عمانوئيل


 

 

 

 

 

در این روزهای کریسمس است كه می شنویم نام دیگری به پسر خدا ، خداوند ما عیسی مسیح اطلاق می شود. این نام از روز تولد وی در بیت لحم گرفته شده و این نام عمانوئيل است. اولین کسی که این نام را به روشی نبوتى بر زبان آورد ، اشعیا بود که هشت قرن قبل اعلام کرد: "اینک باکره حامله شده، پسری خواهد زاييد و نام او را عمانوئيل خواهد خواند" (اشعیا 7: 14). قدیس متاى انجیل نگار این نبوت را از سخنان فرشته كه تولد عیسی را به یوسف اعلام كرد، به ياد مى آورد (به متی 1: 23 مراجعه كنید). سروده سرایان کلیسا (سرودهای آنها با الهام از صحنه ها و کلمات کتاب مقدس است) نيز یک تروپاریای فوق العاده حول نام عمانوئل ساخته اند. همه این سرود را به خاطر می آورند*: "ای اشعیا ، شادی خود را برقص ، زیرا باکره براستی باردار بود. و پسری به دنیا آورد که عمانوئيل ، كه بعنوان هم خدا و هم انسان آمد ... ". ما همچنین شمایل خداوند را ، با نام عمانوئيل بر روی نقاشی های دیواری کلیساهای بیزانس می بینیم.

 

آیا ما متوقف شده ايم تا در معنای این نام که می شنویم تأمل کنیم؟

 

ما می دانیم که آدم و حوا با نافرمانی از خدا ، ارتباط با او را قطع کردند. پسر خدا به عنوان یک انسان به دنیا آمد تا بشریت را دوباره  با خدا پيوند دهد ، که در حال حاضر ما آن را با شکوه و سرسپردگی جشن می گیریم. در مورد اشعیا ، او پیش بینی كرده بود كه وقتی مردم خدا را به عنوان یک انسان ببینند که در حال زندگی و تعامل با مردم است ، آنگاه او را عمانوئیل می خوانند - نامی كه به معنای "خدا با ما است" ، خدا در میان ما است. از این طریق بود که برای اولین بار افرادی که به خاطر گناهانشان از خدا جدا شده بودند نه تنها خدا را شنیدند بلکه با او صحبت کردند. آنها او را با چشم خود دیدند و او را لمس کردند. سرانجام از طریق عمانوئیل-عیسی مسیح بود که بشریت با خدای سه گانه متحد شد و جدایی غم انگیز طولانی بشریت از خالق به پایان رسید. امکان زندگی ابدی شاد یک بار دیگر به واقعیت تبدیل شد.

 

همانطور که می دانیم ، کلاً این کار آسان نبود ، همانطور که سروده سرا اعلام می کند:

 

"اینک رمز و رازی عجیب اما بسیار باشکوه را می بینم: آسمان ​​- غار؛ عرش کروبیان - باکره ؛ آخور - جایی که مسیح ، خدای ما که هیچ چیز نمی تواند او را در بر داشته باشد ، در آن خوابیده است ... "

 

 

او خود را به حدی فروتن ساخت که ذهن انسان نمی تواند تصور کند! نه تنها این ، بلکه عمانوئیل از قبل به عنوان یک کودک در معرض خطر بود ، زیرا هیرودیس به دنبال مرگ او بود. او زندگی خود را به عنوان پناهنده در مصر تجربه کرد و در پایان ، به سختی رنج کشید تا بشریت را از بند گناهان آزاد کند و ما را به آسمان ​​بالا ببرد. همه اینها از روی عشق انجام شده است ، زیرا همانطور که خود خداوند گفت "کسی محبت بزرگتر از این ندارد كه جان خود را به جهت دوستان خود بدهد" (یوحنا 15: 13).

 

عزیزان من، در این هنگام است که سوالی پیش می آید: چگونه می توانیم به این عشق عظیم عمانوئیل پاسخ دهیم ، و به آرزوی او مبنی بر ارتباط پایدار با او پاسخ دهیم؟

 

کسانی هستند که فکر می کنند دعا کردن یا رفتن به کلیسا برای انجام وظیفه به خاطر مسیح کافی است. آنها معتقدند که با انجام این کار ، خدا به آنها مدیون است! آنچه در آخر اتفاق می افتد این است که وقتی دردسری وارد زندگی شان می شود ، آنها از خدا شکایت می کنند. آنها نمی فهمند که خدا خودکفاست و به هیچ کس و هیچ چیز احتیاج ندارد. "خدا محبت است" (1 یوحنا 4: 8) ، و از آنجا که او تماماً محبت است ، هر کاری که انجام می دهد به نفع ما و کمک به ما است. و چون او عمانوئیل، که "گنجینه همه نعمت ها" است ، اینکه می خواهد ما با او ارتباط برقرار کنیم ، برای این است که ما هر چیز نیکی را که نیاز داریم دریافت کنیم. به همین دلیل است که او همچنین می خواهد رابطه ما با او رابطه ای عاشقانه باشد ، زیرا خداوند به ما گفته است ، "من شما را دوستان خوانده ام" (یوحنا 15:15). با نگاه به نمونه دو دوست صمیمی ، دو نفر را می بینیم که یکدیگر را دوست دارند و به دنبال این هستند که اغلب با هم باشند. خوشبختی آنها در بودن با یکدیگر است و آنها هرگز نمی خواهند از هم جدا شوند. این احساسی است که باید نسبت به عمانوئیل داشته باشیم. همانطور که ارمیای نبی می گوید ، کسی که عشق الهی را در درون خود دارد ، از دنبال کردن مداوم خداوند خسته نمی شود (ارمیا 17: 12 را ببینید). قدیس ماکسیموس اعترافگر همچنین می نویسد: "عشق به خدا بالها برای ذهن می آورد" تا انسان بتواند دائماً با خدا زندگی کند (400 فصل در مورد عشق ، IV: 40).

 

خواهران و برادران عزیزم، وقتی من با عمانوئیل ارتباط برقرار می کنم، هرگز احساس تنهایی نمی کنم، حتی اگر دیگران مرا رها کرده باشند. به هیچ وجه هیچ ترسی بر من مستولی نمی شود؛ "محبت کامل ترس را از بین می برد" (اول یوحنا 4: 18). من به خاطر همه چیزهای نیک زندگی ام خدا را شکر می کنم و هر دردی را به عشق او می سپارم. سعی می کنم نیازهای خود را تأمین کنم و در عین حال از او کمک می خواهم، چونکه برای همه چیز به برکت او احتیاج دارم. همانطور که خداوند گفت ، "بدون من هیچ نمی توانید کرد" (یوحنا 15: 5).

 

بیایید قلبهای خود را به رابطه ای بی وقفه با عمانوئیل ، که به دنیا آمده است تا با ما باشد ، بگشاییم. بگذاریم که عظمت عشق بی پایان او ما را تحت تأثیر قرار دهد ، و بدانیم که در حالی که با شادی با عمانوئیل ارتباط برقرار می کنیم ، طعم ملکوت او را از پیش دریافت می کنیم. آمین

 

~ متروپوليتن پيسيديه، اسقف اعظم سوتيريوس

 

---------------------------------------------------- --------------------------------------

*Eirmos [original strophe] Mode Plagal of the First Tone 9th Ode [melody]