شما نور جهان هستید

 
(10/01/2021)

 

 

 

 

خداوند ما عیسی مسیح نور است. با این حال ، او نور خود را به خودش محدود نمی کند. همانطور که یوحنای انجیل نگار الهام گرفته از خدا اعلام می کند ، "کلمه [مسیح] آن نور حقیقی است که وقتی به جهان می آید هر انسان را منور می گرداند" (رجوع کنید به یوحنا 1: 9). همانطور که وقتی خورشید طلوع می کند ، همه کسانی را که پرتوهای روشن آن را دریافت می کنند با نور پر می سازد ، مسیح ، "خورشید عدالت" نیز ، همانطور که سرود مرخص شدن کریسمس او را می خواند ، هر انسانی را که مایل به دریافت پرتوهای حیات بخش اوست ، از نظر روحانی روشن می کند. 

 

چگونه این کار انجام می شود؟

مراسم لیتورگی هدایای گرانبهای از پیش تقدیس شده ، که در روزهای هفته در طی دوره روزه بزرگ برگزار می شود ، تجربیات قدیمی کلیسای ما را که مربوط به ورود اعضای جدید به کلیسا است ، زنده می کند. کسانی که ابراز تمایل به مسیحی شدن می کردند ابتدا به منظور تعلیم یافتن درباره مسیحیت پذیرفته می شدند. آنها قبلاً به طور سیستماتیک در آموزش های تعالیم مذهبی شرکت می کردند. اسقف با رسیدن به اواسط دوره روزه بزرگ ، تصمیم می گرفت که چه کسی تا زمان عید پاک به درستی برای تعمید آماده می شود. ایشان در کلاس آن دسته از "برادرانی که در روند آراستن به روشنایی مقدس هستند" قرار می گرفتند. از آن روز به بعد ، دعاهای ویژه ای در كلیسا "برای آن دسته از برادرانی كه در پروسه آراسته شدن به اشراق مقدس و برای نجات آنان هستند" اقامه شد ، "تا خداوند خدا ... ایشان را با نور درک و تقوا روشن كند ... و آنها را شایسته غسل احیا گرداند. " همانطور که می بینیم ، آنچه کلیسا "روشنایی" می نامد ، تعمید مقدس است؛ و در دعای قبل از شروع خدمات تعمید مقدس ، اصطلاحات مشابهی به کار رفته است: "استاد خداوندا ... خادم خود را به اشراق مقدس خود دعوت کن" ، یعنی تعمید مقدس. و بعداً در سرویس تعمید دعایی خوانده می شود که "بیایید برای کسی که اکنون به سمت روشنایی(اشراق) مقدس پیش می رود دعا کنیم." "برای اینکه او پسر (یا دختر) نور شود، بیایید دعا کنیم." بعد از غسل تعمید ، تعمید یافتگان را کسى که تازه روشن شده، می نامند. و هنگامی که آنها لباس تعمید خود را می پوشند ، برای آنها سرودی خوانده می شود که می گوید: "ای مهربانترین مسیح، خدای ما، که خود را با نور مانند ردایی پوشانیده ای، جامه ای از نور به من عطا فرما." هنگامی که سرویس تعمید و تثبیت مقدس به پایان می رسد ، کاهن کسی را که تازه تنویر یافته است با این کلمات خطاب می کند: تو پارسا شمرده شده ای، تو روشن شده ای، تو تقدیس شده ای. " و دوباره می گوید ، "تو تعمید یافته ای، تو روشن شده ای. " بنابراین ، "یک تازه اشراق یافته" (به یونانی، نئوپوپتیستوس) توسط تعمید مقدس با مسیح ، منبع نور متحد شده و همانطور که طبیعی است ، او نیز روشن شده است. به همین دلیل خداوند گفته است: "شما نور جهان هستید" (متی 5: 14).

 

بنابراین ، مسیح با اشراق مقدس - تعمید مقدس و تثبیت مقدس - مومنان را شایسته فرزندی نور، پسر یا دختر وارث ملکوت خود می کند! این همان چیزی است که پولس رسول به مسیحیان افسس تأکید می کند: "شما زمانی در تاریکی بودید ، اما اکنون [که ایمان آورده اید و تعمید گرفته اید] شما در نور می باشید" (رجوع کنید به افسسیان 5: 8) ؛ و به فیلیپیان می نویسد که آنها به عنوان روشنگر - ستاره های درخشان - در میان مردم می درخشند "(رجوع کنید به فیلیپیان 2: 15-16). بانگ این نوای سرود برای مومنان چقدر تأثیرگذار است: "ای فرزندان کلیسا که چهره تان از نور است". این است که می گویند ، "ای ، فرزندان منور کلیسا!"

 

برادران من! در حقیقت، آیا ما از افتخار عظیمی که خداوند ما عیسی مسیح به ما اعطا کرده است ، آگاه شده ایم که ما را به نزدیک بودن خود دعوت کرده و نور خود را به ما منتقل کرده است؟ مهمترین چیز این است که آیا او نور خود را به ما اعطا کرد و سپس ما را تنها گذاشت! اصلا! در کلیسای اوست که او ما را در یک ارتباط دائمی با خودش حفظ می کند ، تا ما بتوانیم از نور خودش، نور را بیرون بکشیم. منبع نور اوست! تا زمانی که با او ارتباط داشته باشیم ، نور نیز داریم. اگر ما از ارتباط با او دست برداریم ، در تاریکی فرو می رویم. به عنوان مثال می توانیم ببینیم که با ژنراتور برق و لامپ چه اتفاقی می افتد. لامپ تا زمانی که به ژنراتور متصل باشد، نور می دهد. اگر به هر دلیلی سیم شکسته باشد ، لامپ تاریک می ماند. به همین دلیل کاملاً ضروری است که ایماندار با مسیح در تماس باشد و با او متحد باشد. نزدیکترین فرد مومن به مسیح، بیشتر زندگی اش مطابق با اراده خداوند است. و هرچه کسی مسیح را بیشتر دوست داشته باشد ، روشن تر می شود. ذهن ما باید دائماً به سمت مسیح معطوف شود، مانند گل آفتاب گردان که از طلوع خورشید تا غروب آن ، دائماً روی خود را به سمت خورشید می چرخاند. ما باید مسیح را همیشه در اندیشه خود داشته باشیم؛ هرگز از صحبت کردن با او توسط دعای بی وقفۀ "خداوند عیسی مسیح بر من رحم فرما" باز نایستیم. گفتار و کردار ما باید با مسیح یکی باشد تا اینکه مسیح از داشتن محل اقامتی در درون ما خشنود باشد. قدیس گریگوری متکلم می گوید: "بگذارید تمام وجود ما به نور الهی تبدیل شود ، گویی که از نور متولد شده ایم." به این ترتیب ، نور مسیح بی وقفه در روح ما خواهد تابید ، تا زمانی که به سرزمین ابدی خود برسیم ، جایی که ، همانطور که خداوند گفت ، "صالحان در ملکوت پدر من مانند خورشید می درخشند" (متی 13: 43)

 

برادران من ، مسیح شمع روح ما را با نور الهی خود روشن کرده است. تلاش مستمر ما این است که چگونه این نور را دائما زنده نگه داریم. دائماً روشن! آمین

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، اسقف اعظم سوتیریوس