موعظه برای تولد قدیس یحیی تعمید دهنده
   24 ژوئن


 

 

 

                                                              

 

قدیس یحیی ، پیشگام و تعمید دهنده خداوند، در کلیسای ارتدوكس بسیار ارجمند است. خداوند خود گفت ، "هر آینه به شما می گویم ، که در میان اولاد زنان، بزرگتری از یحیی تعمید دهنده برنخاست" (متی 11:11). تولد پیشگام ، همانطور که خداوند نیز گفت ، توسط انبیا پیش بینی شده بود (متی 11: 10 را ببینید). قدیس لوقا شرح مفصلی را در انجیل در مورد شرایط اعجاب انگیز پیرامون تولد قدیس یحیی ارائه می دهد (لوقا 1: 5-25 ، 57-80). فرشته جبرئیل ، شش ماه قبل از عید تبشیر ، به زکریا ، کاهنی در معبد اورشلیم ظاهر شد. هنگامی که او بخور می داد ، فرشته ظاهر شد و به او گفت: "دعای تو مستجاب گردیده است و زوجه ات الیزابت برای تو پسری خواهد زایید ، و او را یحیی خواهی نامید. (لوقا 1: 13). او مرتباً برای داشتن فرزندی به خداوند دعا می کرد و خداوند به او پسری داد که بزرگترین همه پیامبران است. آنچه بعداً توسط قدیس پولس رسول نوشته شده است برآورده شد: "خدا قادر است بینهایت زیادتر از آنچه را که می خواهیم و یا فکر می کنیم انجام دهد" (افسسیان 3: 20).

 خداوند ، به عنوان پدری دانای مطلق و توانای مطلق، با دقت به دعاهای ما گوش می دهد. او بسیار بهتر از ما ماهیت واقعی درخواست های ما را انجام می دهد ، چرا که می داند آنها واقعاً به نفع ما خواهند بود یا نه. او به طور غنی چیزهای نيكى را که برای آنها درخواست می کنیم فراهم می کند و هریک از ما این سخاوتمندی را از پدر آسمانی خود تجربه کرده ايم. اگر در مورد خرد جهانی خدا شک و تردیدى وجود دارد ، بگذارید این را در نظر بگیریم: اگر چیزی را که لازم داریم و به ما کمک می کند، از خدا بخواهیم، آیا او می تواند ما را رد کند؟ خود خداوند قول داده است: "بخواهید ، و به شما داده خواهد شد. ... زیرا هر که درخواست می کند ، دریافت می کند ... کدام آدمی در بین شما است که اگر پسرش نانی از او خواهد، سنگی بدو بدهد؟ یا اگر ماهی بخواهد، ماری به او دهد؟ پس اگر شما که شریر هستید، می دانید که چگونه به فرزندان خود هدایای نیکو ببخشید، چقدر زیادتر پدر شما که در آسمان ​​است ، چیزهای نیکو را به آنانی که از او درخواست می کنند ، خواهد بخشید. (متی 7: 7-11). برخی این موضوع را زیر سوال می برند ، زیرا آنها دعا کردند و هیچ اتفاقی نیفتاد. "اگر خدا بسیار یاری دهنده است ، چرا او آنچه را که می خواهم به من نمی دهد؟ آیا به این دلیل است که خدا قادر به انجام آن نیست؟ " ما می دانیم که پدر آسمانی ما تماماً محبت است و به خاطر ما او یگانه پسر مولود خود یعنی عیسی مسیح را قربانی کرد. ما همچنین می دانیم که خدا قادر مطلق است و همانطور که عیسی دوباره به ما اطمینان می دهد ، "با خدا همه چیز ممکن است" (متی 19: 26).

 اگر چیزی را که در دعاهایمان درخواست می کنیم به دست نیاوریم ، باید به جای این که خدا را سرزنش کنیم ، به خود نگاه کنیم. قدیس یعقوب آدلفوتئوس ("برادرخدا") در نامه خود می نویسد: " از خدا درخواست می کنید و دریافت نمی کنید ، از این رو که به نیت بد سؤال می کنید، تا در لذت های (غیر خوب) خود صرف نمایید" (یعقوب 4: 3) . همچنین ممکن است این عدم ایمان خود ما باشد که دعاها را بی پاسخ می گذارد. خداوند به طور خاص گفت که "هر آنچه با ایمان در دعا طلب کنید، دریافت خواهید کرد" (متی 21: 22). بیایید به ياد آوریم که در مورد کودکی که صرع داشت چه اتفاقی برای شاگردان خداوند رخ داد. پدر کودک نزد آنها آمد و از آنها کمک خواست ، اما آنها قادر به درمان او نبودند زیرا ایمان خود آنها متزلزل بود. بعداً ، پس از آنكه خداوند پسر را شفا داد ، شاگردانش نزد او آمدند و از او پرسيدند: "چرا ما نتوانستيم آن را بیرون كنيم؟ عيسي به آنها گفت: به سبب بی ایمانی شما".(متی 17: 19-20).

 نکته دیگری که باید در نظر بگیرید این است که وقتی خدا به دعاهای قدیسین زکریا و الیزابت پاسخ داد سالهای زیادی گذشته بود. از آنجایی که این مدتها گذشت ، آنها ممکن است شروع به فکر کنند که خدا آنها را فراموش کرده است. اما خدا نقشه خود را دارد و وقتی زمان فرا رسید ، او فرشته خود را فرستاد تا خبر خوش را به آنها بدهد. می توانیم اطمینان داشته باشیم که اگرچه ممکن است خدا فوراً به دعاهای ما پاسخ ندهد ، اما او هرگز ما را فراموش نمی کند! روشی که خداوند با شک و تردید زکریا برخورد کرد نیز مهم است. وقتی به او گفته شد که او و همسرش می روند که فرزندی داشته باشند ، وی با استناد به سن خودشان ، بلافاصله آن را زیر سؤال برد. خدا این ضعف انسانی را تحمل کرد و برای کمک به او در درک حقیقت آنچه گفته شده بود ، فرشته به زکریا گفت: الحال "تا روزی که این امور واقع گردد، گنگ شده یارای حرف زدن نخواهی داشت." (لوقا 1: 20). و این اتفاق افتاد! البته ، در طی این نه ماه مبارزه بزرگی بود که نتواند حتی یک کلمه را بیان کند ، اما این به سود خودش بود. شادی عظيم از داشتن فرزند بیش از آن بود كه باعث اندوه از دست رفتن صدای او شود. زکریا درس ارزشمندی را از خدا آموخت و او از عدم ایمان خود توبه کرد. خدا ما را دوست دارد ، ما را راهنمایی می کند ، و از سعادت روحانی ما مراقبت می کند.

 سرانجام ، هنگامی که نوزاد به دنیا آمد و زکریا نام یحیی را به او داد (در تحقق سخنان فرشته جبرئیل) ، "دهان و زبان او باز شد، و به ستایش خدا متکلم شد" (لوقا 1: 64). او از روح القدس پر شده و نبوت کرد و همه کارهایی که قدیس یحیی به عنوان پیامبر و پیشگام مسیحا به فرمان خدا انجام داد، را اعلام نمود (نگاه کنید به لوقا 1: 68-79).

 خواهران و برادران عزیزم ، باشد که ما این حقایق را که از تولد پیشگام صالح حاصل می شود ، در ذهن و قلب خود حفظ کنیم: اگر با ایمان دعا کنیم و آن دعاها خالص باشند ، خدا پاسخ خواهد داد ، و به روش هایی که نمی توانیم تصور کنیم. گاهی اوقات خدا دلایل خود را دارد برای کند بودن دریافت آنچه که ما برای آن دعا می کنیم، اما اگر نمونه صبور قدیسین زکریا و الیزابت را دنبال کنیم ، در زمان مناسب ، آن را دریافت خواهیم کرد. و اگر با برخی آزمایشات روبرو شویم ، همانطور که زکریا با سکوت خود انجام داد ، باید به یاد داشته باشیم که این مجازاتی از جانب خدا نیست ، بلکه فرصتی برای رشد در زندگی روحانی است. در ادای احترام به قدیس یحیی ، پیشگام و تعمید دهنده خداوند ، بیایید از او بخواهیم تا نزد خداوند و خدای مان برای ما شفاعت کند ، تا باشد که دعاهای ما پاسخ داده شود.

 

~ متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه