موعظه درباره قديس الکساندر ، اسقف اعظم کنستانتینوپل


30  آگوست 

 

 

 

 

 

در میان پدران مقدس کلیسای ما ، چهره بزرگ قديس الكساندر برجسته است. وی که در سال 239 میلادی توسط والدین مسیحی متولد شد، او تمایز خدمت به عنوان اولین اسقف اعظم قسطنطنیه را داشت. او در طول آزار و شکنجه های گسترده علیه مسیحیان که به دستور امپراطوران روم دكيوس، دیوکلتیان، گالریوس و لیسينيوس انجام می شد، زندگی می کرد. در آن سالهای دشوار، قديس الكساندر تلاش مى كرد از مسیحیانی كه مورد تهديد قرار مى گرفتند، محافظت كند و با افتخار و احترام به بقاياى مقدس شهدا، خاكسپاری مناسبى را براى آنها انجام می داد. با وجود خطر برای خودش، او به این کار ادامه داد و خداوند از او محافظت کرد.

 

در آغاز قرن چهارم ، قديس الكساندر در كنار اسقف بسیار قدیمی بیزانس، متروفانس قرار گرفت. قديس الكساندر در آنجا به عنوان یك شماس ، و بعداً به عنوان كاهن خدمت كرد. اسقف متروفانس در سن 117 سالگی در خداوند آرميد و نام او نیز در شمار قديسين به ثبت رسیده است. سوابق رسمی اسقف های بیزانس-كونستانتينوپل حاکی از آن است که الكساندر در سال 314 به عنوان اسقف بیزانس از جانب قديس متروفانس منسوب شد. بعداً هنگامی که قديس کنستانتین کبیر بیزانس را به عنوان پایتخت جدید امپراتوری (كه به كونستانتينوپل تغییر نام داد) تأسيس كرد، قديس الکساندر به رتبه اسقف اعظم كونستانتينوپل (و امپراتوری روم) ارتقا یافت. در مراسم افتتاحيه برای شهر جدید ، او در اولین مراسم ليتورجى الهی در کلیسای قديس ایرنه که تازه تکمیل شده بود، ریاست کرد.

 

در طول سالهایی که قديس الکساندر اسقف-اسقف اعظم بود، بدعت های گسترده شناخته شده آریوس برای اولین بار ظاهر گشت که کلیسا را ​​مختل می كرد. در این دوره زمانی نخستین شورای كليسايى جهانى در سال 325 در شهر نيقيه تشکیل شد. قديس یکی از 318 پدران الهى اى بود که شرکت داشتند. همانطور که می دانیم ، شورا بدعت آرین را محکوم کرد و در اعتقادنامه اى که از این شورا صادر شد، ایمان به سه شخص تثلیث اقدس (و به ویژه الوهیت عیسی مسیح) مشخص شده بود. قديس الكساندر برای محافظت از گله خود در برابر بدعت، با قاطعيت شروع به تدریس درباره تصمیمات شورای كليسايى جهانى كرد. وی اعتراف ايمان نيقيه را توضیح داد و با وجود 86 سال سن ، فراتر از حوزه اسقفى خود سفر كرد تا ایمان واقعی به عیسی مسیح را به عنوان خدای واقعی اعلام كند. هم زمان، قديس با جدیت وظایف روحانی ، کلیسایی و خيريه خود را به عنوان اسقف انجام مى داد.

 

یک سال قبل از آراميدن وی در تقدس ، قديس الکساندر با آزمايش بزرگی روبرو شد. آریوس که كاهن کلیسای اسکندریه بود ، در بدعت خود پافشاری می کرد. وی از پذیرش واقعی احکام شورا خودداری مى کرد و فقط وانمود کرد که آموزه ارتدوكس را می پذیرد. وی موفق شد امپراتور را فریب دهد ، که پس از آن به اسقف اعظم الكساندر دستور داد آریوس را به عنوان یک كاهن متعارف بپذيرد و خدمات مقدس مذهبی را با وی برگزار كند. این امر قديس الكساندر را به شدت ناراحت كرد ، زیرا وی می دانست صدمات روحانى این عمل به كلیسا وارد خواهد شد. قديس تمام شب با اشک های سوزان به خدا دعا کرد ، که چنین فاجعه ای بر ايمانداران ارتدوكس واقع نشود. خدای عدالت او را شنید و صبح روز بعد ، در حالی که آرین ها پیروزی خود را جشن می گرفتند ، آریوس به طرز وحشتناکی درگذشت.

 

اسقف اعظم الكساندر ، پس از 23 سال كهانت در حوزه اسقفى كنستانتينوپل ، روح مقدس خود را در سال 337- در همان سال که قديس کنستانتین كبير نیز به خداوند تقدیم کرد ، تسلیم کرد. کلیسا با توجه به زندگی پر فضیلت وی در دفاع از ایمان ارتدوکس، اسقف اعظم كونستانتينوپل، الكساندر را قديس اعلام کرد (وی را در میان 62 اسقف اعظم و پاتريارك هاى بیزانس و كونستانتينوپل در افتخار و احترام بسيار قرار داده است).

 

برادران و خواهران عزیزم، ما درباره دو مرد شنیدیم: قديس الكساندر، اسقف اعظم كونستانتينوپل و كاهن تكفير و خلع شده از كسوت روحانى ، آریوس. آریوس متکبرانه اعتقاد داشت که او به تنهایی حقیقت را نگه داشته است. سرپيچى او ، نه تنها از اسقف خود ، بلکه از كلیسای مجمع جهانی ، او را در مسیری قرار داد كه سرانجام به مرگ هولناک وى منجر شد. امتناع او از تسلیم شدن به شورا كه به او كمك می كرد از دگماهاى دروغین كه در دست داشت ، دور شود ، منجر به خلع كسوت روحانى او و قطع شدن از كلیسای مقدس مسیح شد. برای ما ضرورى است كه بسيار هوشیار باشيم، تا با ايمان به تعالیم ارتدوكس وفادار بمانیم و با بدعت ها گمراه نشویم (همانطور که امروزه نيز بدعت گذاران وجود دارند). به همان اندازه مهم است که نفس خود را کنار بگذاریم و مطیع کلیسای ارتدوكس خود باشیم ، تا از هر نوع فریب نجات پیدا کنیم.

 

در حالی که آریوس نمونه ای است از آنچه كه بايد اجتناب شود ، بگذاريد قديس الکساندر همیشه به عنوان نمونه اى براى سرمشق گرفتن در ذهن ما باقی بماند. بياييد در شناخت حقایق ایمان خالص ارتدوكس مان و آنچه می آموزد کوشا باشیم و به عنوان فرزندان وفادار کلیسا زندگی کنیم. از این طریق است که ممکن مى شود ما به مکان استراحت آسمانی نیز برسیم ، جایی که به همراه فرشتگان و قديسين ، سرودها را به خدای تثليث ارائه می دهیم. آمین.

 

~ متروپوليتن پيسيديه، اسقف اعظم سوتيريوس