مسیح نور


 
(3 ژانویه 2021)

 

 

 

 

در مراسم لیتورگی الهی و سایر خدمات مقدس ، ما خداوند خود عیسی مسیح را نور یا نور حقیقی می خوانیم. این را می توان در سرود مراسم لیتورگی الهی پس از عشاء ربانی مقدس مشاهده کرد ، "ما نور حقیقی را دیده ایم ..." یا در بند دوم اعتراف ایمان ، "من ایمان دارم ... به خداوند یکتا ، عیسی مسیح ... نور از نور ... این مفاهیم و بسیاری از مفاهیم دیگر بخشی از مراسم لیتورگی الهی شده اند و منشاء آنها در کتاب مقدس است.

 

این که عیسی مسیح نور است و به ویژه نور حقیقی ، نور جهان که هر انسانی را روشن می کند ، چیزی است که انجیل نگار یوحنای الهام گرفته از خدا در ابتدای انجیل خود برای ما آشکار می کند: "خدا یحیی را فرستاد تا شهادت دهد که نور کیست.  کلمه (عیسی مسیح) نوری حقیقی است که به جهان می آید و هر انسان را منور می گرداند (نگاه کنید به یوحنا 1: 6-9). خداوند درباره خودش اعلام کرد که "من نور جهان هستم" (یوحنا 8: 12) ، و "من نوری در جهان آمده ام" (یوحنا 12: 46).

 

همانطور که می دانیم غیرممکن است که وجود انسان ذات الهی مسیح را که تمام نور است، ببیند. قدیس پولس رسول این موضوع را تأیید می کند و می نویسد که مسیح به عنوان خدا "ساکن در نوری است که نزدیک آن نتوان شد و احدی از انسان او را ندیده و نمی تواند دید" (اول تیموتائوس 6: 16). ما می توانیم ذات خدا را به ذات خورشید تشبیه کنیم. همانطور که به دلیل گرما و تابش، برای اشخاص غیرممکن است خورشید را لمس کرده یا وارد آن شوند (کسی زنده نمی ماند) ، ذات خداوند نیز چنین است. از سوی دیگر ، انرژی خورشید همچنین زمین را با مزایای بسیاری مانند نور ، گرما و غیره تأمین می کند ... همین در مورد خدا است ، از این جهت که ما عطیه نور الهی را دریافت می کنیم ، که حتی از ارزش و قدرت بیشتری نیز برخوردار است. ما می توانیم نور خورشید را در پدیده طبیعی رنگین کمان ، که به طرز شگفت انگیزی پس از باران می آید ، ببینیم. نور خورشید در سنتز هفت رنگ دیده می شود و نور مسیح با برکات مختلف به همان شیوه عمل می کند. بگذارید فقط سه مورد از آنها را ذکر کنیم:

 

* نور مسیح تئوگنوسیا ("معرفت خدا") را برای ما فراهم می کند. این همان چیزی است که ما را به سمت شناخت و پیوند خود با خدای حقیقی سوق می دهد. در مراسم لیتورگی الهی ، همراه با دعای قبل از قرائت انجیل مقدس ، برگزار کننده درخواست می کند: "خداوندا که انسان را دوست داری ، نور پاک شناخت الهی خود را در قلبهای ما بتابان ..." هیچ چیز مهمتر از بدست آوردن تئوگنوسیا نیست، و این معرفت الهی امروزه ، حتی در جایی که فرقه های مذهبی و بدعت های بی شماری باعث سردرگمی بزرگ می شوند ، از اهمیت بیشتری برخوردار است. لیتورگی الهی جایی است که این معرفت مقدس به ویژه دیده می شود. وقتی در مراسم لیتورگی الهی شرکت می کنیم، با خدای حقیقی به طور ساده در ارتباط نیستیم ، با او صحبت می کنیم یا از طریق انجیل او را می شنویم. ما با دریافت عشاء ربانی مقدس ، که بدن و خون مقدس او است ، با او متحد می شویم. به همین دلیل است که ، بلافاصله پس از ارتباط ، پر از سپاس و ستایش ، این اعتراف را اعلام می کنیم: "ما نور حقیقی را دیده ایم ... ایمان واقعی را یافته ایم ، و تثلیث تقسیم ناپذیر را پرستش می کنیم. این ایمان ما را نجات داده است. "

 

* نور مسیح عمیقا به روح مسیحی می تابد و از این طریق است که آنها در هر لحظه از وضعیت روحانی خود آگاه می شوند. نور مسیح را می توان با دستگاه اشعه ایکس مقایسه کرد ، بدین معنا که معاینه پرتوی ایکس موارد اساسی سلامتی در بدن را نشان می دهد. نور مسیح نیز همین کار را می کند ، زندگی درونی ما را روشن می کند و ما را قادر می سازد لکه های سرطانی(مظاهر مختلف گناه) را در روح خود مشاهده کنیم. با این کار، ما می توانیم نزد پزشکان روحانی خود (اعتراف گیرنده و پدر روحانی خود) بشتابیم تا این گناهان را ریشه یابی کرده و از بین ببریم ، بنابراین شفا می یابیم.

 

* نور مسیح چشم ذهن ما را باز می کند ، به این ترتیب می توانیم حقیقت انجیل را به درستی درک کنیم. متأسفانه بسیاری از افراد ادعای پذیرش انجیل را دارند ، اما در حقیقت آنها آن را تحریف می کنند. تفسیرها و تعالیم آنها غلط است ، و در نهایت بدعت گذار یا حتی دشمن کلیسای یکتا و مقدس مسیح می شوند. به همین دلیل است که قبل از قرائت انجیل مقدس (و در پی دعایی که قبلاً ذکر شد) ، برگزار کننده در دعا موارد زیر را می خواند: " خداوندا، ای که روشنایی روح و بدن ما هستی، چشم ذهن ما را بگشا تا بتوانیم پیام اناجیل تو را درک کنیم.. "

 

خواهران و برادران من ، ما به عنوان مسیحیان ارتدوکس، از دریافت این پرتوهای بزرگ نور مقدس بسیار ممتاز هستیم! به همین دلیل است که ما معمولاً در پرستش ارتدوکس خود به نور مسیح اشاره می کنیم: به عنوان یک دعا ، "نور مسیح همه را منور می گرداند" (لیتورگی هدایای از پیش تقدیس شده)؛ به عنوان یک تضرع ، "... مسیح خدای ما ... نور جاویدان خود را بر ما گناهکاران بتابان" (سرود مرخص شدن در روز تبدیل هیئت مسیح)؛ یا به عنوان یک سرود تمجیدی ، "جلال بر یگانه ای که نور را نشان داده است ..." (آغاز دوکسولوژی بزرگ).

 

آیا ما مخصوصاً در این روزهای جشن که در چنین سرودهای زیبایی به نور الهی اشاره می کنند ، با خوشحالی سپاس خود را به مسیح ابراز می کنیم؟

 

"منجی ظاهر شد ... او آمد و نور غیرقابل دسترس آشکار شد" (اگزاپوستیلاریون روز تئوفانی).

"نور از نور در جهان تابیده است ، مسیح ، خدای ما ، خدایی که آشکار شد. بیایید ما مردم این یگانه را پرستش کنیم "(ستایش های روز تئوفانی).

 

چه آرامش ذهن و توبه عظیمی حاصل می شود ، وقتی در مراسم دعای مغرب آن سرود اولیه مسیحی را می خوانیم ، "ای نور فرح بخش!"

 

باشد که نور مسیح در طی سال جدید بر همه زندگی ما بتابد. آمین

 

~ متروپولیتن پیسیدیه، اسقف اعظم سوتیریوس