موعظه در تولد قدیس یحیی تعمید دهنده

 

 

 


    (لوقا 1: 1-25، 57-68، 76-80)

    

قرائت انجیل امروز برای توصیف تولد پیامبر مقدس یحیی تعمید دهنده است که ما آنرا جشن می گیریم. مسیح گفت: "قطعاً، به شما می گویم، در میان کسانی که از زن زاده شده اند کسی بزرگتر از یحیی تعمید دهنده برنخاست" (متی 11:11).

این بزرگترین ستایشی است که تا به حال در مورد یک فرد، از لبان خود عیسی مسیح شنیده شده است. یحیی توسط روح القدس روشن شده بود و سخن به حقیقت گفت و به جهان نشان داد که عیسای ناصری "بره خدا است که گناه جهان را برمی دارد" (یوحنا 29:1) و "این پسر خداست "(یوحنا 34: 1). او افتخار فوقالعادۀ تعمید دادن عیسی در رود اردن را داشت. به همین دلیل کلیسا بطور خاص او را احترام می گذارد، هر ساله وقایع مختلف زندگی او را جشن می گیرد. قدیس یحیی یک الگو از اطاعت و فروتنی، روزه و پرهیز، شجاعت و جسارت، صبر و استقامت، و اشتیاق و سرسپردگی به مسیح است. او به عنوان منادی آتشین ارادۀ خدا، توبۀ صادقانه و بازگشت به خدا را برای مردم موعظه کرد.

تولد یحیی و حوادث پیرامون آن با پدرش، زکریای کاهن، نیز مهم هستند. "آنها هیچ فرزندی نداشتند، زیرا الیزابت نازاد بود و هر دوی آنها سالخورده بودند" (1: 7). ناگهان، هنگام سوزاندن بخور در معبد اورشلیم، زکریای کاهن فرشته خدا را دید و شنید که او می گوید: ای زکریا مترس، زیرا که دعای تو مستجاب گردیده است؛ و همسرت الیزابت برای تو پسری خواهد زایید، و او را یحیی خواهی نامید. و تو از شادی و خوشی سرشار خواهی شد و بسیاری از ولادت او شادمان خواهند گردید(آیات 13-14). و فرشته همچنان اعطایا و ارائه بزرگ یحیی به کار خداوند را توصیف کرد (نگاه کنید به آیات 15-17).

وقتی زکریا این خبر پر از شادی را شنید، او چه کرد؟ آیا او ستایش کرد و از خدا سپاسگزار بود، چه کسی - در آخر - دعاهایی که او و همسرش در تمام زندگیشان برای داشتن یک فرزند به خدا عرضه داشتند را شنید؟ نه! او با سخنان فرشته ای که از جانب خدا به او سخن گفته بود، مشاجره کرد، و به فرشته پاسخ داد: "چگونه این را بدانم؟ زیرا من یک پیرمرد هستم و همسرم  سالخورده است "(آیه 18). در مورد آن فکر کنید! در اینجا می بینیم که زکریا از خدا فرزندی خواسته بود، خدا توسط فرشته اش به او اطمینان داد که دعاهای او پاسخ داده شده است، و زکریا آن را باور نداشت!

اگر ما به مسیر روحانی خودمان تا حال نگاه کنیم، آیا نمی بینیم که ما نیز به همان شیوه عمل می کنیم؟ و اگر ما بخواهیم در این سوال عمیق تر نگاه کنیم، آیا راست نیست که ما از خدا اثباتی درخواست می کنیم تا سخن او را بپذیریم؟ نمونه های فراوانی وجود دارد: من با بیماری شدیدی مواجه شدم. تمام پزشکان گفتند که من میمیرم. آخرین دفعه، تدهین مقدس انجام شد و من از این خطر رهایی یافتم، و سلامتم را باز یافتم. اگر دوباره این به من یا کسی که می شناسم اتفاق بیافتد، آیا من اعتماد خواهم داشت که خداوند متعال شفا خواهد داد یا شک و تردید آغاز خواهد شد؟ خوب، بله، من خوب شدم، اما حالا نمی دانم!

 

برادران و خواهران عزیز من، آنچه که مسیح به ما گفت و در انجیل مقدس نوشته شده است، حقیقت است. "هرآنچه با ایمان در دعا درخواست کنید، دریافت خواهید کرد" (متی 22:21). اگر آن برای ما سودمند باشد، پس خدا آنرا به ما اعطا خواهد کرد. ممکن است آن بعداً رخ دهد، همانطور که در مورد زکریا رخ داد، اما مطمئن باشید که وقتی او ما را شنیده است و همانطورکه او برای خوبی خود ما قضاوت می کند، به ما پاسخ خواهد داد. چطور می توانیم این را نبینیم و از خدا ضمانت بخواهیم؟ چه می شود اگر خدا جواب این تقاضا را بدهد، و این دردناک است؟ این همان چیزی بود که برای زکریا اتفاق افتاد، که خداوند او را تا زمان تولد یحیی، "گنگ کرد و قادر نبود صحبت کند "، تا اطمینان حاصل کند که آنچه خدا گفت، اتفاق خواهد افتاد. بدون شک، اطاعت مطلق و اعتماد در عشق خدا، باید زندگی ما را توصیف کند. آمین

~ متروپولیتن پیسیدیه اسقف ساتیریوس

ترجمه از: خادم خدا