صلیب مقدس


 

 

 

 

 

(2021/4/4)

 

صلیب مقدس جایگاه منحصر به فردى دارد ، هم در ايمان مسیحی و هم در پرستش کلیسای ارتدوكس. این نماد عشق و فداکاری و همچنین از پيش خبر دادن رستاخيز است. این بیش از هر چیز ديگرى بر هنر ، معماری ، نقاشی ، شعر و موسیقی مسیحی تأثیر گذاشته است.

از همان سالهاى اوليه، کلیساهای باشکوه به شکل صلیب ساخته می شدند، که در بالای هر یک صلیبی برپا داشته مى شد. پايه هاى شمایل ها و هر آنچه در عبادت های رایج استفاده می شود با صلیب تزئین شده است. صلیب های برکت مزين را بر روی ميز مقدس (محراب) قرار می دهند تا اسقف یا كاهن برگزار كننده ، مردم را با آن برکت دهند. صلیب را بر گردن مسیحیان تازه تعمید يافته برای محافظت از آنها (در برابر تهدیدات مرئى و نامرئی) و تقویت آنها در مبارزه روحانى، می اندازند. برای برکت دادن آبها از آن استفاده می شود. در پشت میز مقدس، که نشان دهنده مقبره خالی خداوند قيام كرده است ، صلیب مقدس به عنوان نمادی از مصلوب شدن وی ، و قربانى او برای نجات جهان ، قرار مى گيرد.

 

تقریباً از ابتدا ، این سنت پدید آمد که كاهن یا اسقف ايمانداران را با دستان خود در نشان صلیب برکت می دهند. هنگامی که فرد برگزار كننده ليتورگى الهى را آغاز می کند ، با ایجاد علامت صلیب توسط انجیل مقدس بر روی ميز مقدس (محراب) شروع می کند ، در حالی که دعا می کند "متبارك است ملكوت پدر ..."، همین حرکت قبل از سایر آيين هاى مقدس رخ می دهد ، بلکه همچنين در هر بركتى که انجام می شود ، خواه انجیل ، هداياى مقدس یا صلیب برکت باشد.

عوام همچنین می توانند علامت صلیب را رسم نمايند. آنها با سه انگشت دست راست خود (به شکل تثلیث) نقاط صلیب را بر روی بدن خود ترسيم می کنند. از پیشانی شروع مى شود ، و سپس سینه ، و پس از آن شانه ها (شانه راست به شانه چپ) رسم مى شود.

ما علامت صلیب را در موقعیت های مختلف ، مانند ورود به یک کلیسای مقدس ، تكريم شمايل ها، و قبل و بعد از هر يك از خدمات مقدس رسم می کنیم. ما همچنین اين كار را در طول خدمات ، به ویژه مراسم ليتورگى الهی ، انجام می دهیم ، مانند: هنگامی که ورود کوچک انجیل مقدس و ورود بزرگ هدایای مقدس اتفاق می افتد ؛ قبل و بعد از خواندن انجیل مقدس ؛ و هر زمانى كه پدر ، پسر و روح القدس در دعا مورد خطاب قرار مى گیرند. و خصوصاً قبل و بعد از دریافت عشاء ربانى مقدس. همچنین مواردی وجود دارد که ما نباید صلیب خود را رسم نماييم ، مانند زمانی که برگزار كننده ما را بخور می دهد (ما فقط باید تعظیم کنیم) ، یا وقتی نان مقدس (آنتى دورون) را از دست برگزار كننده دریافت می کنیم (ما فقط تعظیم می کنیم و دست او را می بوسیم). همچنين این امر هنگامی اعمال می شود که از اسقف یا كاهن برکت مى خواهيم (ما فقط تعظیم می کنیم و دست او را می بوسیم).

 

موارد بسیاری در خارج از خدمات مقدس یا کلیسا وجود دارد که می توان علامت صلیب را رسم کرد. صبح ها که بیدار مى شويم و قبل از خواب می توانیم نشان صليب را رسم کنیم. با رسم نشان صلیب می توانيم وعده های غذایی ، و همچنین کار خود را شروع و به پایان برسانيم. ايمانداران می توانند قبل از مسافرت نشان صليب را بر خودشان رسم نمايند (وقتى وسيله نقليه مى خواهد شروع به حركت كند و براى محافظت به خدا دعا مى كنند) و در هر موقعیتی که نیاز به تشکر از پروردگار داشته باشیم یا چیزی از او بخواهیم. توسط مهر كردن دعاهای خود با نشان صلیب ، بدن و همچنین روح ما به خدا معطوف می شود. این کاری است که باید با احترام انجام شود ، نه با رسمیت خشک یا شلختگی. ذهن و تمام وجود ما باید در همان لحظه کوتاه رسم صلیب به سمت خدا بازگردد. خواه این براى ستایش خدا باشد ، طلب آمرزش او باشد ، خواستن يارى او، یا براى درخواست محافظت او باشد ، این دعا برای هر چیزی که ما نیاز داشته باشیم قابل انجام است.

تجربه نشان داده است که بسیاری از معجزات (حتی توسط مسیحیان عادی) از ایجاد علامت صلیب با ایمان حاصل شده اند. یک مثال شگفت انگیز: یک مسیحی وجود دارد که دستگیر شد ، و سپس یک سم کشنده برای نوشیدن به او داده شد. او علامت صلیب را بر روی جام رسم كرد، به قدرت خداوند متوسل شد ، و زهر را نوشید. وی صدمه ای ندید و سخن خداوند را تأیید کرد: "اگر آنها چیزی کشنده (سمی) بنوشند به هیچ وجه ضررى بديشان نرساند" (مرقس 16: 18). دیگران توسط صلیب از وحشت شیطان محافظت شده اند و همانطور که خداوند نیز گفته است ، با قدرت آن "شیاطین را بیرون مى راند" (آیه 17). به همین دلیل کلیسای ما آواز می خواند: "خداوندا ، تو صلیب خود را به عنوان سلاحی در برابر شیطان به ما دادی. او می ترسد و می لرزد ، و توانايى تحمل قدرت آن را ندارد" (اورتروس، تن ٨).

 

خواهران و برادران عزیز من ، خداوند این سلاح قدرتمند را در برابر هر حمله شیطان و ابزارهاى او و همچنین هر گونه سختی در زندگی مان به ما داده است. همانطور که پدران مقدس تعليم می دهند (از طریق تجربه) ، صلیب همه مسیحیان را پوشش می دهد. این یک منبع تقدیس و قدرت است؛ از مومنان حمایت می کند؛ امید می دهد؛ این بیماران را شفا می دهد؛ و همیشه از ما محافظت می کند و ما را از شر نجات می دهد.

صلیب مقدس ، که امروز کلیسا برای پرستش به ما ارائه می دهد ، نگهبان کل جهان و بندرگاه نجات است. این نردبانی است که ما را به آسمان ​​می برد ، و بسيارى موارد دیگر.

باشد که ما هر روز و در هر شرایطی ، چه در خطر و چه نیاز ، به صلیب مقدس خداوند پناه ببریم. ما این کار را با اطمینان انجام می دهیم که ما نیز در زندگی خود شاهد معجزه خواهیم بود.آمین

 

~ متروپوليتن پيسيديه، اسقف اعظم سوتيريوس