پیام پاسکال
توسط عالی جاه وی، سوتیریوس از پیسیدیهعید پاک 2020

 

 

 

                                                              

   

اینک، امروز روز رستاخیز است: بیایید این عید را تجلیل نماییم، بیایید با شادی یکدیگر را در آغوش بگیریم ... بیایید همه چیز را در روز رستاخیز ببخشیم و بیایید همه با هم بخوانیم: مسیح برخاسته است!

 

روز رستاخیز! این شادترین روز برای همه مؤمنان ارتدوکس است و بزرگترین جشن ایمان ارتدوکس ماست که همه قلبها را لمس می کند. حتی کسانی که به دلایل مختلف به ندرت در کلیسا شرکت می کنند ، برای این جشن بزرگ می آیند. برخی از آنها باید مسافت های زیادی را طی کنند ، اما هنوز هم می آیند تا سرود پیروزی "مسیح برخاسته است" را بشنوند! ما شمع های روشن که توسط مؤمنین نگه داشته می شوند را می بینیم که چهره هایشان را با شادی روشن می کنند و آنها با خوشحالی تخم مرغ های پاسکا را می شکنند و تبریک رستاخیز را مبادله می کنند: 

- "مسیح برخاسته است!"

 - "براستی او برخاسته است!" 

علاوه بر این ، قلب کسانی که به دلیل سوء تفاهم یا سایر نقاط ضعف انسانی نسبت به خویشاوندان ، دوستان و همکاران خود سرد شده اند، دوباره گرم می شوند. هر سال حوادثی اینچنین بسیار رخ می دهد ، وقتی افرادی که از یکدیگر دلسرد و دور شده اند، در بخشش یکدیگر را ملاقات کرده و یکدیگر را در آغوش می گیرند. عشق به برخاستن مسیح، روح آنها را تکان داده است و آنها سخنان سرایندگان را تصدیق می کنند، که می گوید:

 

بیایید همه چیز را ببخشیم و یکدیگر را در آغوش بگیریم ، تا بتوانیم با هم اعلام کنیم که مسیح برخاسته است!

 

آنچه ما برادران و خواهران ارتدوکس در جشن پاسکا (عید پاک) جشن می گیریم عشق است:

 

عشق خداوند برخاستۀ ما به تمام بشریت.

عشق ما به رهانندۀ ما، مسیح رستاخیز کرده.

و عشقی که ما در بین خودمان داریم.

 

  عشق ، به طور طبیعی، یک پیشکش به سایر افراد است. در غیر این صورت، عشق واقعی نیست. شاگرد محبت، یوحنای رسول ، می نویسد: "ما خدا را محبت می نماییم زیرا که او اول ما را محبت نمود" (اول یوحنا 4: 19). محبت عیسی مسیح به رسولان و همه شاگردانی که از او پیروی می کردند کاملاً قبل از مصائب داوطلبانه او نمایان شد (نگاه کنید به یوحنا 13: 1). عیسی مسیح خم شد و پای شاگردانش را شست، درست همانطور که غلامان در آن زمان انجام می دادند. در شام آخر ، او راز الهی عشاء ربانی را به آنها داد و آنها را با بدن و خون مقدس خود تغذیه کرد. او برای نجات همه بر روی صلیب میخکوب شد و با جلال قیام کرد تا زندگی همه ما را رقم بزند که در حضور الهی او پایان ندارد.

 

        چگونه می توانیم در مقابل نعمت های بی شماری که خداوند ما به ما عرضه کرده است بی احساس و بی تفاوت بمانیم؟ ما در هر لیتورجی الهی این نعمت ها را به یاد می آوریم ، که برای آنها همیشه خداوند را شکر می گوییم. ما از او برای خلقت جهان و آفرینش خود ، رحمت او در بی ثباتی ما ، تجسم او از طریق روح القدس و مریم باکره ، آموزه های او ، مصائب داوطلبانه او ، رستاخیز شکوهمند او و الهی شدن طبیعت فانی ما در بدن او خدا-انسانی که به آسمان ​​صعود کرد، سپاسگزاری می نماییم. ما همچنین از او برای روح القدس تشکر می کنیم ، کسی که کلیسا را ​​شکل می دهد و ما را تقدیس می کند. آیا ما نیز مانند قدیس یوحنای رسول اعتراف نمی کنیم که "ما خدا را دوست داریم ، زیرا اول او ما را دوست داشت؟" علاوه بر این، به مانند شاگردان وفادار خداوند ، آیا ما نیز سعی نمی کنیم که طبق احکام او زندگی کنیم ، همانطور که او خود ما را ترغیب می کند: "اگر مرا دوست دارید ، احکام مرا نگاه دارید" (یوحنا 14: 15)؟

 

  با این حال ، برای اینکه عشق ما نسبت به خداوند برخاستۀ ما واقعی باشد ، این باید شامل برادران و خواهران ما نیز باشد. قدیس یوحنا در این مورد شفاف است: "اگر كسی گوید خدا را محبت می نمایم ، اما به برادر خود نفرت دارد، دروغگو است. زیرا، واقعاً، كسی كه برادری را که دیده است محبت ننماید، چگونه ممکن است خدایی را که ندیده است، محبت نماید؟ این حکم را از او داریم: هر که خدا را دوست دارد، باید برادر خود را نیز دوست بدارد (اول یوحنا 4: 20-21).

 

آنچه ما واقعاً برای جشن گرفتن پاسکا لازم داریم، این است که با خدا ، با یکدیگر و با خود در صلح باشیم.

 

شاعر بزرگ یونانی دیونیسیوس سولوموس از طریق اشعار پر شور خود ما را برای انجام این کار تشویق می کند:

 

مسیح برخاسته است! جوانان ، پیران و دختران ، همه ، پیر و جوان - آماده شوید

در داخل کلیساها با تاج های برگ بو ، در پرتو شادی جمع شوید ،

بازوهای خود را با آرامش در مقابل قدیسین باز کنید و بر یکدیگر بوسه زنید! ...

دشمنان و دوستان همه با هم اعلام کنید: مسیح برخاسته است!

 

به همین دلیل است که کلیسای ارتدوکس در این روز سرویس مغرب عشق را نیز جشن می گیرد. ما همچنین می توانیم این سرویس را ملاقات عشق بنامیم ، زیرا ما جمع می شویم تا این محبت را در میان خودمان برافرازیم ، تا آشتی دهیم و یک بار دیگر تبریک رستاخیز را مبادله کنیم. با انجام این کار، شهادت می دهیم که ما واقعاً فرزندان خدای محبت هستیم ، که پیوسته برای تمام بشریت روی صلیب قربانی می شود.

 

برادران و خواهران عزیزم ، بیایید همه ما ، با روحیه محبت و بخشش ، رستاخیز پر جلال خداوند خود را، که ما را از مرگ به زندگی سوق می دهد ، جشن بگیریم. باشد که ما به عنوان اعضای خانواده بزرگ روحانی مسیح قیام کرده ، بدون هیچ گونه تبعیض نژادی، کشور یا وضعیت اقتصادی ، با خوشحالی جمع شویم.

 

بیایید روز شکوهمند رستاخیز را اعلام کنیم! پاسکای مقدس! یک عید پاک شاد! عید پاکی که ما را از غم و اندوه رهایی می بخشد و همه کسانی که ایمان آورده اند را تقدیس می کند! دقیقاً همانطور که سرایندگان می خوانند و همه ما با او می خوانیم ، امشب و در تمام فصل پاسکال.

 

                                            

                                    مسیح برخاسته است!

                                                  با آرزوها و عشق پدرانه در مسیح قیام کرده ،

                                                                 + متروپولیتن سوتیریوس از پیسیدیه