فرشتگان مقدس و پرستش الهی

 

 

 

 

به همین مناسبت جشن فرشتگان ، کروبیان ، سرافین و همه قدرتهای آسمانی بیکران ، بیایید ببینیم که چگونه زندگی ما با فرشتگان مقدس ، که شامل پرستش الهی کلیسای ما است، ارتباط دارد.

 

یک سرود کلیسایی اعلام می دارد: "از طریق صلیب تو ای مسیح ، گله ای از فرشتگان و انسانها و یک کلیسا ساخته شد؛ آسمان و زمین شادی مى کنند "(Aenoi ، جمعه بعد از یکشنبۀ توما). مسیح ما ، در عشق خود، از طریق قربانی خود بر روی صلیب ما را با فرشتگان مقدس متحد کرد. ما یک گله روحانی مسیح (که کلیسای اوست) ، متشکل از بشریت و فرشتگان شدیم. در نتیجه ، طبیعی است که فرشتگان مقدس نیز در پرستش الهی کلیسای ما شرکت کنند. فرشتگان در آسمان، خدا را بی وقفه ستایش می کنند، و همچنین در هر محراب (میز مقدس) کلیسا ، جایی که آیین مقدس عشاء ربانی ، با حضور خود مسیح ، ارائه می شود.

 

در واقع ، کاهن هنگام ورود كوچك در مراسم لیتورگی الهی ، در حالی كه انجیل مقدس را در دست نگاه داشته، با همراهی فرشتگان وارد محراب مقدس می شود. این بدان جهت است که آنها می توانند خدای مهربان را با هم تسبیح و ستایش کنند. و البته فرشتگان می آیند و در اطراف میز مقدس می ایستند تا با کاهن تعظیم کنند ، گرچه ما آنها را با چشم فیزیکی نمی بینیم (زیرا آنها موجودات روحانی هستند). با این حال ، مواردی وجود داشته است که برخی از کاهنان مقدس و اسقف ها ادعا کرده اند که فرشتگان را در اطراف محراب می بینند و با آنها تعظیم می کنند. از این جمله می توان به قدیس اسپیریدون ، قدیس نیفون ، اسقف کنستانتیا (قرن چهارم) ، قدیس سرافیم ساروف (قرن هجدهم) و در زمان خود ما قدیس ایاکوووس (تسالیکیس) و دیگران اشاره کرد.

 

مراسم لیتورگی الهی همچنین شامل سرودهای فرشتگان است که در کتاب مقدس یا در سنت مقدس ذکر شده است ، مانند "هللویاه" که قدیس یوحنا از آواز فرشتگان در آسمان ​​شنید (مکاشفه 19: 1) که به معنای "ستایش خدا" است، و" قدوس قدوس ، قدوس، خداوند لشکرها؛ تمام زمین پر است از جلال او (اشعیا 6: 3) ، كه اشعیای نبی، آواز سرافین را در اطراف عرش آسمانی پرشكوه خدا شنید (همراه با این سرود"هوشیعانا در عرش برین،  متبارک است او كه به نام خداوند می آید است- این سرود کودکان در هنگام ورود ظفرمندانه خداوند به اورشلیم است ، و در میانه آنافورای مقدس در مراسم لیتورگی الهی خوانده می شود). یک سرود مشابه ، که توسط یک فرشته به پاتریارک کونستانتینوپل قدیس پروکلوس (434-446) عرضه شد ، و همچنین در هر مراسم لیتورگی الهی (و اغلب در جاهای دیگر ، مانند دعاهای افتتاحیه) خوانده می شود معروف است: "خدای قدوس، قدوس قادر مطق، قدوس فنا ناپذیر، بر ما رحم فرما. " ما آن را به عنوان سرود سه گانه می شناسیم ، و به سه شخص تثلیث اقدس اشاره دارد. برای این سرودهای فرشته ای که بخشی از مراسم لیتورگی الهی و سایر خدمات مقدس است ، بیایید با سرود فرشتگان در بیت لحم ، جایی که در شب میلاد خداوند آنها آواز می خوانند ، خاتمه دهیم: "خدا را در اعلی علیین جلال و بر روی زمین صلح و سلامتی ، و در میان مردم رضامندی باد "(لوقا 2: 14).

 

بنابراین در مراسم لیتورگی الهی ، صداهای ما برای ستایش خدای سه گانه با صداهای فرشته ای بی شماری متحد می شوند. همه ما در کنار فرشتگان مقدس با همدیگر جشن می گیریم! این لحظات قدرتمندی است که ما ارتدوکس ها در مراسم لیتورگی الهی تجربه می کنیم ، و اجازه ندهید کسی در این شک کند. این به وضوح از دعای آنافورا دیده می شود ، هنگامی که گروه کُر سرود فرشته ای را می خوانند: "قدوس ، قدوس ، قدوس خداوند لشکرها ..." اسقف (یا کاهن) دعا را ادامه می دهد: "ای اربابِ رحیم، به همراه این قدرتهای متبارک، ما نیز اعلام کرده و می گوییم: تو قدوس و قدوس ترین هستی، تو و پسر یگانه ات و روح القدس تو ... "چه چیزهای شگفت انگیزی در آن زمان اتفاق می افتد! ما در ستایش خدا با فرشتگان یکی مى شويم و در این لحظه ، قوم خدا با قدرتهای روحانی آسمان برابر می شوند. همراه با فرشتگان مقدس که در اطراف محراب کلیساهای ما جمع شده اند ، ما برای ارائه قربانی بدون خون به زانو در می آییم.

 

همانطور که این تجربیات منحصر به فرد را که در کلیسای مقدس زندگی می کنیم، داریم ، فریاد می زنیم: "ما ایمان داریم در معبد شکوه تو در آسمان باقی می مانیم  ..." به همین دلیل است که سرودهای کروبیان ما را برای تقلید از آنها در احترامی که در پیشگاه خدا تقدیم می کنند آماده می کنند: "بیایید همه دغدغه های زندگی را کنار بگذاریم تا بتوانيم پادشاه كل را که به طور نامرئی توسط سپاهیان فرشته گان اسکورت می شود، پذيرا شويم."

 

خواهران و برادران من ، برای اینکه ما این واقعیت را تجربه کنیم و روح ما را لمس کند، ما باید ایمان، عشق گرم به مسیح ، آمادگی روحانی ، قلبی پاک و سرسپردگی نسبت به آنچه در طی مراسم لیتورگی الهی انجام می شود ، داشته باشیم. به همین دلیل است که شماس (یا کاهن) در لحظات حساس ما را با دستورالعمل هایی مانند: "حکمت ، برخیز"، "بیایید به خوبی بایستیم" ؛ "بیایید با ترس بایستیم"؛ بیایید هشیار باشیم" خطاب می کند.

 

با احساس اینکه فرشتگان مقدس در مراسم لیتورگی الهی با ما هستند، باشد که با احترام آنها نسبت به خدا انگیزه داشته باشیم و با دقت در آنچه اتفاق می افتد شرکت کنیم. با انجام این کار ، ما می توانیم خداوند و خدای قدوس خود را متحد با فرشتگان ، و با سپاسگزاری عمیق ، عشق صمیمانه و با سرسپردگی کامل پرستش کنیم. آمین

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، اسقف اعظم سوتیریوس