موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبه آورندگان عطریات

 

(اعمال 6: 1-7)

قرائت امروز از اعمال رسولان، بشردوستی کلیسای اولیه اورشلیم را توصیف می کند. رسولان مقدس، با انتخاب هفت شماس، مراقبت خود را برای فقرا و بیماران ابراز داشتند. علیرغم آزار و شکنجه روزانه، آنها هرگز نظر محبت آمیز خود را به کسانی که گرسنه و فقیر بودند، از دست ندادند. در نتیجه این تمرکز، ایمانداران مسیحی به سمت همبستگی رفتند و اموال خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند (اعمال 2: 44-45 را ببینید). در انجام این کار، کسانی که گرسنه یا نیازمند بودند، توانستند تسکین یابند.

 همانطور که تعداد مسیحیان افزایش یافت، رسولان دریافتند که کمک بیشتری برای خدمت به مردم لازم است تا مأموریت خود را برای موعظه انجیل ادامه دهند. آنها مؤمنان را جمع کردند و گفتند: «ای برادران، هفت نفر نیک نام و پر از روح القدس و حکمت را از میان خود انتخاب کنید تا ایشان را بر این مهم بگماریم» (نگاه کنید به آیه 3) و این اتفاق افتاد و این هفت شماس منصوب شدند و کار خیریه کلیسا را ​​به عهده گرفتند. اولین نفر از میان این هفت شماس، استیفان بود که به طور خاص برجسته بود و با شهادتش به عنوان یک شاهد مسیح فراخوانده شده بود.

 می توانیم ببینیم که از ابتدا مسیحیان اولیه، به تقلید از خداوند ما عیسی مسیح، نه تنها به جنبه روحانی، بلکه به جنبه مادی زندگی هم توجه داشتند. همانطور که کلیسا رشد کرد و در جهان گسترش یافت، این سیستمی را برای توزیع هدایا راه اندازی کرد. اولین بیمارستان تاریخی سازمان یافته توسط قدیس باسیل بزرگ، اسقف اعظم سزاریه در کاپادوکیا، تاسیس شد. این مجتمع نه تنها یک بیمارستان بود، بلکه یک خانه برای فقرا، یتیم خانه و یک مهمان خانه برای مسافران بود. این موسسه خیریه، به نام "Basiliada"، تنها یک نمونه تاریخی از کارهایی است که کلیسا انجام داده است و همچنان در زمان ما به کار خود ادامه می دهد. به منظور دریافت یک تصویر واضح تر از کار کلیسای ارتدوکس در جهان، می توانیم به عنوان مثال کلیسای یونان را ببینیم. در سال 2017، تعداد 98،731 موسسه خیریه وجود داشت؛ و 1،146،772 نفر مبلغ 124،416،599 یورو، مساعدت دریافت کردند. این تنها در یونان است. تصور کنید که در کلیساهای دیگر ارتدوکس چه کارهایی در حال انجام است!

 در سطح محلی، ممکن است ما قادر به انجام چنین کاری نباشیم، اما این بهانه ای نیست که فقط دست روی دست بگذاریم و هیچ کاری نکنیم. به عنوان یک جامعه و به عنوان اشخاص حقیقی، ما می توانیم تفاوت ایجاد کنیم و برای کمک به کسانی که در حال مبارزه هستند، کاری انجام دهیم. ما می توانیم از رسولان مقدس الگو بگیریم و مردم را به خوبی در این کار بگماریم. یک محله می تواند کمیسیونی تنظیم کند که مسئولیت مدیریت خدمات اجتماعی را بر عهده بگیرد، چه این پول باشد یا کار داوطلبانه برای کمک به مردمی که رنج می برند. این عمل محبت را نمی توان از نظر اعداد، پولی و یا افراد اندازه گیری کرد. آنچه مهم است این است که ما کاری را تا آنجا که برایمان امکان پذیر است، انجام می دهیم . به یاد آورید، خداوند بیوه ای را که فقط دو سکه ارائه داده بود را ستایش کرد (مرقس 12 :42 را ببینید). همچنین ما می دانیم که وقتی عیسی مسیح، خداوند ما، در بازگشت ثانوی خود بیاید، از ما خواهد پرسید که چه کاری برای بیماران، گرسنگان و فقرا انجام داده ایم. بنابراین در ارائه این محبت به دیگران، ما اولین افرادی هستیم که بهره می بریم.        

 برادران و خواهران من، بیایید کسانی که نیازمند هستند را در نظر داشته باشیم و به دنبال راه های عملی برای کمک به آنها باشیم. به این ترتیب ما می توانیم نخستین مسیحیان اورشلیم را تقلید کنیم که در اعمالشان، خودشان را به عنوان یک خانواده روحانی معرفی کردند.

~ متروپولیتن پیسیدیه، سوتیریوس