موعظه در قرائت رسولی ​​برای یکشنبۀ پدران مقدس اولین شورای کلیسای جامع

 

(اعمال 20: 16-18، 28-36) 

برای این قرائت خاص از اعمال رسولان، ما می بینیم که پولس رسول در یک خطابه خداحافظیِ عاطفی در شهر ساحلی میلیتس میراث معنوی خود را بر کشیشان افسس ابلاغ می دارد . کلیسای ما، در حکمت خود این عبارات را به عنوان قرائت امروز در افتخار پدران مقدس اولین شورای کلیسای جامع انتخاب کرده است. این به این دلیل است که پدران مقدس این سخنان پولس قدیس را در چگونگی زندگی شان به قلب نگاه داشتند و امروز ما این وفاداری را به یاد می آوریم.

رسول برای سه سال متوالی در افسس ماند و تلاش کرد تا یکی از بزرگترین کلیساها را در آسیا بنا کند. در پایان سومین سفر رسولی خود، او عازم اورشلیم شد تا جشن پنطیکاست را در آنجا برگزار کند. در راه، او در شهر ساحلی میلیتس متوقف شد. در حالی که آنجا بود، او از کشیشان کلیسای همسایه در افسس برای ملاقات دعوت کرد. پولس قدیس می دانست که این آخرین باری خواهد بود که ایشان را می بیند و از این رو می خواست آنها را در کار دشوار مبلغی و شبانی خود تقویت کند و همچنین از کلیسایی که برای مدت طولانی به سختی کار کرده بود، خداحافظی کند.

قدیس پولس، در خطابه خود، به کشیشانی که مشتاق دیدار او بودند، گفت: «پس نگاه دارید خویشتن و تمامی آن گله را که روح القدس شما را بر آن اسقف مقرر فرمود، تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است"(آیه 28). با این کلمات، او کشیشان را به نظارت عمیق تر فرا می خواند: برای مراقبت از خود و افرادی که تحت مراقبت آنها هستند. اجازه دهید این متن را دقیق تر بررسی کنیم:

اولا، "مراقب خودتان باشید" یادآوری می کند که آنها باید الگوی ایمان و یک زندگی خالص باشند. که آنها به آنچه که پولس قدیس به مدت سه سال روز و شب موعظه کرده بود، عمل کنند (آیه 31). شبانان کلیسا باید از نحوه زندگی خود آگاهی داشته باشند، زیرا زندگی انجیل محور، الهام بخش برای پیروی مسیحیان دیگر است و در نتیجۀ این کار، همه رشد روحانی خواهند داشت.

ثانیا، شبانان کلیسا باید با دقت گله خود را مراقبت کنند، که روح القدس به آنها سپرده است. مردم باید آموزه های درست ایمان را فرا گیرند. آنها باید ایمان داران را از افرادی که مانند گرگ ها پرسه می زنند و با کلمات و روش های شریرانه، مومنان را از کلیسا دور می کنند، محافظت نمایند. پولس قدیس عمیقا در مورد این نگران بود، زیرا او می دانست که پس از خروج او، این "گرگ ها" به دنبال شکار مؤمنان افسس می باشند. او متوجه شد که برخی از این فریبکارها در میان خود افسسی ها می باشند! به همین دلیل شبانان همیشه باید به نجات مردم خود، کلیسای مسیح علاقمند باشد. زیرا همان گونه که پولس قدیس اشاره می کند، مسیح خون مقدس خود را برای کلیسایش داد (نگاه کنید به آیه 28).

برادران و خواهرانم، برای همه ما چقدر لازم است که مراقب باشیم از افتادن به دهان شیاطین گرگ و حامیان آن، جلوگیری کنیم. به طرق مختلف، آنها تلاش می کنند که ما را از کلیسای مقدس مسیح جدا کنند. یا با پیچاندن اصول ایمان و یا با عقاید ضد مسیحی، می خواهند ما را تقسیم کنند و مسیحیان را از پی بردن به اینکه رستگاری آنها دروغ است، منحرف کنند. همانطور که در قرائت انجیل امروز شنیدیم، مسیح برای ایمان داران در باغ جتسیمانی دعا کرد "متحد باقی بمانند" (یوحنا 17: 11). این همان چیزی است که پولس رسول به دنبال آن بود: که مؤمنان با مسیح به عنوان یک فرد متحد باشند. هدف "گرگ ها" اینست که ما را از هم جدا کنند و مردم را برای خود ببرند.

در نتیجۀ این قرائت رسولی، نويسنده اعمال، صحنه بسيار تکان دهنده ای را ارائه می دهد: قدیس پولس پس از به اتمام رسيدن سخنانش، فرزندان روحانی خود را به حفاظت خدا می سپارد (نگاه کنيد به آيه 32) و او (و همه کشیش ها با او) زانو زده و برای همه آنها دعا می کند (نگاه کنید به آیه 36).

        با چنین نمونه هایی عالی برای هدایت ما، بیایید بهترین کارمان را برای حفظ ایمان داران در کلیسا انجام دهیم. باشد که همه ما به خودمان و یکدیگر در مسیح ، خدای متعال و مهربان اعتماد کنیم و برای کلیسا با تمام قدرت روحمان دعا کنیم. آمین.

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، سوتیریوس