موعظه درباره روح القدس


                                                             (7 ژوئن 2020)

 

 

 

                                                              

    

امروز جشن شاد پنطیکاست مقدس است! در اعمال رسولان ، ما با جزئیات می شنویم که چگونه روح القدس بر رسولان و صد و بیست نفر از نخستین ایماندارانی که به خداوند اختصاص یافته بودند، نازل شد. آنچه اتفاق افتاد شگفت انگیز است ، در آن روز سه هزار نفر تعمید یافتند و کلیسای مقدس مسیح بر روی زمین آشکار شد. رویداد عظیم پنطیکاست به ما این فرصت را می دهد تا با روح القدس آشنا شویم ، از جمله ارتباط او با ایمانداران ، و اینکه چگونه ما به عنوان ایمانداران می توانیم برکات او را دریافت کنیم.

 در اعتقادنامه (یا اعتراف ایمان) ، ما اعلام می کنیم که روح القدس از پدر صادر می گردد ، و او هم ذات با پدر و پسر است. او به عنوان یکی از سه شخص تثلیث اقدس ، شریک در جلال و افتخاری یکسان با پدر و پسر است. به همین دلیل است که ما معمولاً تمام دعاها و استدعاهای خود را با افتخار ، جلال و ادای احترام به پدر و پسر و روح القدس به پایان می رسانیم. روح القدس ، به عنوان خدای واقعی ، در همه چیز با خدای پدر و خدای پسر همکاری می کند. در آفرینش جهان ، روح القدس " سطح آبها را فرو گرفت" (پیدایش 1: 2) و با انرژی مرتعش خود، به آبها، به عنوان چشمه خلقت تازه، حیات بخشید. همچنین ، هنگامی که آدم خلق شد، روح القدس "نفس حیات" (پیدایش 2: 7) را به بدن او دمید، و انسان با روحی عقلانی به موجودی زنده تبدیل شد. این همان چیزی است که زندگی ، جنبش و انرژی را به بدن انسان می بخشد. روح القدس پیامبران را روشن ساخت که چه چیزی بگویند و در برقراری اراده خدا با مردم عمل کنند. روح القدس در ناصره به مریم باکره آمد و از طریق قدرت غیرقابل درک خود ، وی را به مادرِ کلمۀ خدا تبدیل کرد. در هنگام تعمید عیسی ، روح القدس "به شکل کبوتری" فرود آمد تا مجدداً صدای پدر را تأیید کند که عیسی پسر محبوب اوست ، و اینکه باید همه او را بشنویم. روح القدس در روز پنطیکاست آمد و ماهیگیران ساده را به "افراد تماما حکیم" تبدیل کرد ، همانطور که سرود رخصت این جشن اعلام می کند. او به آنها قدرت داد تا با جسارت در مقابل هزاران نفر اعلام کنند که مسیح خدای واقعی است. همین روح القدس است که ما نیز پس از تعمید از طریق مسح مقدس (تأییدیه) ، دریافت می کنیم و همانطور که قدیس پولس رسول می گوید به "معبد روح القدس که در ماست" تبدیل می شویم (اول قرنتیان 6:19).

 

همه اسرار مقدس (آیین مقدس) توسط روح القدس برگزار می شوند و منعقد می گردند. در عشاء ربانی مقدس كه در طول مراسم لیتورجی الهی برگزار می شود ، از طریق روح القدس است كه نان و شراب تبدیل به بدن و خون گرانبهای مسیح می شوند. از طریق روح القدس است که آبِ مورد استفاده در تعمید مقدس، تقدیس می شود. این امر در مورد برکت عظیم آب در جشن تئوفانی نیز صادق است. این روح القدس است که روغن مورد استفاده برای تدهین مقدس که کاهنان با مسح یک شخص بیمار، برای سلامتی آنها دعا می کنند، را تقدیس می کند. در حین انتصابات ، "فیض روح تماماً مقدس و حیات بخش" است که فرد را مقدر می کند شماس ، کاهن و اسقف باشد. حتی کتاب مقدس که توسط مردان خدا نوشته شده است ، نتیجه الهام و هدایت روح القدس است. به همین دلیل است که فقط با هدایت روح القدس می توان کتب مقدس را بدرستی درک کرد (نگاه کنید به دوم پطرس 1: 20-21). همه چیز از طریق روح القدس کامل می شود ، و همه چیز (با استفاده از عبارتی الاهیاتی) "از پدر ، از طریق پسر ، در روح القدس" انجام می شود.

 با دانستن همه اینها می توانیم بفهمیم که رشد زندگی روحانی یک مسیحی از طریق روح القدس انجام می شود. حتی ایمان و اعتراف به اینکه عیسی مسیح خداوند و خدای ماست ، تنها با قدرت روح القدس امکان پذیر است (نگاه کنید به اول قرنتیان 12: 3). روح القدس هر حقیقت ایمانِ ما را به ما می آموزد ، همانطور که خداوند به شاگردانش گفته بود: "هنگامی که او ، (تسلی دهنده) یعنی روح راستی آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد" (یوحنا 16: 13).

"به همین ترتیب"، قدیس پولس رسول آشکار می کند: روح نیز ضعف ما را مدد می کند. زیرا که آنچه دعا کنیم به طوری که می باید نمی دانیم ، لکن خود روح با ناله هایی که نمی شود بیان کرد برای ما شفاعت می کند (به خدای پدر)" (رومیان 8: 26).

عطایای بسیار زیادی وجود دارد که روح القدس برای ما مهیا می کند (نگاه کنید به اول قرنتیان 12: 4-11 و غلاطیان 5: 22-23) ، اما با توجه به کمبود وقت ما ، بیایید به یک نکته مهم دیگر توجه کنیم: روح القدس ، بعد از اینکه توبه می کنیم و درخواست توبه از او می نماییم ، روح ما را از هر گناهی پاک می کند. به همین دلیل است که در هر سرویس خدمت کلیسایی ، و همچنین در دعاهای شخصی مؤمنان ، با دعای آشنای "ای پادشاه آسمانی ، تسلی دهنده ، روح راستی ..." شروع می کنیم ، که در آن دعا می کنیم روح القدس بیاید و در درون ما "ساکن شود" و ما را از "هر لكه ای" یعنی از هر گناهی پاك كند.

 برادران و خواهران من ، در این روز بزرگ ، بیایید ما زانو زنیم و از روح القدس بخواهیم که برکاتی را که ما پس از تعمید خود با روغن مقدس از وی دریافت کردیم ، در درون ما برافروزد. با انگیزه برای حفظ روح خود در چنین حالتی که روح القدس بتواند خوشنود و در ما ساکن بماند، باشد که دائماً ما را با شعله های پنطیکاست گرم و روشن کند. آمین.

 

~ متروپولیتن سوتیریوس از پیسیدیه