موعظه در یکشنبۀ نياكان مقدسِ خداوند


 

 

 

 

 

(15/12/2019)

کریسمس می آید! قلب همه مسیحیان به سمت بیت لحم هدایت می شود، زیرا آماده می شوند تا نجات دهنده را دریافت کنند؛ همانطور که کلیسای ما با سرودهای زیبای خود چنین می خواند: "مسیح از آسمان ​​می آید، به او خوش آمد می گوییم". در همین زمان ، کلیسا امروز نیاکان پرشکوه خداوند، از ابراهیم صالح تا مریم باکره متبارک ، که از او عیسی مسیح متولد شده است ، را تجلیل می کند و جشن می گیرد. کسانی که پیش از این با اطاعت کامل از خواست خدا زندگی می کردند و قاطعانه به وعده های او ایمان داشتند ، مانند اسحاق که به قربانگاه می رود، موسی در خروج ، دانیل نبی در بین شیرها یا سه جوان مقدس در کوره آتش!

 

برای قدردانی از عمق ایمان و اطاعت آنها از خدا ، فقط باید آن را با ایمانی که هر روز در خود می یابیم مقایسه کنیم. چه تعداد از مسیحیان مدرن ایمان ضعیفی را نشان می دهند ، که حتی در اولین وسوسه یا سختی های جدی، کاملاً ایمان خود را از دست می دهند؟ وقتی وسوسه می آید، یا بیماری یا بی عدالتی بزرگی ، فریاد بر می آورند: خدا کجاست؟ وقتی یکی عزیزش از دست می رود ، می شنوید که آنها می گویند: "چرا این اتفاق وحشتناک برای من افتاد؟ محبت خدا، مشیت او کجاست؟ "امروز این اتفاق می افتد ، حتی با اینکه ما شنیده ایم که خدا چقدر بشر را دوست دارد و پسر محبوب خود را برای نجات ما به مرگ سپرد (نگاه کنید به یوحنا 3: 16). مسیحیان ایمان خود را از دست می دهند ، حتی اگرچه آنها انجیل را در دست خود دارند، جایی که می توانیم درباره مزایای بی شماری که مسیح به بیماران، گرسنگان و رنج دیدگان از بی عدالتی، می دهد، بخوانیم. چطور ممکن است چنین بی ایمانی ای وجود داشته باشد، هنگامی که ما از معجزات بی شماری می شنویم که خداوند انجام می دهد تا درد ما را از طریق شفاعت مادر اقدس ما و همه قدیسین تسکین دهد!

 

بیایید از اولین نياكان، ابراهیم را بررسی کنیم. او در یک محیط بت پرست زندگی می کرد ، اما یک روح خالص را حفظ می کرد و در جستجوی خدای واقعی بود. در بعضی مواقع ، صدای خدا را می شنید که به او می گفت: "آبرام (نام اصلی او) ، از کشور خود خارج شو، از خاندان خود و از خانه پدری ات، به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد" (پیدایش 12: 1) . آیا چنین چیزی آسان بود؟ ابراهیم باید محیط راحت خود و همه آنچه را که می دانست نیک بود را ترک کند و به سرزمینی ناشناخته برود که در آنجا ایده ای برای انتظار نداشت. و با این حال ، از آنجا که این دستور خدا بود ، او خانه و بستگان خود را ترک کرد و آنچه را که به او گفته شد انجام داد ، زندگی در چادرها.

 

ابراهیم چه ایمان قوی نشان داد ، زیرا وقتی به 99 سالگی رسید ، به کلام خدا ایمان داشت که پسری خواهد داشت و فرزندان او به اندازه ستارگان بیشمار آسمان ​​خواهند گردید (پیدایش 15: 5)! او ایمان داشت و در 100 سالگی پسرش اسحاق را داشت! علاوه بر این ، هنگامی که خدا به او دستور داد اسحاق را که مدتها برایش زندگی می کرد و تنها پسر او بود ، قربانی کند ، چنین اطاعتی را نشان داد. او همه چیز را برای انجام این قربانی آماده کرد (پیدایش 22: 1-13). به همین دلیل ، خداوند بالاترین افتخار را به ابراهیم می بخشد و وعده می دهد که از طریق فرزند منتخب او - مسیحا - تمام ملل زمین برکات خدا را دریافت می کنند (نگاه کنید به پیدایش 22 :18). مثل همیشه ، ابراهیم به كلام خدا ایمان آورد و این وعده تحقق یافت. چهل و دو نسل از فرزندان ابراهیم تا به مریم باکره مطهر و مقدس ناصری سپری شده بودند. برای توصیف بیشتر این نکته ، قدیس متی انجیل نگار، انجیل خود را با شجره نامه مسیح، از ابراهیم تا مریم باکره اقدس، که از او عیسی مسیح متولد شده است، آغاز می کند (به متی 1: 1-16). این برای ماست که ببینیم و اطمینان یابیم که خداوند وعده های خود را عملی می کند، حتی اگر فوری نباشد.

 

این دومین موضوعی است که کلیسا در جشن امروز اجداد مقدس بر آن تأکید می کند. در حالی که برخی از وعده های خدا برای ذهن انسان باورنکردنی و غیرممکن به نظر می رسند ، همیشه تحقق می یابند. "زیرا با خدا هیچ چیز غیرممکن نخواهد بود" (لوقا 1 :37) ، اطمینان فرشته مقرب جبرائیل به مریم باکره متبارک بود، هنگامی که به او خبر خوش داده شد که او با قدرت روح القدس، مادر پسر خدا می شود. چنین چیزی در تمام تاریخ بی نظیر و منحصر به فرد است!

 

برادران و خواهران من ، اگر ابراهیم و فرزندان او ، که قبل از مسیح نجات دهنده که خبر خوش را به جهانیان آورد، مطیع خواست خدا زندگی کردند، چطور یک مسیحی ارتدوکس تعمید یافته می تواند شک داشته باشد؟ فداکاری ها و از خود گذشتگی های آنها در ایمان به خدای واقعی باید ما را تشویق کند تا اراده خداوند را در زندگی خود بپذیریم. در هر آیین لیتورگی الهی ، ما اعلام می کنیم: "ما نور واقعی را دیده ایم ؛ ما روح آسمانی را دریافت کرده ایم" ، که ما را در مبارزات روحانی مان و هر مناسبت از زندگی مان روشن و تقویت می کند. "ما ایمان واقعی را یافته ایم ،" ایمان ارتدوکس رسولی!

 

باشد که ما با قاطعیت عشق و اعتماد به او ، تولد مسیح را دریافت و اعلام کنیم ، با عزم راسخ برای زندگی مطابق ارادۀ او. به این ترتیب، باشد که ما از وعده ملکوت آسمانی او لذت ببریم. آمین

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، سوتیریوس