موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبه باجگیر و فریسی  

 

 

 

 

 

   (دوم تیموتائوس 3: 10-15)

      پولس رسول در حالی که در زندان رم است، پیش بینی می کند که روز شهادتش بسیار نزدیک است. از این رو، او احساس نیاز می کند که نامه دوم خود را به شاگرد وفادارش، تیموتائوس، ارسال کند، که او را به عنوان اسقف در افسس قرار داده بود و به او آخرین بخش توصیه خود را ارائه کند .

     در آیات 10-15 باب سوم این رساله، پولس رسول به تیموتائوس بر دو موضوع بسیار جدی تاکید می کند:

    اولی این است که به خاطر سختی ها و آزار و اذیت هایی که انتظار می رود او در تلاش های رسولی خود با آنها مواجه شود، شجاعت خود را از دست ندهد. برای این منظور، او چیزهایی را که وی توسط او یعنی پولس - در سخن و اعمال آموخته است، را به یادش می آورد. تیموتائوس در مورد آزار و اذیت هایی که پولس در شهر اصلی خود، لستره و نیز شهرهای مجاور مانند انطاکیۀ پیسیدیه و ایقونیه و دیگر نقاط دیده بود، تجربه شخصی داشت. به ویژه در لستره، یهودیان به تلخی پولس را سنگسار کردند تا جایی که "پنداشتند او مرده است" (اعمال 19:14). آنچه پولس به تیموتائوس یادآوری می کند این است که او همه اینها را با ایمانی مستحکم در حفاظت مسیح تحمل کرده است، و نسبت به آزار دهندگان خود با صبر و محبت، با دیده اغماض نگریسته، مانند آنچه که مسیح برای کسانی که او را مصلوب کردند نشان داده بود، و اینکه در همه چیزهایی که او تحمل کرده است، خداوند متعال او را رهایی داده است (آیه 11 را ببینید).

    به دنبال این، پولس به تیموتائوس یادآوری می کند که او (تیموتائوس) تنها کسی نیست که رنج می برد. از آنجایی که همه کسانی که می خواهند به دینداری مطابق با اراده مسیح زندگی کنند، زحمات را متحمل خواهند شد (آیه 12 را ببینید). آیا این دقیقا همان چیزی نیست که خداوند به شاگردانش گفته بود؟ "اگر مرا زحمت دادند، شما را نیز زحمت خواهند داد" (یوحنا 15: 20)؛ و "در جهان برای شما زحمت خواهد شد؛ و لکن خاطر جمع دارید، زیرا من بر جهان غالب شده ام "(یوحنا 16: 33).

    بنابراین نخستین چیزی که قدیس پولس رسول به طور مشخص به تیموتائوس می گوید، بلکه همچنین به همه ما، این است: چون ما مسیحی هستیم و می خواهیم مطابق اراده خدا زندگی کنیم، زحمت و رنجی که متحمل می شویم، چه کوچک باشد یا بزرگ؛ ما باید با ایمان، عشق، صبر، شجاعت و اطمینان در حفاظت مسیح با آنها مواجه شویم.

 

     دومین چیزی که قدیس پولس رسول به تیموتائوس و به همه ما تاکید می کند، این است: در همه چیزهایی که آموخته ایم و به عنوان مسیحیان ارتدوکس به آن اعتقاد داریم استوار بمانیم. رسول بدون تردید می گوید که «مردمان شریر و فتنه گر در بدی ترقی خواهند کرد، که فریبنده و فریب خورده می باشند» (آیه 13). چنین مردم شریری وجود دارند که به جامعه وانمود می کنند که در زندگی موفق بوده اند و برخی افراد ساده لوح را نیز به پیروی شان در مسیر سراشیبی خودشان می کشانند. بنابراین، ما می شنویم که چنین افرادی می گویند، اگر در جهان امروز و در جامعه دزدی نکنید، یا دروغ نگویید، نمی توانید زنده بمانید.  رسول ادامه می دهد" با این حال تو"، "در آنچه آموختی و ایمان آوردی قایم باش، ... و اینکه از طفولیت کتب مقدسه را دانسته ای، که می تواند تو را حکمت آموزد برای نجات به وسیله ایمانی که در مسیح عیسی است "(آیات 14-15).

 

خواهران و برادران محبوبم، این درسی است که کلیسای ما تعیین کرده است که در کلیساهای ارتدوکس امروز خوانده شود، زمانی که تریودیون، یعنی دوره پشیمانی و ندامت وافر در سال کلیسایی، آغاز می شود. و این توسط کلیسا مقرر شده به منظور کمک به شجاعت و استقامت ما در مواجه با مشکلات مختلف مربوط به مبارزات روحانی این دوره مانند: رام کردن خودخواهی و ذهنیت و رفتار فریسیی، که قرائت انجیل امروز درباره آن با ما صحبت کرد؛ همچنین متانت، روزه داری، کنترل زبان ... همه اینها نیز به منظور برانگیختن ما برای بیشتر خواندن و عمیق تر شدن در مفاهیم کتاب مقدس است، چیزی که ما را در شیوه مسیح حکیم می سازد.

  بنابراین، از امروز تا عید پاک، کلیسای مادر ما، در شیوه ای حکیمانه به ما کمک خواهد کرد تا در گامهای فضیلت صعود کنیم (همانطور که قدیس جان از سینا در کتاب خود به نام "نردبان [صعود الهی]" توضیح داده است) و در راهی روحانی، خود را مصلوب سازیم و با یکدیگر مسیح را ملاقات کنیم، تا شایسته نشستن در کنار او در ملکوت آسمانی اش باشیم !

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، سوتیریوس