"برای رهايى ما از هر ... ضرورت"

 

 

(11.7.2021)

در میان مجموعه دعاهایی که در آغاز مراسم ليتورگى مقدس و سایر خدمات الهی به درگاه خداوند می خوانیم ، این درخواست زیر را اضافه می کنیم: "برای رهايى ما از هر ... ضرورت".

 

هنگام آفرینش انسان ، خالق او را در "باغ عدن" قرار داد (پیدایش 2: 15). در آنجا انسان برای خوشبختی از همه چیزهای نيكى که خدا در اختیار او قرار داد لذت مى برد ، اما به دلیل حسادت شیطان ، آدم و حوا از بهشت ​​با همه نيكى هایش محروم شدند و از آن پس انسان موظف شد در تلاش خود برای به دست آوردن مایحتاج زندگی ، سخت كار كند و عرق بريزد، كه غالباً در عذاب شدید است.

 

اغلب طمع ظالمان نیز به این مشکلات افزوده می شود ، که نه تنها به افراد ، بلکه به کل مردم نیز ستم می کنند. قدرتمندان زمین از افراد ضعیف سوء استفاده می کنند و آنها را برده می سازند و یا از منابع معدنی و ذخایر انرژی سرزمین خود (طلا ، سنگهای قیمتی ، سنگ معدن و غیره) استفاده می کنند ، در نتیجه از یک طرف منجر به تخریب مایحتاج اساسی زندگی ضعیفان مى شوند و از سوی دیگر ، موجب رشد استثمارگران ثروت هنگفت مى شود. این بهره برداری از ضعیف توسط قوی تقریباً در همه کشورها انجام می شود ، حتی در کشورهای به اصطلاح "پیشرفته".

 

از آنجا که ما مسیحیان در چنین جوامعی زندگی می کنیم ، طبیعی است که ما در کنار بسیاری از همنوعان خود مجبور به تلاش برای تأمین نیازهای اساسی بقای خود هستیم. وقتی جوامع دچار بحران های اقتصادی ، اپيدمى ها- مانند مورد اخیراً - و سایر مصائب اجتماعی می شوند ، بیکاری زياد می شود ، درآمد کاهش می یابد و نیازهای ما افزایش می یابد. به همین دلیل کلیسا ، به عنوان مادری مهربان ، که می تواند به فرزندانش کمک کند ، براى نجات ما از محرومیت نیازهای اساسی براى زنده ماندن، دعا مى كند.

 

ما به طور طبیعی باید با یاری خداوند تلاش کنیم تا آنچه می توانیم انجام دهیم تا هم نیازهای خود و هم نیازهای عزیزانمان را برآورده کنیم ، همانطور که مسئولیت ما است. ما با هر مشکلی که روبرو می شویم ، باید با کمک فیض الهی تلاش کنیم تا بر آنها غلبه يابيم. با این حال ، بياييد اکنون روی نکته بسیار مهمی تمرکز کنیم ، منظور من این واقعیت است که ما باید بدون اضطراب و بدون نگرانی در مورد آن مبارزه کنیم. خداوند ما موارد زیر را به ما می گوید: "نگران زندگی خود نباشید ، كه چه بخورید یا چه بياشاميد، و نه براى بدن خود ، كه چه بپوشید (متی 6: 25). خداوند به ما توصیه نمی کند که به نیازهای خود رسیدگی نکنیم یا کار نکنیم ، بلكه گرفتار نگرانی ها و اضطراب ها نشویم. او برای اینکه ما را از موقعیت های دردناک محافظت کند ، نمونه ای از پرندگان و گل های وحشی را برای ما آورده است که در قرائت انجیل امروز شنیديم. در پایان قرائت ، او به زیباترین روش ما را دلداری می دهد: "پدر آسمانی شما آنها را تغذیه می کند ، آیا شما خیلی با ارزش تر از آنها نیستید؟" (آیه 26). به عبارت دیگر: اگر پدر شما پرندگان را تغذیه مى کند ، آیا از شما ، فرزندانش که ارزش بسیار بالاتری از اینها داريد، مراقبت نخواهد کرد؟

 

فکر دوم قابل توجه این است كه: در تلاش برای به دست آوردن مایحتاج زندگی خود ، نباید افراط کنیم. این خطر وجود دارد که ما از آنچه به دست آورده ایم و با آن زندگی راحت را تضمین می کنیم ، راضی نباشیم. زیرا ، با دیدن اینکه دیگران چیزهای بیشتری کسب کرده اند ، ما توسط روح طمع وسوسه می شویم و تمایل به دستیابی آن چیزها را شروع می کنیم ، حتی اگر به آنها نیازی نداشته باشیم. ما خسته می شویم در حالی که تلاش می کنیم چیزهای بیشتری بدست آوریم ، حتی تا حدی که دیگر قادر نيستيم به کلیسا برويم ، تا با خانواده خود خوشحال باشيم، تا خود را سالم نگه می داریم و سرانجام از آنچه خدا به ما داده خوشحال نمی شویم ، بلكه غمگین هستیم براى آن چيزهايى كه دیگران به دست آورده اند و هنوز هم ما به دست نياورده ايم! به همین دلیل است که پولس رسول الهام يافته الهی ما را ترغیب می کند: "پس اگر ما خوراك و پوشاك داشته باشیم ، به آن بسنده می کنیم. اما آنانى که می خواهند ثروتمند شوند در وسوسه و دام قرار می گیرند و در بسیاری از خواسته های بى فهم و مضر قرار می گیرند که مردم را به تباهى و هلاكت غرق مى سازند. "(1 تیموتائوس 6: 8-9).

 

با توجه به این سخن ، کلیسای ما درخواستی را که ذکر کردیم فرموله کرده است: "برای رهایی از هرگونه ضرورت". برای اینکه در زندگی خود کمبود ملزومات را نداشته باشیم ، از این رو بياييد بدون نگرانی همانند پولس رسول از زندگی خود لذت ببریم كه دوباره می نویسد: "خدا قادر است كه هر نعمتى را براى شما بسى فزونى بخشد ، تا در همه چيز همواره همه نيازهايتان برآورده شود ، و براى انجام هر عمل نيكو به فراوانى داشته باشيد" (2 قرنتیان 9: 8).

 

خواهران و برادران محبوبم، به عنوان یک انسان ، با داشتن كنترل نفس ، بياييد مجذوب تبلیغات مداوم جامعه مصرف کننده نشویم ، که سعی می کند ما را متقاعد سازد که دائماً چیزی کم داریم تا بتوانیم آن را سریع خریداری کنیم ، حتی با "تخفیف" "! بياييد انتخاب هایی انجام دهیم که به نیازهای واقعی زندگی ما مرتبط باشد. و فراموش نکنیم که محدود کردن خواسته هایمان به تعداد اندک و ضروری یک فضیلت بزرگ است. اعتراف درونی که "این برای من کافی است ، به هیچ چیز بيشترى احتیاج ندارم" شما را آرام می کند و شما را از پیگیری های غیر ضروری رها می سازد. فقط در این صورت است که می توانید در آنچه به دست آورده اید شادی يابيد.

 

 باشد كه خداوند در این اوقات دشوار به دعاهای ما گوش فرا دهد و با عاطفه و عشق خود به همه ما و به همه جهان نیازهای یک زندگی انسانی آرام را عطا كند.آمین

 

~ متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه