قرائت رسولی برای یکشنبۀ سال جدید کلیسایی (اول سپتامبر 2019)

 

(اول تیموتائوس 2: 1-7)

 

    در عبارت امروز، پولس قدیس از نخستین نامه خود به تیموتائوس، درباره موضوع بزرگ دعا با ما صحبت می کند.

 

شایان ذکر است که او فقط نمی گوید "دعا کنید" ، بلکه به تفصیل در مورد هر آنچه که باید ارتباط ما با خدا باشد می پردازد ، یعنی "استدعاها، دعاها، شفاعت ها و شکرها" (آیه 1). دعاهای ما نه تنها باید در مورد آنچه مورد نیاز ماست باشد بلکه به خاطر تمام نعمت هایی که دریافت می کنیم، چه مادی و چه معنوی باید شکر گذاری خود را به خدا ارائه دهیم.

 

همانطور که اشعیای نبی اعتراف می کند، این حقیقت است که مردم اکثر اوقات هنگام سختی که به کمک خدا احتیاج دارند به یاد او می افتند. "پروردگارا ، من تو را در شرایط سختی ام به یاد آوردم." (اشعیا 26 :16). این خیلی طبیعی است، زیرا وقتی خدا یگانه کسی است که می تواند ما را از غم و اندوه مان نجات دهد، چه کسی دیگری را می توانیم مورد خطاب قرار دهیم؟ خداوند به ما گفت، "بخواهید و به شما داده خواهد شد" (به متی 7: 7 مراجعه كنید). پولس قدیس ما را تشویق می کند که از خدا درخواست کنیم تا او در هر آنچه که هر روز با آنها مواجه هستیم به ما کمک کند. این کار با ایمان به عشق خدا انجام می شود، با دانستن اینکه او به قلبهای باز ما پاسخ خواهد داد. انجیل های مقدس پر از اطمینان مسیح به شاگردانش است که خداوند همیشه به دعاهای فرزندان خود پاسخ می دهد.

 

حقیقت این امر به ویژه توسط خداوند در این قسمت تأکید شده است: "کدام آدمی است در بین شما كه اگر پسرش نانی از او خواهد، سنگی بدو دهد؟ یا اگر ماهی خواهد، ماری به او دهد؟ پس هرگاه شما که شریر هستید، دادن بخشش های نیکو را به اولاد خود می دانید، چقدر زیاده پدر شما که در آسمان ​​است، چیزهای نیکو را به آنانی که از او درخواست می کنند، خواهد بخشید! »(متی 7: 9-11).

 

بنابراین، ما باید برای همه چیز به خداوند متوسل شویم. این بدان معنا نیست که دعاهای ما فقط به درخواستهای صرف محدود شوند، و فقط همچون گدایان در برابر خدا بایستیم. رسول مقدس ما را تشویق می کند که از هدایای خداوند نیز تشکر کنیم. اگر در تمام آنچه که پروردگار ما، یا در پاسخ به دعاهایمان یا فقط به فیض خود به ما می دهد تأمل کنیم، متحیر خواهیم شد! سعی کنید لیستی از نعمتهای نامتناهی که خداوند، هم شخصاً و هم به عنوان یک جامعه (در جامعه و به عنوان اعضای کلیسای مقدس او) به ما عطا می کند تهیه کنید، این می تواند به ما در درک عمق عشق خدا کمک کند.

 

متاسفانه، ما شگفتی این هدایا را فراموش می کنیم و فقط وقتی از دست می روند از آنها قدردانی می کنیم. مراجعه به یک بیمارستان بزرگ باعث می شود که ما بفهمیم از چه بیماریهایی خداوند ما را حفظ کرده است. آیا کسانی که از سلامتی خوبی برخوردارند از این امر خدا را شکر می کنند؟ در دنیا دهکده ها و جوامعی وجود دارند که آب ندارند و برای رسیدن به نیاز خود مجبورند مسافت های طولانی را طی کنند (این آب همیشه تمیز نیست). چند بار به خدا جلال داده ایم، کسانی که آب زیادی در دسترس داریم و فقط نیاز است که شیر آب را باز کنیم؟ در زندگی معنوی، ما به عنوان مسیحیان ارتدوکس چه نعمتهایی داریم؟ چند میلیارد انسان در جهان زندگی می کنند که گویی مسیح هرگز نیامده است، و چه تعداد افرادی هستند که از مسیح شنیده اند، و کلام او را تحریف می کنند؟ این افراد تاسف بار، کسانی هستند که جدا از کلیسای واحد مقدس، جامع و رسولی، یعنی کلیسای ارتدوکس زندگی می کنند.

 

همانطور که پولس قدیس در نامه خود می نویسد، از آنجا که خدا "می خواهد که جمیع مردم نجات یابند و به معرفت حقیقت گرایند." (آیه 4) .با توجه به این نکته، باید برای همه مردم دعا کنیم. اول از همه برای کسانی که بر ما حکمرانی می کنند و در هر کشور قدرت دارند (نگاه کنید به آیه 2). به یاد داشته باشید که وقتی پولس قدیس این را نوشت، نرو، آزار دهنده بزرگ مسیحیان، امپراتور روم بود.

 

برادران و خواهران من، خداوند گفت که "جدا از من هیچ نمی توانید انجام دهید" (یوحنا 15: 5). بیایید خدا را برای هر آنچه که به ما داده است شکر گوییم و همچنان ادامه می دهد. بیایید با ایمان برای هر آنچه که به آن نیاز داریم به او متوسل شویم. سرانجام، بیایید برای همه دنیا دعا کنیم، به خصوص برای کسانی که حاکم در هر کشوری هستند، تا با یک حکمرانی خوب بتوانیم زندگی ای در صلح و آرامش داشته باشیم.

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، سوتیریوس