ایمان و بی ایمانی 

"مسیح از مرگ برخاسته است ،

او مرگ را با مرگ پایمال مى كند،

و به آنانى که در قبر هستند، زندگى مى بخشد . "

 

 

این سرود حماسى رستاخیز ، که به طور مکرر - حدود شصت بار - در شب قیام خوانده می شود ، به مومنان اعلام می کند که خداوند خدا-انسان ، عیسی مسیح ، با رستاخيز شکوهمند خود، مرگ ، بزرگترین دشمن انسان را شکست داده است.

 

واقعاً چشمگیر است که در طى بزرگترین جشن کلیسای ما ، یک جشن شادی غیرقابل انکار ، برخی از کلمات مانند "مردگان" ، "مرگ" ، "قبرها" وجود دارند که به طور مکرر ذکر می شوند، که فقط با شنيدن آنها، موجب افسردگی برخى می شود! درست است که ، قبل از قیام خداوند ما ، این مفاهیم ترسناک بودند! آنها باعث وحشت ، افسردگی ، جنون و ناامیدی مى شدند! با این حال ، خداوند ، با قيام مقدس خود ، معنای آنها را کاملاً تغییر داده است!

 

 خداوند با مرگ خود ، مرگ را "لگدمال" كرد ، درست همانطور كه او در شمایل رستاخيز به تصویر كشیده شده است: در زیر دروازه های هاويه كه مسیح آن را شکست ، پیرمردی در غاری تاریك آشفته و برهنه ، در زنجیر بسته و وحشت زده به تصویر كشیده شده است! این همان چیزی است که مرگ به آن تقليل یافت. واقعه اصلی عید پاک ، رستاخیز مسیح ، پیروزی اى است که مرگ را منسوخ می كند. این واقعیت باعث می شود كه قديس يوحناى زرين دهان پیرو پولس رسول(اول قرنتیان 15: 55) پیروزمندانه بانگ برآورد: "ای مرگ ، نیش تو كجاست؟" یعنی كجاست ناخن سمی كه به وسیله آن مردم را می كشی؟ "مسیح برخاسته است و تو نابود شده اى ... ، مسیح برخاسته است و قبرها از مردگان خالی مى شود... مسیح که از مردگان قیام کرده است ، اولین ثمره کسانی شده است که آراميده اند". (تعليمات پاسكا از قديس يوحناى زرين دهان).

 

مرگ دیگر وجود ندارد؛ او تسخیر و خلع سلاح شده است. مسیح سنگ قبرهای سنگینی را که مردگان را پوشانده بود شکست؛ و درست همانگونه که مسیح از مقبره زنده بیرون آمد ، پس مردمى که با ایمان با او متحد شده اند نيز رستاخيز خواهند كرد. پيشگام این همان چیزی است که متى انجيل نگار گزارش می دهد: "قبرها گشوده شد ؛ و بسیاری از بدنهاى مقدسین که آراميده بودند ، برخاستند؛ و پس از قیام وى از قبرها بیرون آمده، به شهر مقدس رفتند و بر بسیاری ظاهر شدند." (متى 27: 52-53).

 

خيال كنيد که! اگر با رستاخیز مسیح خبر غیرمنتظره ای منتشر شود ، مبنی بر اینکه میلیونها نفر از همنوعان ما که اخیراً بر اثر كويد 19 مرده اند ، زنده شده اند! چطور تمام دنیا شاد می شوند و بیشتر از آن بستگان مغموم آنها!

 

برادران من ، رستاخیز مسیح خبرى را به ما ارائه می دهد که حتی شادی بخش تر است: نه تنها یک یا دو میلیون ، بلکه همچنین تمام کسانی که بر روى این زمین زندگی کرده اند و زندگی خواهند كرد و به خدای واقعی ایمان داشته اند زنده خواهند شد.

 

 از طریق رستاخیز مسیح ، قبرستان ها به آرامگاه ها تبدیل شدند و زمان آن فرا خواهد رسید که بدنهاى آنانى كه مرده اند از خواب بیدار شوند ، آنها از قبرها بیرون می آیند و در شکوه ابدى با روح جاودان خود متحد می گردند! در یکی از دعاهای پنطیکاست می گوید: "خداى ما، در حال ترک بدن مان برای ساکن شدن در تو ، خداوند، هیچ مرگ برای بندگان تو وجود ندارد، بلکه بيشتر تغییرى است از حالت غم انگیز تر به بهتر و دلپذیر تر ، به استراحت ، به شادی." (دعای بر روى زانوان در پنطیکاست) ما مومنان این شادى رستاخیز مسیح را تجربه می کنیم و بدین ترتیب پیروزمندانه آواز می خوانیم: "امروز ما نابودی مرگ را جشن می گیریم". "این فصح ، فصح خداوند است ، كه در آن مسیح ، خدای ما ، ما را از مرگ به زندگی و از زمین به آسمان عبور داد"(كانن پاسكا، اولین قصیده).

 

 برادران و خواهران عزیز من در خداوند ، سرودهای رستاخيز به ما اعلام می کنند که ، رستاخيز مسیح يك اتفاق دلپذیر که از دور بینیم نيست. همانطور که پولس رسول می نویسد ، ما مسیح را از طریق تعمید مقدس "پوشیده ایم" و از طریق عشاء مقدس با مسیح متحد شده ایم ، رستاخيزخداوند ما، نیز رستاخيز خود ماست. ما نیز شرکت کننده رستاخیز او هستیم! به همین دلیل کلیسا دوباره به ما اصرار می کند: "ای مومنان ، بياييد ما از نوشیدنی جدید بهره مند شويم". بیاييد و آب جدیدی بنوشيد که از مقبره مقدس سرچشمه می گیرد و به ما فساد ناپذیری و امنیت می بخشد. "آب جاودان" ى که در فرهنگ عامیانه جستجو می شود ، برای ما یک واقعیت است. ما آب جاودانه ای را می نوشیم که خداوند با آن زن سامری صحبت کرده است (یوحنا 4: 14) و به جاودانگی ، فساد ناپذیری و زندگی ابدی دست پیدا می کنیم!

 

ما برای همه آنچه  كه خداوند از طریق رستاخيز خود به ما ارائه کرده است ، شادى می كنيم. ما از یک خوشى واقعی و روحانى که به اعماق قلب ما می رسد شادى می كنيم. خوشی اى که هیچ چیز نمی تواند آنرا از ما بگيرد: نه فقر ، نه بیماری ، نه خطر و نه همه مشکلات زندگی ، همانطور که خود خداوند به ما گفت: "هیچ کس قادر نيست شادی شما را از بین ببرد" (یوحنا 16: 22) 

 

بنابراین ، برای همه شما آرزو دارم که این شادى خداوند برخاسته ما در قلب شما در طى فصل رستاخیز و در طول زندگی شما سلطنت کند.

مسیح برخاسته است!

با محبت گرم پدرانه ،

+ متروپولیتن سوتیریوس از پيسيديه