موعظه در قرائت رسولی برای نهمین یکشنبه از لوقا

 

 

 

(افسسیان 4: 1-7)

عبارت امروز از رساله پولس رسول به افسسیان بر وحدت کلیسای مقدس واحد مسیح تاکید می کند. این وحدت برای اعضای تعمید یافته کلیسا در بین خودشان و با بدن کلیسا لازم است.

                          

  وحدتی که پولس رسول از آن سخن می گوید، در واقع متکی بر این است که:

اولاً، یک ایمان در کلیسا وجود دارد. ایمان راستین، همانطور که مسیح تعلیم داده است، و رسولان مسیح نیز به اشتراک گذاشته اند. این ایمانی که ما از پدرانمان دریافت کرده ایم، باید در روزگار ما به کسانی که پس از ما می آیند، بدون تغییر و تفسیری اشتباه، منتقل شود. وحدت میان مسیحیان با اصول عقاید مختلف نمی تواند وجود داشته باشد. ما آن را در غیر ارتدوکسی می بینیم، که هر کس انجیل را به شیوه خود تفسیر می کند. هزاران تکه (فرقه) نتیجه آن است، کاملاً متفاوت از یکدیگر و در برخی موارد اختلاف در میان آنان است.

دوماً، یکی است خدای پدر؛ یکی خداوند ما است. مسیح، سَر کلیسا است. با این، تمام اعضای کلیسا به صورت ارگانیکی متحد هستند و همه آنها یک بدن کلیسا را ​​تشکیل می دهند. همه ایمانداران از او حیات دریافت می کنند. ما در لیتورجی الهی اعتراف می کنیم "یکی قدوس است، یکی خداوند است، عیسی مسیح ".

سوماً، همه مسیحیان از تمام ملت ها در طول تاریخ، یک تعمید یکسان را دریافت کرده اند و با یک خداوند، عیسی مسیح متحد شده اند. ما همه اعضای برابر کلیسای مسیح شده ایم و به شیوه ای یکسان از طریق این تعمید متولد شده ایم. از آنجا که همه ما فرزندان همان خدای پدر و اعضای بدن همان کلیسای مسیح هستیم، باید در میان ما یک وحدت وجود داشته باشد. این وحدت بین ما، در آغوش روح القدس است.

 

با این حال، برای حفظ این وحدت، خواست و تمایل خودمان برای آن ضروری است. خدا به ما عطیۀ اراده آزاد داده است. ما لزوماً مجبور به پذیرش آنچه که به ما ارائه می دهد، نیستیم. او ما را فراخوانده است که با مسیح در آسمان ها بنشینیم و با او همکاری داشته باشیم. این امر واقع خواهد شد اگر ما بخواهیم برای رسیدن به این هدف پر شکوه مسیری که خداوند به ما می گوید را طی کنیم؛ همانطور که پولس رسول می نویسد، اگر شما "به شایستگی دعوتی که به آن خوانده شده اید، رفتار کنید"، و پس از آن درخواست می کند ( نه اینکه امر کند ) وفادارانه زندگی کنیم:

- در فروتنی. فروتنی اساس تمام فضایل است؛ زیرا این فیض خدا را جذب می کند: "خدا با متکبران مقاومت می کند، اما فروتنان را فیض می بخشد" (اول پطرس 5: 5). تقاضای رسول برای مسیحیان، فقط فروتنی ظاهری مانند کلمات و چند رفتار نیست، بلکه درونی و صادقانه تمام جنبه های زندگی مؤمن را پوشش می دهد. به همین دلیل است که او می گوید: "با کمال فروتنی" (آیه 2).

 

- در کمال ملایمت. خداوند گفت:" از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم "(متی 11: 29). پطرس رسول به عنوان یک نمونه، ملایمت مسیح را نشان می دهد: "مسیح نیز برای ما عذاب کشید، و شما را نمونه ای گذاشت، تا در اثر قدم های وی رفتار نمایید ... کسی که، چون عذاب می کشید، تهدید نمی نمود" (اول پطرس 2: 21 و 23). قرائت اناجیل مقدس، ما را از ملایمتی که مسیح در مواجه با تحقیر، آسیب، شکنجه و مصلوب شدن دارد، شگفت زده می کند. پولس رسول اصرار دارد ما از این رفتار تقلید نماییم.

 

- پولس رسول می افزاید؛ با رنجی طولانی شما با شرایط دشواری روبرو می شوید. خداوند ما را مطمئن می سازد: "هر که تا به آخر صبر کند، نجات یابد" (متی 10 :22).

 

- تحمل کردن یکدیگر در محبت. همانطور که پولس رسول به ما می گوید در محبت یکدیگر را متحمل شویم. اختلافات مکرری بین مسیحیان وفادار وجود دارد که زندگی کردن با آن آسان نیست، مگر با تحمل و عشق. برای غلبه بر سخنان تهاجمی، بی عدالتی و رفتار تبعیضانه، حتی از افرادی که از ما بهره برده اند، ما پاسخ منطقی پیدا نخواهیم کرد، اما تنها با این عشق و تحمل، وضعیت ما تسکین می یابد و اجازه می دهد خداوند متعال شخص دیگری که موجب تحقق شر شده است را هدایت نماید.

   

برادران و خواهران من، اگر با فیض خداوند، سعی کنیم بر طبق این آموزه هایی که توسط پولس رسول به ما داده شده، زندگی کنیم، مطمئناً وحدت وجود خواهد داشت. در این وحدت، ما با مسیح متحد هستیم و صلح آمیز به مقصد نهایی، شادی آسمانها، خواهیم رسید. آمین.


~ متروپولیتن پیسیدیه، ساتیریوس