسله مراتب کلیسای یک ملت آرزوی تسلط بر کلیسای ارتدوکس یک ملت دیگر را دارد. چنین اقداماتی ، با استیناف به ناسیونالیسم ، قومیت و سیاست جغرافیایی ، به عنوان "قوم شناسی" شناخته می شود و توسط شوراهای پان ارتدوکس محکوم شده است.

 

به همین دلیل است که پولس قدیس الهام گرفته که کلمات هشدار را به کلیسای منقسم شده قرنتیان بنویسد، و بدین خاطر هشدارهای وی از اهمیت ماندگاری برخوردار است. او می نویسد: "ای برادران ، به نام خداوند ما عیسی مسیح ، از شما استدعا دارم که همه یک سخن گویید و هیچ شقاقی در میان شما نباشد ، بلکه در یک فکر و یک رای کامل شوید »(آیه 10). این خواهش ، از اعماق قلب رسول مقدس و "به نام خداوند ما عیسی مسیح" می آید ، که "کسانی را که به دلیل درگیری های داخلی بیگانه شده اند ، می خواند تا با اعمال خود نام مسیح را گرامی بدارند".  افرادی که نام مسیح را به عنوان یک مسیحی حمل می کنند ، آنها (و ما) باید با وحدت اعتقاد گردهم آیند و کلیسا را ​​پاره پاره نکنند. خداوند ما آمد تا ما را در یک بدن جمع کند.

 

بیایید سخنان پولس قدیس را بطور دقیق تر مورد بررسی قرار دهیم ، به ویژه سخنان وی در اینجا: "شما در یک فکر و یک رای کامل شوید." منشاء کلمه یونانی "Κατηρτισμένοι" (کاملاً به هم پیوسته یا دوباره وصل شده است) که پولس قدیس در اینجا استفاده می کند یک اصطلاح پزشکی است و این در شرایطی است که می تواند بخشی از دررفتگی یا شکستگی بدن را مرمت کند (به دلیل افتادن یا ضربه خوردن). این انتخاب کلمه عمدی است ، زیرا رسول مقدس دقیقاً شرح می دهد که چه رخ می دهد وقتی که شر جناح گرایی ریشه می گیرد. این همه باید متوقف شود! درست همانطور که به پزشک مراجعه می کنیم تا استخوانهای شکسته یا دررفته را مرمت کنیم ، بنابراین باید با بدن مسیح و سایر اعضای کلیسا دوباره ارتباط برقرار کنیم.

 

علاوه بر این ، عبارت فوق در رابطه ما با دیگران از "یک فکر ..." سخن می گوید. فکر مرکز عملکرد ذهنی یک فرد است. نظرات (یا قضاوتها) ثمره اقدامات خود رای و متمرکز در قلب شخص است. اگر برخی با تعقل هدایت شوند و برخی دیگر با نظرات احساساتی هدایت شوند ، هیچ وحدتی امکان پذیر نیست. به همین دلیل است که پولس قدیس با آگاهی عمیق از روح تأکید می کند ، که یکی بودن فکر و ذهن ، مسیر اتحاد و هماهنگی بین ما است.

 

برای کمک به درک بیشتر قرنتیان از فاجعه آنچه اتفاق افتاده (و امروز نیز اتفاق می افتد) ، پولس قدیس این سؤال را می پرسد: آیا مسیح منقسم شد؟ »(آیه 13). همه ما بدن مسیح هستیم. وقتی تفرقه و اختلاف وجود دارد ، آیا می فهمیم که به بدن مسیح ، کلیسای او آسیب می رسانیم؟ آیا بدن مسیح را شکسته رها می کنیم؟

 

برادران و خواهرانم ، باشد که همه ما عواقب وحشتناک ناشی از شقاق در کلیسا را بفهمیم ، و کسانی که باعث ایجاد چنین پارگی هایی در بدن مسیح می شوند ، درک کنند که چه صدمه ای به کلیسا می زنند. بیایید تمام تلاش خود را بکنیم ، با قربانی کردن خودمان شروع کنیم ، و بکوشیم کلیسا را ​​در وحدت در آغوش بگیریم. و باشد که مانند مسیحیان اولیه ، با یک قلب و یک روح در کنار هم باشیم. آمین.

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، سوتیریوس