ليتانى تكميلى (28)


 

(10.4.2022)

در موعظه قبلی خود سعی کردیم به زبان ساده آنچه را که در هنگام ورود بزرگ هدایای مقدس از ميز اهداى نان به ميز مقدس می‌گذرد و خوانده می‌شود توضیح دهیم. اکنون، همانطور که آشکار است، زمان تقدیم هدایای مقدس نزدیک است. به همین دلیل است که کلیسا یک بار دیگر جماعت را دعوت می کند تا یک سری دیگر از دعاها و درخواست ها را تکمیل کنند.

در ابتدای ليتورگى الهی، در مورد سلسله دعاها صحبت کردیم که با بياييد در صلح و آرامش به خداوند دعا کنیم شروع می شود و به همین دلیل آن را ليتانى صلح می نامیم. پس از قرائت هاى مقدس ليتورگى الهی، ما از سری دوم دعاها صحبت کردیم که آن را "ليتانى استدعاهاى پر شور" می نامیم، زیرا شامل ده دعا (شامل درخواست و دعا) است. كه با بياييد همه با تمام وجود و با تمام ذهن خود بگوییم... شروع می شود. سری سوم دعاها، که شماس با آن ما را به دعا به درگاه خدا دعوت می کند را "ليتانى تكميلى" مى ناميم، زیرا با عبارت "بیایید دعاهاى خود را به خداوند تكميل کنیم" شروع می شود. شماس به این ترتیب ما را ترغیب می کند که درخواست های خود را قبل از رفتن به آنافورای مقدس تکمیل کنیم.

درخواست "برای هدایای گرانبهايى که در اینجا تقديم شده، بياييد نزد خداوند دعا کنیم" برای هدایای تقديمى خوانده می شود تا خداوند آنها را بپذیرد و فیض خود را به ما بازگرداند.

دوم "برای این خانه مقدس و برای آنانى که با ایمان و احترام و ترس از خدا، وارد آن می شوند ..." خوانده می شود زیرا کلیسا با تقدیس راز ايوكريست (عشای ربانی) شكل گرفته است.

درخواست سوم "برای رهایی مان از هر مصیبت، خشم، خطر و پريشانى..." خوانده می شود زیرا کلیسا نسبت به زندگی روزمره انسان بی تفاوت نیست. همه ما با مشکلات زیادی روبرو هستیم و اجتناب از موقعیت های ناخوشایند در زندگی غیرممکن است. اما وقتی مؤمن وارد خانه مقدس خدا می شود، به فيض او، چون در ارتباط با خدا زندگی می کند، در حالت تعالی روحى قرار می گیرد و بنابراین بهتر می تواند با مشکلات روزمره روبرو شود.

پس از این 3 درخواست که از "لیتانی صلح" نیز شناخته شده اند، مجموعه جدیدی از درخواست ها آغاز می شود. اگر به محتوای این درخواست ها توجه کنیم، می بينيم که همه چیز محدود به نیازهای معنوی روح هر یک از ما است:

"براى روزى کامل، مقدس، پر از آرامش  و بدون گناه..."

براى روزى كامل...، یعنی هر روز و تمام روز صلیب های خود را حمل کنیم و از هر جهت کامل شویم، همانطور که اين خواست خداست (متی 5: 48).

براى روزى مقدس....

برای اطمینان از اینکه ما تمام روز را به شيوه اى مقدس سپری می کنیم، بايد دائماً در نظر داشته باشیم که خدا همه چیز را می بیند.

"براى روزى پر از آرامش..."

جایی که آرامش درونی و قلبی، تشنه صلح است، شاهزاده صلح، خداوند خدا- انسان است. به همین دلیل است که ما باید از خداوند بخواهیم که آرامش و صلح خود را در هر روز زندگی مان به ما عطا کند.

"براى روزى بدون گناه ..."

به درستی که در جایی که کمال باشد گناه نمى تواند نفوذ کند؛ در جایی که تقدس وجود دارد، گناه فرار می کند، همانطور که تاریکی با ظهور نور از بین می رود. اما از آنجایی که بی گناهی، صفت انحصاری خداست، او می خواهد به ما کمک کند تا همیشه از گناه متنفر باشیم و هر جا که مى ماند از آن دوری کنیم.

در درخواست فوق "براى روزى كامل ..." و همچنین در موارد بعدی، مردم با "خداوندا، اين را عطا فرما" پاسخ می دهند که به معنای "خداوندا، آنچه از تو می خواهیم را به ما عطا کن" است. مردم با این استدعاى فروتنانه اهمیت آنچه را که خواسته اند حس می کنند و در عین حال احساس می کنند که با نیروی خود نمی توان این مواهب الهی را که برای تحقق سرنوشت زمینی انسان لازم است به دست آورد.

بیایید به اختصار به درخواست های بعدی "لیتانی تکمیلى" نگاه کنیم:

برای فرشته صلح و آرامش، راهنمایى وفادار، نگهبان روح و بدن ما.

همه ما می دانیم که خدا برای هر انسانی یک فرشته نگهبان تعیین کرده است (به مزمور 3: 11 مراجعه کنید). فرشته از ما در برابر حملات شرور نگهبانى می کند و از روح و بدن ما محافظت می کند. به همین دلیل حضور همیشگی او در کنار ما، شبانه روز، کاملاً ضروری است. برای این منظور ما همیشه از خداوند می خواهیم که حضور فرشته را در زندگی ما تضمین کند.

برای بخشايش و آمرزش گناهان و خطاهاى مان....

با این درخواست از خداوند می خواهیم که با رحمت گناهان ما را قضاوت کند. گناهان ما را که بطور ارادى یا در حالت غفلت یا وسوسه مرتکب شدیم و گناهانی که نتوانستیم از آنها دوری کنیم ببخشد و در واقع او ما را از همه گناهان تبرئه کند. بلى، اى خداوند، خواهش می كنيم " از عفو و بخشش گناهان و خطاهاى ما" دست برندار.

برای هر آنچه که برای روح مان، نيكو و سودمند است، و برای صلح در جهان، بياييد از خداوند درخواست كنيم.

 

 

اگر انسان توسط روح القدس هدایت نشود، تشخیص آنچه كه خير است و به مصلحت جسم و روح ماست، غیرممکن است. به همین دلیل است که کلیسا با این درخواست به مؤمنان یادآوری می کند که فقط خداوند می داند چه چیزی برای روح هر كسى بهتر است. بنابراین برای زندگی روحانى ما مفید مى باشد که با اطمینان کامل به خداوند اجازه دهیم بهترین را برای روح ما انتخاب کند. چقدر راحت می شديم اگر مى توانستيم صادقانه بگوییم: خداوندا، اجازه نده آنچه من می خواهم انجام شود، بلکه آنچه را که تو می دانی به نفع من است به من عطا کن.

برای به كمال رسيدن زندگى مان در آرامش و توبه، بياييد از خداوند درخواست كنيم.

با این درخواست، از خداوند طلب آرامش و توبه می کنیم. دو موضوعی که نه تنها برای شرکت ما در ليتورگى الهی، بلکه برای کل زندگی ما کاملاً ضروری است.

"و بياييد برای هدفى مسیحی در زندگی مان، كه آرام و مسالمت آمیز، بدون شرم و رنج باشد، و برای پاسخگويى نيكو در برابر مسند داورى مهيب مسیح..."

با این درخواست از خداوند می خواهیم که پایانی نيك و آرام و مسالمت آمیز به ما عطا کند تا بتوانیم در حضور مسیح پاسخى نيكو بدهیم.

پس از این درخواست، آخرین دعای "لیتانی صلح" را تکرار می کنیم: "با به یاد آوردن مقدس ترین، پاک ترین، مبارک ترین و پر جلال ترین بانوی خود، "مادرب خدا" و مریم هميشه باکره، به همراه جميع قديسين، بیایید خويشتن و یکدیگر و تمام زندگی خود را به مسیح، خدای مان، بسپاريم. آمين."

~ متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه