موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبه فرد مفلوج  2019/5/19

 

اعمال  32-42 :9

 

     قرائت امروز از اعمال رسولان از شفای بزرگ اینیاس، مرد مفلوجی از لده و برخاستن طابیتا، که در نزدیکی یافا بود، به ما می گوید.

     پطرس رسول به شهرها و روستاهای اطراف اورشلیم و فراتر از آن، جایی که جوامع مسیحی اولیه شکل گرفته بود، رفت. او ایشان را آنطور که می توانست حمایت در زندگی روحانی هدایت می کرد. هنگامی که او از مسیحیان لده (حدود 40 کیلومتری شمال غرب اورشلیم) بازدید کرد، او مفلوجی که به مدت هشت سال در بستر بود را ملاقات کرد. به طور طبیعی، پطرس قدیس نسبت به او شفقت داشت و ایمان اینیاس را حس کرد، و به او گفت: «ای اینیاس، عیسی مسیح تو را شفا می دهد. برخیز و بستر خود را برچین که اینیاس فوراً برخاست را بگذارید. "(آیه 34-35).

 

    با چنین معجزه ای عظیم، اولین چیزی که برجسته می نماید، چیست؟ ایمان پطرس قدیس، که با اطمینان کامل صحبت می کند که عیسی مسیح مردی را که چند سال است فلج شده است، درمان می کند؟ یا، اینکه سرعت این رخ داد و شفای کامل او، تا جایی که او قادر بود بستر خود را بردارد؟ ما می دانیم که حتی با آسیب های جدی کمتری که بر تحرک (مانند یک پا شکسته) تاثیر می گذارد، زمان برای بهبود و بازیابی لازم است. پس از جراحی، فرد باید چند روزی صبر کند تا حتی بتواند راه رفتن را تمرین کند، و اگر فیزیوتراپی را اضافه کنید، احتمالا ماه ها طول می کشد تا فرد بتواند به راحتی راه برود. با توجه به این موضوع، می توانیم ببینیم چقدر شگفت انگیز است، پطرس قدیس به مرد می گوید: "برخیز و بستر خود را بردار" و او فورا شفا یافت!

 

   خود اینیاس نیز قابل توجه است. هنگامی که او کلمات "عیسی مسیح تو را شفا می دهد" را شنید، واکنش او بدبینانه یا مشکوک نبود. او نمی گوید: "من هشت سال است که فلج شده ام! چه میگویی؟ چگونه می توانم برخیزم و بسترم را بردارم؟ »در عوض، بلافاصله بر این باور بود که مسیح او را شفا می بخشد و از سخن رسول اطاعت کرد. برای ایمان او، معجزه رخ داد، و او زود بلند شد. این رویداد شگفت انگیز، کسانی را که آنرا دیدند یا شنیدند تکان داد، و باور کردند عیسی مسیح قدرتش را از طریق رسول خود نشان می دهد، و آنها مسیحی شدند.

 

    این معجزه به ما فرصتی میدهد تا خود را بازنگریم: چقدر در قلبم، ایمان به مسیح وجود دارد؟ اگر من اینیاس بودم، چه کار می کردم؟ آیا پطرس قدیس را باور می کردم که عیسی مسیح مرا شفا می دهد؟ آیا سعی می کردم که بلند شوم؟ یا برعکس: آیا من شکاک می بودم؟ آیا با بازنگری در نتایج علم پزشکی سوال می کردم؟ چگونه این اتفاق پس از چند سال می افتد؟

 

    امروزه مسیحیان ارتدوکس معجزاتی که حتی بزرگتر از شفای اینیاس می باشد را خوانده و شنیده اند، همچنین بیشتر از طابیتا که در قرائت امروز خواندیم از میان مردگان برخاست. قرائت انجیل امروز، داستان مرد مفلوجی در بیتسدا است که توسط خود مسیح نیز شفا داده شد. ما تا به امروز به این حکایات قدرت خدا در زندگی مان گوش فرا داده ایم. بسیاری از ما، اگر نه همه، با چشم خود شاهد شفاعت خداوند در درمان افرادی که انتظار نمی رفته زندگی کنند، و همچنین شاهد حضور او در زمان های دیگری از غم و اندوه، بوده ایم. اگر ما مسیحیان واقعی هستیم، پس ما برای این عدم باور در این لحظات بهانه ای نداریم.

 

       لازم است که نکته ای روشن شود: این انسانها نیستند که معجزات را انجام می دهند، مهم نیست که آنها چقدر مقدس هستند. این تنها از خداست و این زمانی روشن می شود که ما به کلمات پطرس قدیس، رئیس رسولان، که به مفلوج می گوید دقت می کنیم: "اینیاس، عیسی مسیح تو را شفا می دهد"... او [پطرس] زانو زده و دعا کرد "(آیه 40). این معجزه پس از دعا انجام شد. در مقابل، ما در انجیل مقدس می خوانیم که معجزات مربوط به خود عیسی مسیح بر قدرت خودش انجام می شود، زیرا او خداست. به عنوان مثال، در مورد پسر بیوه در نائین، که از مردگان بلند شد، می خوانیم: "ای جوان، تو را می گویم، برخیز"، و به محض این که عیسی این سخن را به پسر مرده که در تابوت بود گفت "آن مرده راست بنشست و سخن گفتن آغاز کرد" (لوقا 7: 14-15).

 

     برادران و خواهران من، کلام خدا گواهی می دهد که "عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابدالاباد همان است" (عبرانیان 13: 8). درست همانطور که عیسی در طول سالهای خدمت عمومی اش به هر فرد رنج دیده ای با مهربانی روبرو می شد و ایشان را تسلی می داد، او همچنان این را از طریق کلیسای خود ادامه می دهد. ما فقط باید با احترام به کلیسا بیاییم و در راه درست به مسیح نزدیک شویم. با عشق در قلبهای مان، ایمانی گرم و اعتماد مطلق، برای رسیدن به او.

        آرزوی من برای همه شما این است که از فیض خیرخواهانه خداوند و خدای ما عیسی مسیح، به ویژه در لحظات سخت زندگی خود به وفور لذت ببرید. آمین.

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، سوتیریوس